tajték szinonimái

főnév
 • hab
 • nyál, izzadság
 • hullámtaréj
 • buborék (régies)
 • tajtékhő
 • (tájnyelvi): tajtékpipa

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

végül

határozószó
 • utoljára, a végén, végre, végtére, végezetül (választékos), befejezésül, befejezésképpen, ultimó (idegen), záradékul, utóvégre, utolsónak, bezárólag
 • idővel, lassanként, időhára (tájnyelvi)

alkalmatlan

melléknév
 • képtelen, hasznavehetetlen, tehetetlen, ügyetlen, impotens, élhetetlen Sz: alkalmatos, mint a vak a tetűfogásra
 • időszerűtlen, kedvezőtlen, rossz, szerencsétlen
 • terhes, nyűgös, bosszantó, idegesítő
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tajték szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szomszédos

melléknév
 • határos, közeli, közellevő, környező, megyés (tájnyelvi)

sütőtök

főnév
 • bécsitök (tájnyelvi), dinka (tájnyelvi), cukortök (tájnyelvi), deble (tájnyelvi), doblák (tájnyelvi), édestök (tájnyelvi)

sötétség

főnév
 • sötét, este, éjszaka, éjjel, éj (választékos)
 • árnyék, árny, homály
 • butaság, tudatlanság, műveletlenség, korlátoltság, tanulatlanság, kulturálatlanság, elmaradottság
 • gonoszság, embertelenség, elvetemültség, aljasság, galádság
 • komorság, levertség, csüggedtség, reménytelenség

részvétlen

névmás
 • érzéketlen, közönyös, közömbös, rideg, indifferens (idegen), szenvetlen (régies), fásult, passzív, impasszíbilis (idegen), szívtelen, lelketlen, lélektelen, könyörtelen, szőrösszívű (bizalmas), keményszívű

szuszog

ige
 • lélegzik, liheg, piheg, fújtat, lehel, zihál Sz: harangoz az orrával
 • piszmog, pepecsel, babrál, szöszmötöl
 • (valakire): neheztel, haragszik, fúj

témakör

főnév
 • tárgykör, tematika

polgár

főnév
 • állampolgár
 • cívis, városlakó
 • lakos, lakó
 • (régies): tőkés, burzsoá, patrícius (idegen)
 • (tájnyelvi): kisiparos, kiskereskedő, kisgazda, parasztgazda, gazdálkodó

pilla

főnév
 • szempilla, pisla (tájnyelvi)
 • szemhéj

megveszekedett

melléknév
 • veszett, vad, dühödt, elvetemült, komisz, ádáz

proklamál

ige
 • kihirdet, kikiált, közhírré tesz
 • kijelent, kinyilvánít

térkép

főnév
 • atlasz, mappa, helyszínrajz (szaknyelvi), földabrosz (régies), térképkönyv (szaknyelvi)

törvénycikk

főnév
 • törvénycikkely, cikk, cikkely, artikulus (régies)
 • paragrafus

hozzáállás

főnév
 • attitűd, magatartás, beállítottság
 • viszony, viszonyulás

zsinat

főnév
 • szinódus (idegen), konzílium (régies)
 • gyülekezet
 • lárma, zaj, zsivaj, zsibongás, ribillió
 • fecsegés

védekező

melléknév
 • védelmi, elhárító, defenzív (idegen), megelőző, profilaktikus (szaknyelvi)(idegen)
 • mentegetődző, mosakodó, visszavágó, elutasító, visszahúzódó, begombolkozó (bizalmas)

takaréktűzhely

főnév
 • tűzhely, sparhelt (bizalmas), masina (tájnyelvi), csikótűzhely, spór (tájnyelvi)

szókimondó

melléknév
 • nyílt, egyenes, őszinte, karakán, igazmondó, szókiszóló (tájnyelvi), mérmondó (tájnyelvi) Sz: a kapát kapának, az ásót ásónak mondja; nem tesz lakatot a szájára; nevén nevezi a gyereket; nem rejti véka alá a véleményét; ami a szívén, az a száján; nyelvén van a szíve; kimondja, ami a szívén fekszik; kijelenti feketén-fehéren; nem árul zsákbamacskát; kerek perec kimondja; nem köt görcsöt a nyelvére

távirati

melléknév
 • táviratbeli, sürgönyi

varázsoló

melléknév
 • igéző, bűvölő, hókuszpókuszoló

tánciskola

főnév
 • tánctanfolyam, kolon (régies)

szakadás

főnév
 • rés, nyílás, hézag, hasadék, lyuk
 • repedés, feslés, hasadás, tépés, törés
 • cezúra (választékos)
 • üzemzavar, áramszünet
 • meghasonlás, szétválás, különválás, felbomlás, eltávolodás

tekercselés

főnév
 • orsózás, csévélés
 • gombolyítás, motollálás

vasútállomás

főnév
 • állomás, pályaudvar, megállóhely
 • vasúti épület, állomásépület, indóház (régies)