védekező szinonimái

melléknév
 • védelmi, elhárító, defenzív (idegen), megelőző, profilaktikus (szaknyelvi)(idegen)
 • mentegetődző, mosakodó, visszavágó, elutasító, visszahúzódó, begombolkozó (bizalmas)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

lábadozik

ige
 • javul, gyógyul, épül, türemedik (régies), fölépül, édeledik (tájnyelvi), gallog (tájnyelvi), pöndül (tájnyelvi)

hívószám

főnév
 • telefonszám, szám, kapcsolási szám
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a védekező szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

vagy I.

kötőszó
 • vagyis, avagy, pontosabban, azaz, illetve, illetőleg
 • másként, más szóval

továbbá

határozószó
 • és, valamint, azonkívül, azontúl (tájnyelvi), ezenfelül, tetejében, sőt, amellett, ráadásul, még hozzá, mi több
 • (régies): tovább

tipegő

főnév
 • kezeslábas, rugdalódzó, rugi (bizalmas), totyogó

takács

főnév
 • szövőmunkás, szövőmester, takácsmester

vándorol

ige
 • kóborol, csavarog, bolyong, barangol, kószál, csatangol, bumlizik (bizalmas)
 • úton van, kalandozik
 • bujdosik
 • jön-megy, jár-kel, utazgat
 • kézről kézre jár, sorba jár
 • kallódik

viselkedik

ige
 • viseli magát, bánik (valakivel), fellép, forgolódik, eljár
 • reagál, visszahat

szelep

főnév
 • szellentyű (régies), csappantyú, ventil (idegen), tolattyú

szánakozó

melléknév
 • sajnálkozó, együtt érző, könyörületes, irgalmas, részvétteli

összeolvad

ige
 • eggyé olvad, összeötvöződik
 • egyesül, fuzionál, egybeolvad, egybeforr, összenő, egybeszövődik, összefonódik, összeforr, beleolvad
 • összemosódik, belevész (valamibe)
 • összekeveredik

szerény

melléknév
 • szolid, csendes, visszahúzódó, tartózkodó, modestus (idegen), mérsékelt, mértékletes
 • bátortalan, szégyenlős, szemérmes, szende Sz: szerény, mint az ibolya
 • igénytelen, takarékos Sz: kevéssel beéri; a kicsit is megbecsüli; meghúzza magát; kis helyen is megfér
 • egyszerű, mesterkéletlen
 • szegényes, gyér, gyenge, olcsó
 • kevés

visszavásárol

ige
 • visszavesz, visszaszerez
 • visszavált

kinyal

ige
 • kiürít, kitisztít
 • elfogyaszt
 • (kinyalja magát): kicsinosítja magát, kicsípi magát, kiöltözik

védnök

főnév
 • pártfogó, protektor (régies), patrónus (régies), jótevő, mecénás
 • támogató, oltalmazó, gyám, gyámolító, ajánló
 • szponzor
 • (régies): védőszent, védőszellem, patrónus (régies), oltalmazó

vadászház

főnév
 • vadászlak, vadászkunyhó, vadásztanya
 • vadászkastély

vetkőztet

ige
 • lecsupaszít, lemeztelenít

vegyül

ige
 • elvegyül, elkeveredik, keveredik, egyesül, elegyedik, kavarodik
 • belevész, beleolvad, egybeforr

tönk

főnév
 • fatönk, faderék (régies)
 • tőke
 • rönk, rönkfa, tuskó, tusak (tájnyelvi)
 • (gombáé): szár, nyél
 • összeomlás, bukás, csőd, krach (régies), bankrott (régies)

világhatalom

főnév
 • impérium (idegen), birodalom
 • nagyhatalom