ostoros szinonimái

melléknév, főnév
 • kisbéres, gyermekbéres
 • kocsis, hajtó

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

fokos

főnév
 • csákány, fokoscsákány

mélyhegedű

főnév
 • brácsa, viola
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ostoros szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

odaillő

melléknév
 • odavaló, hozzáillő, beleillő
 • helyénvaló, találó, alkalomszerű, alkalmas, szalonképes, adekvát, megfelelő, helyes, ildomos (választékos)

moslék

főnév
 • ételmaradék, maradék
 • mosogatólé, szennyvíz, csáva (régies), locs (tájnyelvi)
 • (pejoratív): kotyvalék (pejoratív), lötty, hányadék, okádék (durva), szar (durva), lötyedék (tájnyelvi)
 • (durva) (jelzőként): undorító, ehetetlen, pocsék, szemét, piszok, mocsok, disznó, szar (durva)

mindenhova, mindenho

határozószó
 • mindenüvé, mindenfelé

meglágyít

ige
 • főz, puhít, megpuhít
 • gyúr, hajlít, porhanyít, megolvaszt, elolvaszt, megereszt
 • megenyhít, megindít, elérzékenyít, meghat, elerőtlenít, lecsendesít, elernyeszt (választékos)

olykor-olykor

határozószó
 • néha, ritkán, néha-néha, hébe-hóba, egyszer-egyszer, időnként, esetenként, egyszer-másszor, hellyel-közzel, némelykor, néhanapján

özön II.

főnév
 • (régies): özönvíz, árvíz, ár, áradat, vízár, vízáramlat
 • sokaság, bőség, tömeg, tömkeleg

lóverseny

főnév
 • ügető, ügetőverseny, futtatás, lovi (szleng), rangadó (régies), derbi, turf (szaknyelvi), galopp (idegen)

letűnik

ige
 • eltűnik, leáldozik, lemegy, leszáll, lehanyatlik, aláhanyatlik, lebukik, alábukik, nyugovóra tér, látóhatár mögé bukik, lenyugszik, lesuvad (tájnyelvi), elszentül (tájnyelvi)
 • elmúlik, lehanyatlik
 • megfogy, megfogyatkozik, meggyérül
 • eltűnik, megszűnik

károsodik

ige
 • károsul, kárt szenved, kárt vall
 • megsérül, megrongálódik Sz: rés esik rajta; megesik neki a diószegi vásár

manikűr

főnév
 • körömápolás, kézápolás, manikűrözés (idegen)

papírkereskedés

főnév
 • papírbolt, papírüzlet, papír- és írószerbolt, papír- és írószer-kereskedés, ápisz (bizalmas)

plakett

főnév
 • emlékérem

előszed

ige
 • elővesz, előhúz, előkerít, előkapar, előkotor, előhoz, kiszed, kiemel, megkeres
 • felidéz, felhánytorgat
 • kérdőre von, felelősségre von, elővesz

szánkázik, szánkózik

ige
 • ródlizik, iringál (tájnyelvi), csicsonkázik (tájnyelvi), sikonkázik (tájnyelvi)
 • csúszik

romantika

főnév
 • romanticizmus
 • kalandvágy, regényesség, érzelmesség, álmodozás, rajongás

ószeres

főnév
 • ócskás (régies), zsibárus, házaló, handlé (régies), rongyszedő (régies)

obskúrus

melléknév
 • (választékos): gyanús, kétes, bizonytalan, vitás
 • rejtélyes, titokzatos, talányos, enigmatikus (idegen)
 • homályos, ködös, zavaros, kusza, zagyva, összevissza, pontatlan, érthetetlen, értelmetlen, összefüggéstelen
 • ismeretlen, név nélküli

összefoglaló II.

főnév
 • összefoglalás, kivonat, áttekintés, szinopszis (idegen), rezümé (választékos)
 • kompendium (idegen)

rigolya

főnév
 • szeszély, hóbort, különcség, vesszőparipa, rögeszme, mánia, rapli (bizalmas), fakszni (bizalmas), bogara (valakinek), dili

ölyv

főnév
 • ölyü (régies), kánya (tájnyelvi)

múltkori

melléknév
 • minapi, nemrégi, tegnapi

összeszerez

ige
 • megszerez, összegyűjt, összeszed, összehord
 • (tájnyelvi): összeházasít, összeboronál

rókázik

ige
 • hány, okádik, boázik (bizalmas), vukot fog (bizalmas), kidobja a taccsot (szleng), kipakol (szleng)