szentírás szinonimái

főnév
 • Biblia, a könyvek könyve, az Írás, a kinyilatkoztatás, Septuaginta, Vulgata, Ó- és Újszövetség, Ó- és Újtestamentum

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

beismerés

főnév
 • bevallás, megvallás, vallomás, elismerés, konfesszió (régies)

táncegyüttes

főnév
 • tánccsoport
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szentírás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szar II.

melléknév
 • (durva): hitvány, alja, alávaló, gyalázatos, szemét, rongy
 • (durva): rossz, ócska, hitvány, értéktelen, vacak, bóvli, snassz (bizalmas), tré (szleng)

rövidnadrág

főnév
 • sort, sortnadrág, kisnadrág

ritka

melléknév
 • ritkás, gyér, szórványos, elszórt
 • kiváló, nagyfokú
 • párját ritkító, páratlan, rendkívüli, különleges, kivételes, egyedülálló, egyedüli, ritkaságszámba menő, nem mindennapi Sz: ritka, mint a fehér holló

prédikátor

főnév
 • pap, lelkipásztor, tiszteletes, hitszónok, igehirdető, térítő, hittérítő

szelvény

főnév
 • elismervény, nyugta, kupon (idegen)
 • metszet (szaknyelvi), keresztmetszet, szegmentum (szaknyelvi), profil

szőrtelen

melléknév
 • csupasz, meztelen, sima bőrű, kopasz, tar
 • borotvált

ötszáz

számnév
 • félezer

összefügg

ige
 • kapcsolódik, érintkezik, összetartozik, hozzátartozik, ízül (régies), koherens (szaknyelvi)
 • kapcsolatos, kapcsolatban áll (valamivel)

megelégel

ige
 • megsokall, elege van (valamiből), torkig van (valamivel), eltelik, betelik
 • megun, megutál, belefárad, belefásul, megcsömörlik Sz: betelik a mérték; unja, mint vénlány a pártát; unja a banánt; tele van vele a hócipője
 • (régies): elégnek tart, beéri (valamennyivel)

párkányzat

főnév
 • párkány, attika (szaknyelvi), pártázat (szaknyelvi), párta (szaknyelvi), oromzat (szaknyelvi), orompárkány (szaknyelvi)

szüntet

ige
 • csillapít, enyhít, mérsékel, csendesít, nyugtat
 • oszlat

tekint

ige
 • néz, figyel, pillant, pislant, szemlél, nézeget, szemügyre vesz, kukucskál, rápillant, pillantást vet (valamire), ránéz, kukkant (tájnyelvi), kukkint (tájnyelvi)
 • figyelembe vesz, tekintettel van (valamire)
 • hisz, elfogad, felfog (valaminek), tart (valaminek), szem előtt tart

hárul

ige
 • háramlik, jut, esik, nehezedik, terhelődik

vezérkar

főnév
 • táborkar, hadseregtörzs, generálstáb (idegen), stáb (idegen), generálkommandó (idegen), főparancsnokság

újító

főnév
 • innovátor (idegen), modernizátor
 • ésszerűsítő, tökéletesítő
 • reformer, megreformáló, reformátor

szenvedés

főnév
 • kín, fájdalom, gyötrelem, kínszenvedés, pokol, megpróbáltatás, hányattatás, sínylődés, nyomorúság, szívfájdalom, golgota (választékos), kereszt, kálvária
 • kínvallatás, tortúra, mártírium (idegen), mártíromság
 • tűrés, jajság (tájnyelvi), córesz (szleng)
 • csapás, sorscsapás

számtalanszor

határozószó
 • gyakran, rengetegszer, sűrűn, sokszor, többször, több ízben, ismételten, minduntalan, mindegyre, újra meg újra

szívhallgató

főnév
 • hallgatócső, sztetoszkóp (szaknyelvi), hallócső (régies), fonendoszkóp (szaknyelvi)

tüstént

határozószó
 • azonnal, máris, mindjárt, rögtön, haladéktalanul, nyomban, csakhamar, rögvest, egyteremtésében (tájnyelvi), üstöllést (tájnyelvi), legott (régies), azonhamar (régies), azonhelyt (régies), azon hevenyében (régies), szorgost (régies), üscsint (régies)

szerviz2

főnév
 • javítóműhely, műhely, autójavító, javítóüzem, szervizállomás

sallang

főnév
 • dísz, díszítés, cikornya, rojt, bojt, rojtozat, paszomány, csüngő-lüngő (tájnyelvi), csüngöllő (tájnyelvi), fityegő (tájnyelvi), (kardon, kalapon) bakló (tájnyelvi), (lószerszámon) csótár (tájnyelvi)
 • (pejoratív): cifraság, cafrang, cicoma
 • (pejoratív): szóvirág, cikornya, mesterkéltség, frázis, flosculus (régies)
 • (pejoratív): járulék, függelék
 • üres beszéd, smonca (tájnyelvi)

szórakozik

ige
 • mulat, mulatozik, vigad, mulatja magát (régies), passziózik, passzióz (tájnyelvi), kikapcsolódik
 • (valamin): mulat, nevet, derül
 • (valakivel): ugrat, tréfál, bolondozik, cukkol, heccel
 • enyeleg
 • (pejoratív): henyél, lopja a napot, lógázza a lábát

úgyis II.

határozószó
 • amúgy is, egyébként is, különben is