méregfog szinonimái

főnév
 • fullánk

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tízórai

főnév
 • villásreggeli, gábli (régies)

vontatott

melléknév
 • elnyújtott, hosszadalmas, hosszú, unalmas, lassú, lagymatag, nehézkes, álmos, akadozó, döcögő, vérszegény, élettelen, egyhangú, színtelen
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a méregfog szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megtervez

ige
 • kitervel, kigondol, végiggondol, kiagyal (bizalmas)
 • kalkulál, beütemez, koncipiál (régies), kreál, megszerkeszt, kidolgoz, megrajzol, megkonstruál

manöken

főnév
 • próbakisasszony, próbamamzell (régies)

lúdtalp

főnév
 • bokasüllyedés, harántsüllyedés

lakkoz

ige
 • fényez, lazúroz (szaknyelvi), fénymázol, politúroz (idegen), firnájszol (tájnyelvi)

melltű

főnév
 • bross, brosstű, mellcsat, dísztű, kitűző
 • fibula (idegen)

muris

melléknév
 • (bizalmas): mulatságos, nevetséges, szórakoztató, mókás, bolondos, vicces, komikus, humoros, tréfás, habókos (tájnyelvi)
 • furcsa, szokatlan, különös, sajátságos, fura, bizarr

komponál

ige
 • (versművet): szerez, ír, alkot, létrehoz, költ, szerkeszt
 • összetesz, összerak, összeállít

kivihetetlen

melléknév
 • megvalósíthatatlan, teljesíthetetlen, végrehajthatatlan, lehetetlen, kivitelezhetetlen, képtelen, utópisztikus

hibabejelentő

főnév
 • reklamáció, panasziroda

főnév
 • kavics, kődarab, kövecs (régies)
 • terméskő, zúzottkő
 • kőpadló, hidegpadló
 • malomkő
 • sírkő
 • kőlap, kőtábla
 • drágakő, ékkő
 • (tájnyelvi): jégeső, kőeső (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): mennykő, villám

nagybirtok

főnév
 • uradalom, latifundium (szaknyelvi)
 • ültetvény, farm

nyertes

melléknév, főnév
 • diadalmaskodó, nyerő, győztes, győző, első, bajnok

csuromvizes

melléknév
 • bőrig ázott, csuromvíz, pacallá ázott, lucskos, facsaró víz (tájnyelvi), csavaró víz (tájnyelvi), csoroncsú (tájnyelvi) Sz: olyan, mint az ázott ürge

raj

főnév
 • méhraj, méhsereg, rovarcsapat
 • csoport, sokaság, tömeg, népáradat, népözön, sokadalom, csődület, gyülekezet
 • (szaknyelvi): egység, osztag, alakulat, különítmény
 • hajóraj, flottilla
 • (tájnyelvi): ivadékok, leszármazottak, gyerekek, utódok

páncélos II.

főnév
 • harckocsi, tank, páncélszekrény (szleng)
 • monitor (szaknyelvi)

mereszt

ige
 • kifeszít, kinyújt, kitol, kinyom, kiegyenesít
 • (szemet): tágra nyit, kidülleszt

megszűnik

ige
 • véget ér, befejeződik, elmúlik, elévül, elenyészik, megsemmisül, felbomlik, eloszlik, elhárul, széthull, lejár, lezáródik, eláll, elül (lárma), elcsitul, elsimul, felszámolódik, lelohad, abbamarad, megáll, megszakad
 • feloszlik, becsuk (üzlet)
 • (régies): elhallgat, elnémul

mongol

melléknév, főnév
 • tatár (régies), kutyafejű (régies)

ötvözet

főnév
 • öntvény (régies), elegyfém, alligáció (régies)
 • keverék

mezei

melléknév
 • szántóföldi
 • mezőgazdasági, földművelő
 • falusi, parasztos, vidéki
 • (bizalmas): egyszerű, hétköznapi, közönséges, átlagos

másképp, másképpen

határozószó
 • máshogyan, másként, más módon, eltérően

mozgásművészet

főnév
 • táncművészet, mozdulatművészet, pantomim

pályaőr

főnév
 • bakter (régies), vasúti őr, vonalőr