szurony szinonimái

főnév
 • bajonett, bajnét (tájnyelvi), gyíkleső (tájnyelvi), panganét (tájnyelvi), puskagyilok (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szétmállik

ige
 • elmállik, széjjelmállik, szétfoszlik, széjjelfoszlik, szétmegy, széjjelmegy, elporlad, szétporlad, szétmorzsolódik, széjjelmorzsolódik, szétesik, szétomlik, elszakad (tájnyelvi)

gondozott

melléknév
 • ápolt, rendes, rendezett, rendben tartott, takaros, tiszta, nett (bizalmas), jó karban levő
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szurony szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szirén

főnév
 • sellő, hableány
 • csábnő, démon

stég

főnév
 • kikötőhíd, ponton (szaknyelvi), kikötőpalló, palló, hajóhíd
 • hajóállomás, kikötő
 • (szaknyelvi): űrtöltő

skarlát2

főnév
 • vörheny, vörhenyeg (régies), scarlatina (idegen)

rendellenes

melléknév
 • beteges, kóros, természetellenes, abnormális, fogyatékos, patologikus, patológiás (szaknyelvi), anomáliás (szaknyelvi), elfajzott, romlott, deformálódott (idegen)
 • szabálytalan, rendetlen, irreguláris (szaknyelvi), szokatlan, torz, furcsa, fura, idegenszerű, szertelen, visszás, extravagáns (idegen), excentrikus
 • törvényellenes, jogtalan

szótöbbség

főnév
 • szavazattöbbség, véleménytöbbség

teherforgalom

főnév
 • teherautó-forgalom, kamionforgalom

pipereszappan

főnév
 • mosdószappan, szagos szappan

pénzeszsák

főnév
 • milliomos, tőkepénzes

megszületik

ige
 • világra jön, napvilágot lát, meglesz, megszülemlik (régies), meghozza a gólya, a világra születik, meglátja a napvilágot
 • létrejön, elkészül, formát ölt

pótkávé

főnév
 • kávépótlék, kávépótszer, cikória, malátakávé, nyerítős (bizalmas), zabos (bizalmas)

téma

főnév
 • mondanivaló, tárgy, tartalom, cselekmény, anyag, témakör
 • dallam (szaknyelvi)
 • ötlet, gondolat, alapgondolat, alapeszme, motívum, elgondolás

tőke1

főnév
 • tönk, fatönk, rönk, tuskó
 • szőlőtőke, szőlőtő, szőlő

hokizik

ige
 • jégkorongozik, korongozik
 • gyeplabdázik
 • (szleng): önkielégítést végez, onanizál (idegen)

zökken

ige
 • döccen, rázódik, zöttyen
 • eltér (valamitől), kiesik (valamiből)
 • megáll, megtorpan

vandál II.

főnév
 • vadember
 • garázda

szutyok

főnév
 • piszok, mocsok, kosz, szenny, retek
 • bagólé, pipamocsok

színjáték

főnév
 • színmű, színdarab, dráma
 • (választékos): alakoskodás, komédiázás, színlelés, megjátszás

tárca

főnév
 • pénztárca, erszény, buksza (bizalmas), brifkó (szleng)
 • jegyzetfüzet, mappa
 • tárcarovat
 • ügykör, minisztérium, miniszterség

választ

ige
 • dönt, határoz, ítél, eltökél, dűlőre jut
 • szavaz, voksol
 • megszavaz
 • kiválaszt, kitűz, kijelöl, megkülönböztet, kiszemel, kinéz, kiválogat, kikeres, kiszúr (bizalmas), kipécéz, kivesz
 • elkülönít, elrekeszt, szétoszt
 • határol
 • különválaszt, kimondja a válást

tájékoztató I.

melléknév
 • ismertető, felvilágosító, informatív, információs

süketnéma, siketnéma

melléknév
 • kuka (tájnyelvi), kukanéma (tájnyelvi), sükebóka (tájnyelvi)

taszító

melléknév
 • visszataszító, csúnya, csúf, rút, visszatetsző, kellemetlen, gusztustalan, undorító, utálatos, förtelmes, riasztó, ijesztő, antipatikus, ellenszenves

váltságdíj

főnév
 • sarc (régies)