tájékoztató I. szinonimái

melléknév
 • ismertető, felvilágosító, informatív, információs

tájékoztató II. szinonimái

főnév
 • közlemény, értesítés, információ
 • prospektus, brosúra, útmutató
 • körlevél

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

lázadás

főnév
 • felkelés, zendülés, inszurrekció (idegen), lázulás (régies)
 • zavargás, ellenkezés, villongás, pártütés, láz (régies), riadal (régies), rebellió (régies), puccs

nyilvánvaló

melléknév
 • magától értetődő, kétségtelen, kézenfekvő, kézzelfogható, szembetűnő, szembeötlő, szembeszökő, látni való, szemmel látható, tagadhatatlan, vitathatatlan, elvitathatatlan, leplezetlen, köztudomású, egyértelmű, bizonyos, világos, természetes, evidens Sz: a vak is láthatja; tiszta sor; világos, mint a nap
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tájékoztató szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szomjúság

főnév
 • szomj (választékos)
 • vágyakozás

süt

ige
 • pirít, pörköl
 • barnít
 • aszal
 • megéget
 • (nap): tűz, ragyog, vakít, világít, sugárzik, melegít
 • éget, barnít
 • tüzel, lángol, perzsel, éget
 • (hajat): fodorít (régies), ondolál (szaknyelvi)
 • megbélyegez
 • rábizonyít

sötét II.

főnév
 • sötétség, homály
 • éjszaka
 • börtön, zárka, cella, sötétzárka
 • tájékozatlanság, bizonytalanság

részletfizetés

főnév
 • résztörlesztés, részfizetés

szurony

főnév
 • bajonett, bajnét (tájnyelvi), gyíkleső (tájnyelvi), panganét (tájnyelvi), puskagyilok (régies)

teljhatalom

főnév
 • teljes hatalom, korlátlan hatalom, abszolút hatalom, plenipotencia (idegen)

pokoli

melléknév
 • infernális (régies), pokolbeli, alvilági, kénköves, tüzes
 • ördögi, sátáni, démonikus, gyalázatos, embertelen, gonosz
 • átkozott, borzasztó, irtózatos, kegyetlen, szörnyű
 • (hsz-szerűen): igen, nagyon, állatira (szleng)

piknik

főnév
 • batyubál, összejövetel, kirándulás, kiruccanás

megvendégel

ige
 • vendégül lát, megtraktál (bizalmas), jól tart, megkínál, megetet, megemberel (tájnyelvi)

prognózis

főnév
 • előrejelzés, jóslat, jövendölés, előrelátás, előérzet, sejtés, előirányzat

terjeng

ige
 • terjed, szálldos, szállong, tért hódít, teret nyer, terpeszkedik, tódul, árad, elharapódzik, elharapózik

törtetés

főnév
 • úttörés
 • előrehatolás, iparkodás, sietés, rohanás
 • karrierizmus, becsvágy, ambíció, nagyravágyás, karrierhajhászás, stréberség (bizalmas), törekvés, hajtás (bizalmas), pedálozás (bizalmas), nyomulás (bizalmas), gázolás, taposás (bizalmas), könyöklés

hoz

ige
 • juttat, szállít, helyez
 • vezet, kísér
 • hurcol, hord, cipel
 • okoz, szerez, eredményez
 • közöl, közread
 • jövedelmez, (hasznot) hajt, gyümölcsözik
 • terem

zsidónegyed

főnév
 • zsidóváros, gettó

vécé

főnév
 • illemhely, mellékhelyiség, toalett, félreeső hely, mosdó, vizelde, pissoir (idegen), árnyékszék (régies), trón (bizalmas), klozet (bizalmas), műszerfal (szleng), budi (szleng), szükséghely (tájnyelvi), retyó (szleng), rötyi (szleng), klotyó (szleng), döntetlen (tréfás) Sz: ahová a király is gyalog jár (tréfás)

takaratlan

melléknév
 • leplezetlen, kendőzetlen, álcázatlan, nyílt, egyenes

szófogadó

melléknév
 • engedelmes, fegyelmezett, jól nevelt, jó, illedelmes, szórahajló (tájnyelvi), kezelhető, kezes, tisztelettudó

távbeszélőfülke

főnév
 • telefonfülke, fülke

váratlan I.

melléknév
 • nem várt, nem remélt, előre nem látott, meglepő, meglepetésszerű, bejelentés nélküli, jelzetlen, rendkívüli, különös, sejdítetlen, gyanítatlan
 • drámai (választékos), szokatlan, bizonytalan, megdöbbentő, elképesztő, valószínűtlen, kiszámíthatatlan, lélegzetelállító

tanácstalanság

főnév
 • tehetetlenség, határozatlanság, tétovázás, habozás, zavar, zavartság, döntésképtelenség

szajkóz

ige
 • ismétel, utánamond, hajtogat, mondogat
 • tanul, magol, bifláz

tejüveg

főnév
 • opálüveg

vastagít

ige
 • sűrít, tömörít, zömít (régies)
 • megszilárdít, megkeményít
 • (öltözék): kövérít, erősít