proklamál szinonimái

ige
 • kihirdet, kikiált, közhírré tesz
 • kijelent, kinyilvánít

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

pasztőrözött

melléknév
 • pasztörizált, csírátlanított, csíramentes

beszorít

ige
 • beleszorít, benyom, beprésel, begyömöszöl, beerőltet, bezsúfol
 • beszúr, beiktat, betold
 • befog, becsíptet, beerősít, becsikorít (tájnyelvi), beszoriszt (tájnyelvi)
 • sarokba szorít, bekerget (valakibe), behajt, bekényszerít
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a proklamál szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

plakát

főnév
 • falragasz, hirdetmény, hirdetés, transzparens, közlemény
 • reklám

önzetlenség

főnév
 • nagylelkűség, áldozatkészség, önfeláldozás, altruizmus (szaknyelvi), önmegtagadás

ostorcsapás

főnév
 • korbácsütés

nekibuzdul

ige
 • nekifog, nekigyürkőzik, nekidurálja magát (bizalmas), megtáltosodik (tréfás)
 • fölbátorodik Sz: megszállja a szentlélek (bizalmas)

pótolhatatlan

melléknév
 • nélkülözhetetlen, fontos, elemi, létfontosságú, elengedhetetlen
 • helyrehozhatatlan, orvosolhatatlan, jóvátehetetlen

rendeltetés

főnév
 • cél, destináció (idegen), szerep
 • funkció
 • misszió, feladat, küldetés, kötelesség, szolgálat
 • hivatás, életcél

mentő I.

melléknév
 • védelmező, szabadító, védő, oltalmazó (választékos), enyhítő

megvigasztal

ige
 • vigaszt nyújt, felszárítja a könnyeit, letörli könnyeit

konda

főnév
 • disznócsorda, csorda, csürhe

minden II.

főnév
 • mindenki, minden dolog
 • a világegyetem, a világmindenség, mindenség, univerzum, kozmosz

részvétnyilvánítás

főnév
 • részvét, kondoleálás (idegen), kondolencia (régies)

sellő

főnév
 • hableány, szirén, nimfa, vízi tündér, najád (szaknyelvi)
 • (tájnyelvi): sziklazátony, zúgó, zuhatag, vízesés

felkelt, fölkelt

ige
 • felébreszt, felriaszt, felver, felzavar, fellármáz, álmából kelt, felráz, kiugraszt (ágyból)
 • előidéz, létrehoz, feltámaszt, megindít, megmozgat, felkavar, felgerjeszt

tejfölösszájú, tejfe

melléknév, főnév
 • fiatal, éretlen, tapasztalatlan, újonc, kezdő, zöldfülű, pelyhes állú, ifjonc, kölyök, gyerkőc, tacskó (bizalmas)

szerény

melléknév
 • szolid, csendes, visszahúzódó, tartózkodó, modestus (idegen), mérsékelt, mértékletes
 • bátortalan, szégyenlős, szemérmes, szende Sz: szerény, mint az ibolya
 • igénytelen, takarékos Sz: kevéssel beéri; a kicsit is megbecsüli; meghúzza magát; kis helyen is megfér
 • egyszerű, mesterkéletlen
 • szegényes, gyér, gyenge, olcsó
 • kevés

propagandista

főnév
 • terjesztő, reklámember, propagátor (régies), PR-menedzser, PR-os

pironkodik

ige
 • szégyenkezik, szégyenkedik (tájnyelvi), szégyelli magát, zsenírozza magát (bizalmas), pirul, irul-pirul, restelkedik, ég (szleng)
 • el-elpirul

rásóz

ige
 • ráerőszakol, ráerőltet, rátukmál, nyakába varr, nyakába sóz
 • (bizalmas): kiró, kiszab
 • ráüt, rávág, rácsap, ráhúz, ráver

szemrevaló

melléknév
 • csinos, bájos, takaros, fess, nett, mutatós, dekoratív, formás, hercig (bizalmas), jóképű, elegáns, helyre (tájnyelvi), jóvágású, vonzó, kívánatos, szimpatikus, elbűvölő, megnyerő
 • tetszetős, piacos (tájnyelvi), kelendő

püffed

ige
 • dagad, duzzad, puffad

örvénylik

ige
 • forog, kering, felbuzog, lobog (tájnyelvi), perdül, pörög
 • kavarog

réges-rég, réges-rég

határozószó
 • régen, ősrégen, hajdan, hajdanában, valaha, régestelen-régen (tájnyelvi)

szerel

ige
 • összeállít, montíroz (szaknyelvi)
 • javít, reparál (bizalmas), bütyköl (bizalmas)
 • rögzít
 • (szaknyelvi): leszerel, elhárít, keresztez