világi I. szinonimái

melléknév
 • földi, földies, e világi
 • laikus, profán, szekuláris (idegen), civil
 • (régies): társadalmi
 • mindennapi, érzéki
 • nagyvilági
 • (szleng): nagyszerű, kitűnő, ragyogó, kiváló, oltári (szleng), baba (szleng)

világi II. szinonimái

főnév
 • civil

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szak

főnév
 • darab, rész
 • szakasz
 • (régies): évszak
 • (régies): versszak
 • ág, terület, egység, tagozat, diszciplína (választékos), tárgy, reszort (idegen)
 • szakma

lelenc

főnév
 • talált gyermek, állami gondozott, kitett gyermek, árva, elhagyott
 • (régies): lelencház (régies), árvaház, menhely
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a világi szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

vendégjáték

főnév
 • vendégszereplés, turné, hangversenykörút, művészkörút, előadókörút

tűrhető

melléknév
 • elviselhető
 • elfogadható, középszerű, közepes, enyhe, mérsékelt, tolerábilis (idegen), maradhatós (tájnyelvi), szenvedhetős (tájnyelvi)

trillázik

ige
 • énekel, dalol, fütyül, fütyörész, csicsereg, csivitel, csacsog, hangicsál (régies), dúdol

tekerő

főnév
 • (tájnyelvi): forgólant, tekerőlant, nyenyere, kolduslant (tájnyelvi)
 • csörlő

vetélkedő II.

főnév
 • verseny, erőpróba, mérkőzés, versengés, kvíz

zöm

főnév
 • többség, nagy része (valaminek), az átlag

színtér

főnév
 • (régies): színpad, játékszín (régies)
 • színhely, terep, küzdőtér, fórum (régies)

szerzetesnő

főnév
 • apáca, nővér

patronál

ige
 • pártfogol, támogat, segít, felkarol, gyámolít, istápol, oltalmaz, protezsál (bizalmas), a hóna alá nyúl (bizalmas)
 • szponzorál, menedzsel, finanszíroz, futtat

szőrén-szálán

határozószó
 • nyomtalanul, észrevétlenül, teljesen, szőrén-lábán (tájnyelvi), kézen-közön, gyanúsan

zsírpapír

főnév
 • vajpapír, sajtpapír

koldul

ige
 • kéreget, kunyerál, tányéroz, kalapoz, gyűjt, könyörög, esedezik, kérincsél, koledál (régies), kápsál (tájnyelvi), lejmol (szleng), tarhál (szleng) Sz: alamizsnán a szeme; miatyánkon cseréli a kenyeret

világnézet

főnév
 • világkép, világfelfogás, világszemlélet, életfelfogás, életszemlélet, életelv, életfilozófia, filozófia, életérzés, látásmód, ideológia

vegyi

melléknév
 • kémiai, vegytani, vegyészeti
 • mesterséges, szintetikus

vontat

ige
 • húz, húzat
 • csörlőz
 • (vontatja magát): vánszorog, kecmereg (bizalmas), vonszolja magát

visszaad

ige
 • visszaszolgáltat, visszafizet, megad, törleszt, visszatérít, viszonoz, kompenzál, visszapasszol, visszaküld, visszajuttat, visszaszármaztat
 • visszautasít, visszadob, visszavág
 • kihány, kiokád, kirókáz, viszontlát (tréfás), kiöklendez
 • viszonoz
 • torol, megtorol
 • helyreállít, visszaállít
 • utánoz, ábrázol, visszaver, visszatükröz, mutat, érzékeltet
 • visszhangoz
 • tolmácsol, fordít, magyarít (régies)

úgyis II.

határozószó
 • amúgy is, egyébként is, különben is

zárul

ige
 • záródik, csukódik, csapódik
 • bedugul, elakad
 • befejeződik, végződik, véget ér, lezajlik, lejár, lefut (bizalmas), lebonyolódik