vezet szinonimái

ige
 • kalauzol, irányít, navigál (szaknyelvi), terel, kísér, kormányoz, orientál (idegen)
 • vezérel
 • (intézményt): irányít, vezényel, dirigál, elnököl, igazgat, utasít
 • felügyel
 • (valamire): maga után von
 • eredményez
 • (járművet): hajt, járat, működtet
 • sofőrködik
 • (áramot, energiát): továbbít, küld
 • (út, folyó): halad, megy, visz, torkollik
 • (ajtó): nyílik (valahova)
 • térít
 • késztet, ösztönöz
 • (rovatot) szerkeszt, (jegyzőkönyvet) összeállít
 • (versenyben): élenjár, előnyben van

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ortográfia

főnév
 • helyesírás

rácsavar

ige
 • ráerősít, ráteker, ráfordít, elforgat, rácsavarint (bizalmas)
 • rácsavaroz, odacsavaroz, rásrófol, felcsavaroz
 • felteker, rágombolyít, rácsévél, rátekercsel, felsodor, felgöngyöl
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a vezet szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

véglegesít

ige
 • állandósít, állandóvá tesz, stabilizál, rögzít, megerősít, fixál, bebiztosít, tutira csinál (szleng)
 • befejez, elkészít, lezár
 • kinevez

túr2

főnév
 • (régies): seb, feltörés

tőrvetés

főnév
 • csapdaállítás
 • cselvetés, cselszövés, cselszövény (régies), fogás, kelepce, fortély, furfang, fondorlat, praktika, machinació

távvezérlés

főnév
 • távirányítás, telemechanika (szaknyelvi)

versforma

főnév
 • versidom (régies), verselés

zavarás

főnév
 • háborgatás, zaklatás, inzultus, piszkálás, macerálás (bizalmas), buzerálás (szleng), molesztálás, szekálás (bizalmas), szekírozás (bizalmas), vegzálás (régies), üldözés
 • nyaggatás, nyüstölés, fárasztás
 • kínzás, gyötrés, nyugtalanítás, idegesítés, ingerlés, irritálás (idegen), alkalmatlankodás, lábatlankodás, kellemetlenkedés
 • (régies): űzés, hajtás, kergetés

szigorúan

határozószó
 • keményen, zordul, zordan, mereven, ridegen

szeptember

főnév
 • őszelő (régies), Mérleg hava (régies), Mérték hava (régies), kilencedhó (régies), Szent Mihály hava (régies), Kisasszony hava (régies), ökörnyálhó (régies)

partdobás

főnév
 • bedobás, taccs (bizalmas)

szop

ige
 • szív, szívogat, szürcsöl

zürjén

melléknév, főnév
 • komi

kizárólagosan

határozóragos mellék
 • kizárólag, csupán, csak, csupáncsak, pusztán, tisztán, egyedül, exkluzíve (választékos)

viasz, viaszk

főnév
 • pecsétviasz
 • méhviasz

végeláthatatlan

melléknév
 • végtelen, hosszú, végeérhetetlen, vég nélküli, véget nem érő, véget érni nem akaró, végeszakadatlan, beláthatatlan, hosszadalmas, parttalan, határtalan
 • folytonos, szüntelen

vízesés

főnév
 • zuhatag, zuhogó, zúgó (tájnyelvi), sellő (tájnyelvi), katarakta (régies), kaszkád (régies)

villan

ige
 • csillan, illan-villan (tájnyelvi), szikrázik, raggyan (régies)
 • megcsillan, megvillan, fellobban, felragyog, felcsillan
 • előbukkan, feltűnik

tüstént

határozószó
 • azonnal, máris, mindjárt, rögtön, haladéktalanul, nyomban, csakhamar, rögvest, egyteremtésében (tájnyelvi), üstöllést (tájnyelvi), legott (régies), azonhamar (régies), azonhelyt (régies), azon hevenyében (régies), szorgost (régies), üscsint (régies)

vörösbegy

főnév
 • aranybegy (tájnyelvi)