vasútállomás szinonimái

főnév
 • állomás, pályaudvar, megállóhely
 • vasúti épület, állomásépület, indóház (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

belföld

főnév
 • haza, hon, szülőföld, szülőhaza, pátria

szűkmarkú

melléknév
 • fösvény, takarékos, garasos, filléres, krajcároskodó, fukar, zsugori, kicsinyes, smucig (bizalmas), sóher (bizalmas), spórolós (bizalmas), spúr (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a vasútállomás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

vadrózsa

főnév
 • rózsa, csipkerózsa, csipkebokor, tüskerózsa, gyepűrózsa, kutyarózsa, hecsedli, ebrózsa (tájnyelvi), ebcsipke (tájnyelvi), bicske (tájnyelvi), bicsketüske (tájnyelvi), csipkenye (tájnyelvi), máriafogta-rózsa (tájnyelvi)

torzít

ige
 • fintorít, fintorgat
 • ferdít, kifacsar, karikíroz, felnagyít, hamisít
 • csúsztat (bizalmas)

tilalmas I.

melléknév
 • tiltott, tilos, tilalmazott (régies), illicit (idegen)

tágul

ige
 • bővül, nagyobbodik, szélesedik, mélyül, gyarapszik, fokozódik, enged, növekedik
 • lazul, lazodik (tájnyelvi)
 • terjeszkedik, expandál (szaknyelvi), kiterjed, dagad, nő
 • távozik, takarodik, kotródik, elhordja az irháját, tisztul (bizalmas), vakarodik (tájnyelvi)
 • (régies): (fájdalom) enyhül, csökken, mérséklődik, gyengül, szelídül, alábbhagy, szűnik

vámhivatal

főnév
 • vám, vámház, határvám, vámhely

virágpor

főnév
 • hímpor, pollen
 • nektár

székesegyház

főnév
 • dóm, katedrális, bazilika, főtemplom
 • templom

számottevő

melléknév
 • jelentős, tekintélyes, nem elhanyagolható, lényegbevágó, lényeges, fontos, mértékadó, kiemelkedő, nyomós, meglehetős (tájnyelvi), komoly, figyelemre méltó, jelentékeny
 • tetemes, nagy, sok, jókora, nagyfokú
 • nagyhírű, híres, tekintélyes

összekapcsol

ige
 • egybekapcsol (választékos), összeerősít, bekapcsol, összetűz, összecsatol, egybekovácsol, összedug, összefog, összeilleszt, klammerkáz (tájnyelvi), hozzáerősít, hozzákapcsol
 • összecsatlakoztat, egyesít
 • összefűz, összeköt, összeláncol, összeforraszt
 • társít, asszociál, kapcsolatba hoz
 • párosít

szerel

ige
 • összeállít, montíroz (szaknyelvi)
 • javít, reparál (bizalmas), bütyköl (bizalmas)
 • rögzít
 • (szaknyelvi): leszerel, elhárít, keresztez

visszatér

ige
 • megtér, visszaköltözik, visszajön, visszaér, visszaszállingózik, visszahúzódik
 • visszakanyarodik, visszafordul
 • visszapártol
 • újratárgyal
 • ismétlődik
 • feltámad

kinevez

ige
 • megbíz, kijelöl, megjelöl, meghatároz, megkér, meghatalmaz, felruház (valamivel), felfogad, kirendel, delegál
 • alkalmaz, beiktat, megtesz, előléptet, szerződtet, utasít, promoveál (idegen)

vázlatos

melléknév
 • kivonatos, tömör, nyers, sematikus, elnagyolt, hevenyészett, hozzávetőleges, megközelítő, kidolgozatlan, kezdetleges (pejoratív)

üzleti

melléknév
 • kereskedői, kereskedelmi, kommerciális
 • bolti, vásárolt

vetélkedik

ige
 • versenyez, verseng, mérkőzik, rivalizál, konkurál, pályáz
 • (valamivel): vetekedik, vetekszik, fölér
 • (régies): vitatkozik, vitázik, torzsalkodik

végzés

főnév
 • meghagyás, határozat, rendelkezés, rendelés, végezés (régies)
 • döntés, elhatározás
 • intézkedés, ítélet, verdikt (választékos), rendelet, dekrétum
 • szándék, akarat
 • (régies): végzet, sors

töméntelen

melléknév
 • rengeteg, sok, tömérdek, roppant, tengernyi, számtalan, sok-sok, számos, megszámlálhatatlan, miriád (régies), teméntelen

viharkabát

főnév
 • esőkabát, esőköpeny, anorák, orkánkabát, orkán