megveszekedett szinonimái

melléknév
 • veszett, vad, dühödt, elvetemült, komisz, ádáz

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

álarc

főnév
 • maszk, maskara, maszka, álca (régies), vendégarc (régies), álruha, lárva (régies), torzkép (régies), alak (régies)
 • lepel, fátyol, máz, jelmez

edzés

főnév
 • tréning, gyakorlat, gyakorlás, gyakorlatozás, begyakorlás, testedzés, edzőmunka, iskolázás, idomítás, trenírozás
 • hőkezelés, keményítés, acélozás, nádolás (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megveszekedett szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megölel

ige
 • átkarol, átölel, megszorít, keblére ölel, karjába szorít, karjaiba zár

lötty

főnév
 • mosogatólé, mosogatóvíz, kotyvalék, lélötty (tájnyelvi), létyó (tájnyelvi), littylötty (tájnyelvi)
 • (pejoratív): leves

letörik

ige
 • letöredezik, leválik, leesik, elrogyázik (tájnyelvi)
 • elkedvetlenedik, elcsügged, kedvét veszti, lehangolódik, elszontyolodik, lehervad (bizalmas), lelombozódik (szleng), elkeskenyedik (bizalmas), elanyátlanodik, elszomorodik, elbúsul, reményét veszti, elhagyja magát, elkámpicsorodik, elkeseredik, nekibúsul, kétségbe esik, elbúsulja magát (tájnyelvi)

kuki

főnév
 • hímvessző, pénisz (szaknyelvi), nemzőszerv, fallosz (szaknyelvi), fütyi (bizalmas), fütyülő (bizalmas), fütykös (bizalmas), kukac (bizalmas), bögyörő (tájnyelvi), bille (tájnyelvi), szerszám (szleng), műszer (szleng), pöcs (durva), fasz (durva), farok (bizalmas), karó (szleng), dákó (szleng), lányfúró (tájnyelvi), komagyűjtő (tájnyelvi), csök (tájnyelvi)

megtakarítás

főnév
 • megspórolás
 • betét, készlet, tartalék

mókázik

ige
 • tréfálkozik, tréfál, bolondozik, komédiázik, viccel, humorizál, viccelődik, marháskodik (bizalmas), figurázik (tájnyelvi), mókál (tájnyelvi), mocézik (tájnyelvi), maskarál (tájnyelvi)

zsiger

főnév
 • belrész, belső

kivágódik

ige
 • kicsapódik, felpattan, kinyílik
 • kiesik, kirepül
 • (biztosíték): kiég, kiolvad

kishitű

melléknév
 • félénk, félszeg, bátortalan, gyáva, szégyenlős, ijedős, visszariadó, nyúlszívű, pipogya, kislelkű (régies)
 • csüggeteg, hitevesztett, reményvesztett, balhitű, pesszimista, defetista (idegen)

házbeli

melléknév, főnév
 • szomszéd
 • otthoni, ott lakó

konda

főnév
 • disznócsorda, csorda, csürhe

mozgat

ige
 • forgat, teker, ringat, lóbál, lenget, csóvál, tol, hajt, lök, húz, vonszol, működtet, limbál (tájnyelvi), bingat (tájnyelvi), bozgat (tájnyelvi)
 • vezet, irányít, koordinál, összehangol, sarkall, ösztökél, noszogat, ösztönöz, motivál
 • befolyásol, zsinóron rángat, orránál fogva vezet, rávisz, rávesz
 • manipulál

neurológus

főnév
 • ideggyógyász

csinált

melléknév
 • hamis, mesterséges, művi, mű, ál, fals
 • mesterkélt, erőszakolt, erőltetett, keresett, kényszeredett, színlelt, tettetett, koholt, őszintétlen, megjátszott

provizórius, provizó

melléknév
 • ideiglenes, átmeneti

összeolvad

ige
 • eggyé olvad, összeötvöződik
 • egyesül, fuzionál, egybeolvad, egybeforr, összenő, egybeszövődik, összefonódik, összeforr, beleolvad
 • összemosódik, belevész (valamibe)
 • összekeveredik

megvigasztalódik

ige
 • vigaszt talál, vigasztalást talál, kihever, földerül, megvigasztalkodik (tájnyelvi)

megnyerő

melléknév
 • vonzó, attraktív (idegen), hódító, meggyőző, imponáló, rokonszenves, ellenállhatatlan, kedves, udvarias, szimpatikus, barátságos, tetszetős, szemrevaló, jóvágású, jóképű, impozáns, nyájas, sima modorú, szimpi (bizalmas) Sz: orcáján hordozza az ajánlólevelet

meztelenség

főnév
 • csupaszság, leplezetlenség, takaratlanság, naturizmus

összecsavarodik

ige
 • összesodródik, összetekeredik, összegubancolódik, összegabalyodik

mélyenszántó

melléknév
 • alapos, mélyreható, tartalmas, intenzív, mély, beható, megalapozott, logikus, átgondolt

magasodik

ige
 • nő, növekedik, növekszik, nyúlik, nagyobbodik, emelkedik
 • kimagaslik, magaslik, kiemelkedik

miniszteri

melléknév
 • miniszteriális (idegen)

összekapcsol

ige
 • egybekapcsol (választékos), összeerősít, bekapcsol, összetűz, összecsatol, egybekovácsol, összedug, összefog, összeilleszt, klammerkáz (tájnyelvi), hozzáerősít, hozzákapcsol
 • összecsatlakoztat, egyesít
 • összefűz, összeköt, összeláncol, összeforraszt
 • társít, asszociál, kapcsolatba hoz
 • párosít