lekopog szinonimái

ige
 • (bizalmas): legépel, lepötyög (bizalmas), leír

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hóbort

főnév
 • bolondéria, szeszély, különcködés, vesszőparipa, rögeszme, mánia, rigolya, hepp (szleng), fakszni (bizalmas), fixa idea (idegen), hangya (bizalmas), bogár (bizalmas), rapli (szleng), habók (tájnyelvi)

szagtalan

melléknév
 • szagmentes
 • (bizalmas): jellegtelen, érdektelen, színtelen
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a lekopog szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

lassít

ige
 • fékez
 • hátráltat, késleltet, visszatart, visszafog, akadályoz

komor

melléknév
 • rosszkedvű, mogorva, morózus, morcos, mord, búvalbélelt, búskomor, lehangolt, deprimált, levert, gondterhes, örömtelen, kedvetlen, zsémbes, haragos, mérges, szigorú Sz: talán csalánra vizelt
 • barátságtalan, rideg, zord, kietlen, borús, borongós, felhős, gyászos, nyomott, nyomasztó, vészjósló, baljós, sötét

kiüzen

ige
 • (valakiért, valamiért): behív, behívat, behozat

kesztyű

főnév
 • (régies): bilincs

léghajó

főnév
 • zeppelin (idegen), aerosztát (idegen), léggömb (régies), fellengér (régies)

mágikus

melléknév
 • varázslatos, varázsos, bűvös, bűbájos (régies), ördöngös, boszorkányos, lenyűgöző, igéző, csodás

uszoda

főnév
 • úszócsarnok (régies), fürdő
 • strand, strandfürdő

jegyez

ige
 • felír, leír, beír, felró, pontol (régies)
 • jegyzetel
 • aláír, szignál (bizalmas)
 • leköt
 • iktat, bevezet, anyakönyvez, immatrikulál (régies)

italos

melléknév
 • részeg, italos, borgőzös (bizalmas), mámoros (választékos), beszeszelt, illuminált (választékos), kapatos (bizalmas), pityókás (bizalmas), spicces (bizalmas), mólés (bizalmas), becsípett (bizalmas), becsiccsentett (bizalmas), gagyos (régies), gajdos (régies), mátos (szleng), piás (szleng), lutykos (tájnyelvi), káptyás (tájnyelvi), mázgás (tájnyelvi)
 • alkoholista, italozó, részeges, korhely, borissza, részegeskedő, kocsmatöltelék, kocsmázó, nagyivó, borkulacs, szeszkazán, boroskancsó (bizalmas), kortyondi (bizalmas), borfészek (tájnyelvi), borkút (tájnyelvi), kortyos (tájnyelvi), pityókás (tájnyelvi), iszós (tájnyelvi), piás (szleng), tintahal (szleng), borcsutora

folyosó

főnév
 • tornác, gang (bizalmas), függőfolyosó, körfolyosó, kerengő, gádor (tájnyelvi)
 • átjáró
 • sétáló (régies)
 • korridor (szaknyelvi), vágat (szaknyelvi), tárna

kábítószerez

ige
 • narkózik, gézázik (szleng), anyagozik (szleng), szipózik (szleng), szipuzik (szleng), repül (szleng), utazik (szleng)

maradi

melléknév
 • elmaradott, begyepesedett, megcsontosodott, megmerevedett, vaskalapos, konzervatív, korlátolt, reakciós, haladásellenes, retrográd (szaknyelvi), csáklyás (régies), ósdi (nézet), copfos (régies), ortodox, régi vágású, ódivatú, provinciális

meghonosodik

ige
 • elterjed, megtelepedik, meggyökeresedik, gyökeret ver, szokássá válik, divatba jön, lábra kap (választékos), felkapják (választékos), bekerül (tájnyelvi), akklimatizálódik, állandósul

békepárti

melléknév
 • békebarát, békeszerető, háborúellenes, pacifista

oktat

ige
 • tanít, okít, kiképez, nevel, iskoláz (választékos), kiművel
 • előadást tart
 • instruál (idegen), irányít, reguláz, palléroz (választékos), utasít
 • képez, idomít, treníroz
 • leckéztet (pejoratív), int, lelkére beszél, korhol, fedd

mormog

ige
 • (medve): dörmög, brummog, mörmöl (tájnyelvi), mammog (tájnyelvi)
 • (ember): dünnyög, motyog, pusmog, böstörög (tájnyelvi), dummog (tájnyelvi), mormojál (tájnyelvi), nyömmögél, somrog (tájnyelvi), zsennyeg (tájnyelvi), a szakállába morog, a bajsza alatt beszél

leküzd

ige
 • legyőz, úrrá lesz (valamin), ellenáll, megfékez, átverekszi magát, túljut
 • átjut
 • legyőz, leigáz, megver, győzedelmeskedik, felülkerekedik, lepipál, lefőz, lebír
 • (indulatot): erőt vesz magán, megfékezi magát, uralkodik magán

lángliliom

főnév
 • tűzliliom, tüzestubarózsa

lista

főnév
 • névsor, névjegyzék, címjegyzék, lajstrom, regiszter
 • jegyzék, felsorolás, nyilvántartás, kimutatás, katalógus, leltár, inventár (idegen)

mivelhogy

kötőszó
 • mert, minthogy, miérthogy, mivel

lépcsőzetes

melléknév
 • teraszos
 • fokozatos, szakaszos, lépésenkénti, apránkénti, stadiális (szaknyelvi)

konyak

főnév
 • borpárlat, brandy, égettbor (régies)

lubickol

ige
 • fürdik, úszkál, pancsol (bizalmas), fröcsköl, locsatol (tájnyelvi), locskol (tájnyelvi)

monotónia

főnév
 • egyhangúság, egyformaság, unalmasság, köznapiság, prózaiság, szürkeség