tánciskola szinonimái

főnév
 • tánctanfolyam, kolon (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

alapfeltétel

főnév
 • előfeltétel, sine qua non (idegen)

testvér

főnév
 • édesegy (tájnyelvi), testvérke, kistestvér, vér (választékos), egyvér (régies), édestestvér, vértestvér, atyafi (régies), tesó (szleng)
 • (bizalmas): felebarát, embertárs, atyafi (tájnyelvi), feletárs (régies), rokonfél (régies)
 • fráter, barát, szerzetes
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tánciskola szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szövetséges I.

melléknév
 • szövetkezett, társult, koalíciós, frigyes (régies), föderált, föderatív (idegen)

szaknyelv

főnév
 • műnyelv, szakmai zsargon, szakzsargon, csoportnyelv, szakmai nyelv, szakmai tolvajnyelv
 • szakszókincs, szakterminológia, nómenklatúra (választékos)

súg-búg

ige
 • sugdolózik, összebeszél, összesúg, sugdos, súgdogál, susog, susog-pusog (tájnyelvi), sugdosódik (tájnyelvi), suttog-buttog, susmog (tájnyelvi), susmusol (bizalmas)
 • forral, pletykál

robaj

főnév
 • zaj, zörej, dörej, dörrenés, dördülés, dörgés, mennydörgés, durranás, pukkanás, moraj, lárma

tajték

főnév
 • hab
 • nyál, izzadság
 • hullámtaréj
 • buborék (régies)
 • tajtékhő
 • (tájnyelvi): tajtékpipa

terjengős

melléknév
 • hosszadalmas, hosszas, részletező, terpeszkedő, szószátyár, elkalandozó, csapongó, széteső, zavaros, dagályos, bőbeszédű, elnyújtott, szétfolyó, hosszú lélegzetű, hosszúra nyújtott, nyakatekert, ömlengő
 • megszerkesztetlen, megkomponálatlan

potya II.

főnév
 • ingyenlakoma

pletykás

melléknév, főnév
 • hírhordó, fecsegő, pletykafészek, hírharang, falunyelve Sz: a szeméttel mindent kihord a házból; azt is tudja, melyik oldalán fekszik a király; minden csekélységet más orrára köt; posta a szája; rosszabb a bábánál

mélyenszántó

melléknév
 • alapos, mélyreható, tartalmas, intenzív, mély, beható, megalapozott, logikus, átgondolt

püffed

ige
 • dagad, duzzad, puffad

tetszhalál

főnév
 • álhalál, színhalál (régies), elrejtőzés (tájnyelvi)

trucc

főnév
 • (bizalmas): dac, dacolás, ellenkezés, ellenszegülés, makacsság, nyakasság, fejesség, csökönyösség, konokság, makrancosság, önfejűség, berzenkedés

hús

főnév
 • pecsenye
 • (szleng): nő

vegyül

ige
 • elvegyül, elkeveredik, keveredik, egyesül, elegyedik, kavarodik
 • belevész, beleolvad, egybeforr

tanfolyam

főnév
 • előadás-sorozat, kurzus, továbbképző, továbbképzés, fejtágító (bizalmas)
 • előkészítő

szökken

ige
 • szökik, szökell, ugrik, pattan
 • (valahol): terem, odaugrik, odapattan
 • (vér): felszökik, lövell
 • (ár): felmegy, felszökik

teknősbéka

főnév
 • teknős, teknőc, teknönc (régies)

védőszent

főnév
 • védszent (régies), védőszellem, patrónus (régies), patróna (idegen), védőasszony (régies)
 • oltalmazó

tárgysorozat

főnév
 • napirend, ügyrend, munkarend

szamóca

főnév
 • eper
 • földieper

tengeribetegség

főnév
 • hányinger, émelygés

végzés

főnév
 • meghagyás, határozat, rendelkezés, rendelés, végezés (régies)
 • döntés, elhatározás
 • intézkedés, ítélet, verdikt (választékos), rendelet, dekrétum
 • szándék, akarat
 • (régies): végzet, sors