szomjúság szinonimái

főnév
 • szomj (választékos)
 • vágyakozás

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

unott

melléknév
 • egykedvű, kedvetlen, elfásult, fád, kelletlen, fásult, blazírt, közönyös, közömbös, savanyú, eltompult, apatikus

halottasház

főnév
 • ravatalozó, hullaház, hullakamra (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szomjúság szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szerződik

ige
 • szerződést köt, kialkuszik, megegyezik
 • szegődik, munkát vállal

sodrófa

főnév
 • nyújtófa, tésztanyújtó, gyúró (tájnyelvi), laskanyújtó (tájnyelvi), tésztalapító (tájnyelvi), laskaserítő (tájnyelvi), serítőfa (tájnyelvi), csíkolófa (tájnyelvi), sikárlófa (tájnyelvi)

selyemmályva

főnév
 • bársonymályva, díszmályva, sárda

rászól

ige
 • figyelmeztet, ráparancsol, megró, rendreutasít, megszid, letorkol, rápirít, rámordul, ráförmed, ráripakodik, rárivall
 • ráordít, rádörrent

szirén

főnév
 • sellő, hableány
 • csábnő, démon

tárgyilagosság

főnév
 • objektivitás
 • elfogulatlanság, pártatlanság, előítélet-mentesség, semlegesség, józanság

pénz

főnév
 • érme, bankjegy, fizetőeszköz (szaknyelvi), pénzeszköz (szaknyelvi), pénzmag (bizalmas), guba (szleng), dohány (szleng), korpa (szleng), steksz (szleng), zsozsó (szleng), lóvé (szleng), lé (szleng), mani (szleng), suska (szleng), garas (régies) Sz: kálvinista olvasó
 • vagyon, gazdagság, tőke
 • (halé): pikkely, halpikkely, lemez

párt

főnév
 • pártszervezet
 • politikai csoport
 • fél, oldal, csoport, álláspont, tábor
 • felekezet (régies)
 • védelem, oltalom
 • (régies): pártoskodás, pártütés

megorrol

ige
 • megneheztel, megharagszik, megsértődik, duzzog, felhúzza az orrát, rossz néven vesz, zokon vesz, megapprehendál (régies)(valamin)

pityóka2

főnév
 • (bizalmas): szeszes ital, tütü (bizalmas), alkohol

távol I.

határozószó
 • messze, messzire, túl, fennecske (tájnyelvi)
 • távolra, messzire

tisztító

főnév
 • vegytisztító, ruhatisztító, mosoda, mosóüzem, patyolat, puceráj (régies)
 • (régies): hashajtó, hajtószer, purgáló, purgatívum (szaknyelvi), purgó (régies, bizalmas), laxans (szaknyelvi), laxativum (szaknyelvi), hastisztító (régies), szalajtó (régies), fostató (tájnyelvi, régies)

hidroplán

főnév
 • vízirepülőgép
 • siklócsónak

vonít

ige
 • vonyít, nyüszít, szűköl, csahol, jajgat (tájnyelvi)
 • ordít, üvölt
 • süvít, süvölt, dudál, tutul (tájnyelvi)

vágó I.

melléknév
 • metsző, éles

szónoklat

főnév
 • beszéd, előadás, felszólalás, elokúció (szaknyelvi), oráció (régies), szpícs (bizalmas), filipikka (választékos)

szerkeszt

ige
 • összeállít, megalkot, megépít, konstruál, komponál (régies), készít, csinál, létrehoz, kidolgoz
 • megszerkeszt, összeszerkeszt, redigál (idegen)
 • kompilál (idegen)
 • megír, megszövegez, fogalmaz
 • (tájnyelvi): szerez, kerít

találkozás

főnév
 • összefutás, összeszaladás, összeakadás
 • összejövetel, találkozó
 • találka, randevú, randi (bizalmas), légyott (régies), pásztoróra (régies)
 • kereszteződés
 • keresztút, útkereszteződés, általút (régies)
 • egybeesés, azonosság

üsző

főnév
 • üszőborjú, ünő, borjú, tehén

szöveggyűjtemény

főnév
 • szemelvénygyűjtemény, olvasókönyv, kresztomátia (szaknyelvi), antológia, analekta (szaknyelvi)

sömör

főnév
 • herpesz, sömörög (tájnyelvi), bőrszenny (régies), kiütés, pörsenés

tankönyv

főnév
 • iskolakönyv (régies), kézikönyv, segédkönyv

vadóc

főnév
 • (jelzőként): idegenkedő, bizalmatlan, barátságtalan, ijedős, félénk, bátortalan
 • zabolátlan, rakoncátlan, féktelenkedő, vásott, komisz, nyughatatlan
 • (tájnyelvi): vadonc (szaknyelvi), magról kelt facsemete
 • angolperje