szókimondó szinonimái

melléknév
 • nyílt, egyenes, őszinte, karakán, igazmondó, szókiszóló (tájnyelvi), mérmondó (tájnyelvi) Sz: a kapát kapának, az ásót ásónak mondja; nem tesz lakatot a szájára; nevén nevezi a gyereket; nem rejti véka alá a véleményét; ami a szívén, az a száján; nyelvén van a szíve; kimondja, ami a szívén fekszik; kijelenti feketén-fehéren; nem árul zsákbamacskát; kerek perec kimondja; nem köt görcsöt a nyelvére

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

arcképfestő

főnév
 • portréfestő, portretista

tehetetlen

melléknév
 • erőtlen, gyenge, gyengélkedő, elerőtlenedő, kiszolgáltatott, magatehetetlen, magára hagyott
 • cselekvésképtelen, impotens
 • gyámoltalan, ügyefogyott, ügyetlen, pipogya, erélytelen, élhetetlen, elveszett, határozatlan, önállótlan, kétbalkezes, málé, mafla, mamlasz, nyimnyám (bizalmas), nyámnyila, tutyimutyi (bizalmas), teszetosza (bizalmas), béna (szleng), töketlen (szleng), babuka (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szókimondó szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szertartásos

melléknév
 • ünnepélyes, feszes, merev, előírásos, ceremoniális, körülményes, mesterkélt, rituális
 • külsőséges, tartalmatlan, formális

sistereg

ige
 • serceg, sustorog, süstörög (tájnyelvi), sustorékol (tájnyelvi), bizseg (tájnyelvi), zsizseg (tájnyelvi)
 • pattog, ropog, zizeg, zörög

segédkezik

ige
 • segít, segítséget nyújt, közbenjár, segítségére van, asszisztál, szekundál (régies), közreműködik

rangsorol

ige
 • minősít, osztályoz, besorol, beoszt, rendez, kategorizál, skatulyáz (pejoratív), kvalifikál, klasszifikál (régies), fajtáz (régies)

színlel

ige
 • tettet, szimulál, alakoskodik, mímel, imitál, markíroz (bizalmas), negélyez (régies), tetteti magát, affektál (régies), színészkedik, megjátssza magát, színeskedik (régies), komédiázik, teszi magát, alibizik (szleng), kétszínkedik (régies)

tapintatlan

melléknév
 • figyelmetlen, kíméletlen, udvariatlan, tolakodó, indiszkrét (választékos), tiszteletlen, elővigyázatlan, nemtörődöm, gondatlan, neveletlen, közönséges, goromba, bárdolatlan, bántó, sértő, nyers, durva, arcátlan, szemtelen, modortalan, ízléstelen Sz: akasztott házában kötelet emleget; belegyalogol vkinek a lelkébe

péküzlet

főnév
 • pékség, pékbolt, kenyeresbolt, kenyeres

parittya

főnév
 • csúzli, csudri (tájnyelvi)
 • (szleng): pisztoly

megnyerő

melléknév
 • vonzó, attraktív (idegen), hódító, meggyőző, imponáló, rokonszenves, ellenállhatatlan, kedves, udvarias, szimpatikus, barátságos, tetszetős, szemrevaló, jóvágású, jóképű, impozáns, nyájas, sima modorú, szimpi (bizalmas) Sz: orcáján hordozza az ajánlólevelet

pironkodik

ige
 • szégyenkezik, szégyenkedik (tájnyelvi), szégyelli magát, zsenírozza magát (bizalmas), pirul, irul-pirul, restelkedik, ég (szleng)
 • el-elpirul

tatár

melléknév, főnév
 • (régies): mongol, kutyafejű (régies)

tiszta II.

határozószó
 • teljesen, egészen, teljes egészében

hiábavaló

melléknév
 • céltalan, fölösleges, haszontalan, hasztalan, hiú, értelmetlen, sziszifuszi, reménytelen, célszerűtlen, meddő, improduktív, gyenge, erőtlen, eredménytelen, fölös
 • (személy) (tájnyelvi): mihaszna, semmirekellő

vizsgál

ige
 • néz, figyel, fürkész, kutat, kémlel, szemlél, szemügyre vesz, tanulmányoz, elemez, boncol, fejteget, analizál
 • nyomoz, szondáz, vallat, kérdez
 • ellenőriz, kontrollál
 • meghallgat, vizitál, kezel

vadászház

főnév
 • vadászlak, vadászkunyhó, vadásztanya
 • vadászkastély

szólásmondás

főnév
 • szólás, közmondás, proverbium (idegen), aforizma, szállóige

szerelés

főnév
 • montázs, montírozás (idegen), megépítés, összerakás, összeillesztés, elkészítés
 • felszerelés
 • (szleng): ruha, ruházat, öltözék, öltözet, szerkó (szleng), cucc (bizalmas), gönc (bizalmas)

takarékpénztár

főnév
 • bank, takarék, sparkassza (régies)

ünnepi

melléknév
 • ünneplő, ünnepélyes, ünnepies, emelkedett, magasztos, fennkölt, méltóságteljes, pompás, vasárnapi (viselet)
 • fényűző

szökken

ige
 • szökik, szökell, ugrik, pattan
 • (valahol): terem, odaugrik, odapattan
 • (vér): felszökik, lövell
 • (ár): felmegy, felszökik

sorkatona

főnév
 • baka, kiskatona (bizalmas), mazsola (bizalmas), zöldfülű, kopasz (szleng)

tanácsos

főnév
 • városatya, tanácsnok, szenátor, konziliárius (régies)

üzleti

melléknév
 • kereskedői, kereskedelmi, kommerciális
 • bolti, vásárolt