tékozol szinonimái

ige
 • pazarol, fecsérel, költekezik, költözködik (tájnyelvi), szórja a pénzt, pocsékol, elvesztegeti a pénzét, veszteget, prédál (régies), elherdál, elver, szór, szétszór, díbol (tájnyelvi), dőzsöl (tájnyelvi), koszpitol (tájnyelvi) Sz: nyakára hág a pénznek; nagyúri módon él; nagy lábon él

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megfeszít

ige
 • meghúz, szorosra húz, kifeszít
 • felajz, csigáz, fokoz
 • keresztre feszít, felfeszít

folyamodvány

főnév
 • kérvény, pályázat, kérelem, beadvány, petíció, kérelmezés, igénylés, instancia (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tékozol szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

tanulság

főnév
 • példázat, péda, lecke, okulás
 • konklúzió, következmény
 • (tájnyelvi): tudás, tudomány

személyi I.

melléknév
 • egyéni, individuális, személyes, perszonális (idegen), magán

szarkaláb

főnév
 • sarkantyúvirág, királyvirág, mezei sarkantyú, sarkantyúfű, sarkantyútaraj, sarkasfű, sarkvirág, dalisarkantyú, vitézsarkantyú (régies), csókaláb (tájnyelvi)
 • ákombákom, macskakaparás
 • ránc

se

kötőszó
 • sem, szintén ne

távirda

főnév
 • távíróhivatal, posta

torpedóromboló

főnév
 • torpedónaszád, romboló

ráír

ige
 • felír, feljegyez, leír, megjelöl, ráfirkál, rákapar (bizalmas), ráfirkant, rávezet, rákanyarít (régies), rávés (szleng)
 • felszólít, felhív, meghagy, értesít, tudat, jelez
 • átruház, ráruház, átír, átenged, ráhagyományoz, nevére írat

pulóver

főnév
 • pulcsi

mintha

kötőszó
 • úgy tetszik, kvázi (bizalmas)

rejtekhely

főnév
 • rejtek, búvóhely, leshely, les, lesállás, menedék, menhely (régies), mentsvár, menház (régies), fedezék, óvóhely, zug

tőr2

főnév
 • (kifejezésekben): csapda, kelepce, hurok, háló

uralkodó II.

főnév
 • király, nagyfejedelem, fejedelem, felség, kormányzó, régens (régies)
 • egyeduralkodó, imperátor (idegen), monarcha (idegen), szuverén
 • zsarnok, despota, kényúr, tirannus (régies)
 • (orosz) cár, (római, német) cézár, (egyiptomi) fáraó, (mongol) kán, (indiai) maharadzsa, (iráni) sah, (arab) sejk, emir, (török) szultán

indokol

ige
 • megokol, megalapoz, magyarázatot ad, magyaráz, kifejt, értelmez, kellő megvilágításba helyez, alátámaszt, kimutat, bebizonyít, fényt derít (valamire), észrevételt fűz (valamihez)

világpolgár

főnév
 • kozmopolita, világlakó (régies)

telefonkagyló

főnév
 • kagyló, hallgató, kézi beszélő

tángál1

ige
 • (tájnyelvi): támogat, gyámolít, istápol, segélyez
 • (régies): ápol
 • táplál

tilinkó

főnév
 • (tájnyelvi): furulya, furuglya (régies), pásztorsíp, fűzfasíp, pikula (tájnyelvi), csilinka (tájnyelvi), csimpolya (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): fütyülő, síp

vezet

ige
 • kalauzol, irányít, navigál (szaknyelvi), terel, kísér, kormányoz, orientál (idegen)
 • vezérel
 • (intézményt): irányít, vezényel, dirigál, elnököl, igazgat, utasít
 • felügyel
 • (valamire): maga után von
 • eredményez
 • (járművet): hajt, járat, működtet
 • sofőrködik
 • (áramot, energiát): továbbít, küld
 • (út, folyó): halad, megy, visz, torkollik
 • (ajtó): nyílik (valahova)
 • térít
 • késztet, ösztönöz
 • (rovatot) szerkeszt, (jegyzőkönyvet) összeállít
 • (versenyben): élenjár, előnyben van

tenyészt

ige
 • tart, nevel, szaporít, termel, sokszoroz, sokasít, többszöröz
 • nemesít, kitenyészt, keresztez

szentírás

főnév
 • Biblia, a könyvek könyve, az Írás, a kinyilatkoztatás, Septuaginta, Vulgata, Ó- és Újszövetség, Ó- és Újtestamentum

tízparancsolat

főnév
 • dekalógus (idegen), dekalogosz (idegen)

világi I.

melléknév
 • földi, földies, e világi
 • laikus, profán, szekuláris (idegen), civil
 • (régies): társadalmi
 • mindennapi, érzéki
 • nagyvilági
 • (szleng): nagyszerű, kitűnő, ragyogó, kiváló, oltári (szleng), baba (szleng)