térkép szinonimái

főnév
 • atlasz, mappa, helyszínrajz (szaknyelvi), földabrosz (régies), térképkönyv (szaknyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

mer

ige
 • merészel, bátorkodik, merészkedik, kockáztat, reszkíroz (bizalmas), veszi a bátorságot
 • merít, kimér, kikanalaz

apátia

főnév
 • egykedvűség, fásultság, közöny, közönyösség, közömbösség, érzéketlenség, részvétlenség, érdektelenség, nemtörődömség, letargia, levertség, lehangoltság, tompultság, életuntság, életunalom (régies), szplín (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a térkép szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

távollevő, távollévő

melléknév, főnév
 • hiányzó, mulasztó, távol maradó

szervez

ige
 • megszervez, organizál (idegen)
 • alapít, létesít, létrehoz, kreál, konstituál (idegen)
 • tervez, kiépít
 • kezdeményez, irányít
 • adminisztrál

személyazonosság

főnév
 • identitás, kilét

sínpár

főnév
 • sín, vasút, vágány, vágánypár

temperál

ige
 • mérsékel, enyhít, csökkent, tompít, visszafog, csitít, csillapít

törvénytelen

melléknév
 • törvényellenes, törvénysértő, törvénybe ütköző, illegális, illegitim (idegen), szabálytalan, szabályellenes, jogtalan, tilos, engedély nélküli, tiltott, jogellenes, svarc (szleng), fekete (szleng)(idegen)
 • házasságon kívüli, természetes, elfajzott (pejoratív), fattyú, zabi (pejoratív), korcs (régies)

reform

főnév
 • átalakítás, változtatás, újítás, megújítás, nováció (idegen)
 • átalakulás, változás, megújulás, megújhodás (választékos)

rák

főnév
 • daganat, élőfene (régies), fenenyavalya (régies), ráknyavalya (régies), malignus folyamat (szaknyelvi), tumor (szaknyelvi), cancer (szaknyelvi), neoplazma (szaknyelvi), karcinóma (szaknyelvi), papilloma (szaknyelvi), szarkóma (szaknyelvi)
 • (régies): ragya

mozgat

ige
 • forgat, teker, ringat, lóbál, lenget, csóvál, tol, hajt, lök, húz, vonszol, működtet, limbál (tájnyelvi), bingat (tájnyelvi), bozgat (tájnyelvi)
 • vezet, irányít, koordinál, összehangol, sarkall, ösztökél, noszogat, ösztönöz, motivál
 • befolyásol, zsinóron rángat, orránál fogva vezet, rávisz, rávesz
 • manipulál

részvétnyilvánítás

főnév
 • részvét, kondoleálás (idegen), kondolencia (régies)

tudat2

főnév
 • ész, elme, agy
 • észlelés, érzékelés
 • öntudat, önérzet
 • emlékezet, tudás, ismeret, tapasztalat

ügyvéd

főnév
 • jogász, jogtanácsos, jogtudor, törvénytudó, fiskális (régies), prókátor (régies), advokát (idegen), védő

iskoláztat

ige
 • taníttat, iskolába járat, képeztet, neveltet
 • (facsemetét) nevel

visszavásárol

ige
 • visszavesz, visszaszerez
 • visszavált

termelékenység

főnév
 • termelőképesség, produktivitás (idegen), hatékonyság, eredményesség, teljesítmény, teljesítőképesség

tatár

melléknév, főnév
 • (régies): mongol, kutyafejű (régies)

torz

melléknév
 • eltorzult, eltorzított, idomtalan, visszataszító, rendellenes, nyomorék, groteszk, alaktalan, formátlan, deformált, idétlen, difformis (idegen), abnormis (idegen), amorf (idegen)

viszonylat

főnév
 • vonatkozás, összefüggés
 • reláció (szaknyelvi), kapcsolat, viszony
 • (szaknyelvi): járat
 • (régies): arány

tetszhalál

főnév
 • álhalál, színhalál (régies), elrejtőzés (tájnyelvi)

szétzúz

ige
 • széttör, összetör, összezúz
 • szétroncsol, összeroncsol
 • megsemmisít, elpusztít, tönkrever, lerombol
 • megcáfol, megbírál

tömlöc

főnév
 • börtön, fogház, fegyház, áristom (régies), karcer (régies), kóter (régies), dutyi (bizalmas), hűvös (bizalmas), sitt (szleng)
 • fogda, zárka

visszatér

ige
 • megtér, visszaköltözik, visszajön, visszaér, visszaszállingózik, visszahúzódik
 • visszakanyarodik, visszafordul
 • visszapártol
 • újratárgyal
 • ismétlődik
 • feltámad