távirda szinonimái

főnév
 • távíróhivatal, posta

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

pisztoly

főnév
 • stukker (szleng), stuki (bizalmas), mordály (régies), revolver, forgópisztoly, csúzli (szleng), parittya (szleng), pityu (szleng)
 • (szleng): fecskendő, tű

pátosz

főnév
 • hév, szenvedély, lelkesedés, lendület
 • ünnepélyesség, emelkedettség, méltóság, fenség, koturnus (idegen)
 • szónokiasság, retorika, dagály, dagályosság, fellengzősség
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a távirda szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

talány

főnév
 • rejtély, titok, titokzatosság, misztérium
 • (régies): rejtvény, rébusz (idegen), enigma (idegen), fejtörő

szegély

főnév
 • szegélydísz, bordűr, paszomány, sujtás, szegőszalag, ruhahajtóka, bortni (idegen), szegőzsinór, szövetszél, passzé (idegen), korc (tájnyelvi)
 • szél, perem, karima, párkány, káva, kantni (szaknyelvi), koszorú, szegés
 • margó

szállító I.

melléknév
 • vivő, továbbító, közvetítő

sáfár

főnév
 • ispán, gazdatiszt, tiszttartó (régies), jószágigazgató, intéző, inspektor (régies), majoros (régies), kasznár (régies)

tárgyeset

főnév
 • accusativus (szaknyelvi)

tisztul

ige
 • (ég): derül, világosodik, fényesedik
 • (folyadék): higgad (tájnyelvi), ülepedik
 • takarodik, tágul, kotródik, elpucol (szleng)

püré

főnév
 • pép, turmix

prímás1

főnév
 • érsek, hercegprímás (régies)

mi

névmás
 • micsoda
 • ami
 • (mszó-szerűen): tessék?, milyen?, mennyi?

rásüt

ige
 • (bélyeget): ráüt, rányom, ráéget
 • ráfog, ráken, ráhazudik (régies), rámond (régies)
 • rávilágít, rátűz, ráragyog

torzkép

főnév
 • karikatúra, gúnyrajz, gúnykép (régies), torzrajz (régies), paródia

ugar

főnév
 • parlag, parlagföld
 • kihasználatlan föld
 • pusztaság

ijedtében

határozószó
 • ijedtségében, félelmében, rémületében

vétó

főnév
 • tiltakozás

távol III.

főnév
 • messzeség
 • távolság

takargat

ige
 • bugyolál, pólyál, beterít, beborít, beburkol
 • leplez, palástol, álcáz, kendőz, elrejt, rejteget, titkol, eltitkol, dugdos, homályba borít, elsimít, eltussol, elhallgat, elmismásol (bizalmas), elken (bizalmas)

termet

főnév
 • alak, növés, testalkat, fizikum, testforma, testmagasság, magasság, méret, csinálat (tájnyelvi)
 • megjelenés

versforma

főnév
 • versidom (régies), verselés

tékozol

ige
 • pazarol, fecsérel, költekezik, költözködik (tájnyelvi), szórja a pénzt, pocsékol, elvesztegeti a pénzét, veszteget, prédál (régies), elherdál, elver, szór, szétszór, díbol (tájnyelvi), dőzsöl (tájnyelvi), koszpitol (tájnyelvi) Sz: nyakára hág a pénznek; nagyúri módon él; nagy lábon él

szelvény

főnév
 • elismervény, nyugta, kupon (idegen)
 • metszet (szaknyelvi), keresztmetszet, szegmentum (szaknyelvi), profil

tevékeny

melléknév
 • aktív, tevékenykedő, serény, buzgó, agilis, dinamikus, energikus, életerős, lendületes, tetterős, munkás (tájnyelvi), dolgos, szorgalmas

vetélkedő II.

főnév
 • verseny, erőpróba, mérkőzés, versengés, kvíz