terjeng szinonimái

ige
 • terjed, szálldos, szállong, tért hódít, teret nyer, terpeszkedik, tódul, árad, elharapódzik, elharapózik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bizonyítható

melléknév
 • igazolható, kimutatható, a valóságnak megfelelő, az igazságnak megfelelő, igaz, tényszerű

nagykorúság

főnév
 • felnőttség, érettség
 • szabadság, függetlenség, önállóság
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a terjeng szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

távol I.

határozószó
 • messze, messzire, túl, fennecske (tájnyelvi)
 • távolra, messzire

szérum

főnév
 • oltóanyag
 • vérsavó

szembogár

főnév
 • pupilla, szemfény (tájnyelvi), szembábu (tájnyelvi)

simogat

ige
 • cirógat, becézget, dédelget, szeretget, tapogat, cirókál (bizalmas), lapogat, babusgat
 • (szellő) legyezget

téma

főnév
 • mondanivaló, tárgy, tartalom, cselekmény, anyag, témakör
 • dallam (szaknyelvi)
 • ötlet, gondolat, alapgondolat, alapeszme, motívum, elgondolás

törvényjavaslat

főnév
 • törvénytervezet, törvénykoncepció

redves

melléknév
 • korhadt, korhadó, reves (tájnyelvi), taplós, pudvás, rothadt
 • szuvas (fog), romlott, lyukas
 • (régies): kopott, hitvány, ócska, gyatra, silány, alávaló
 • (tájnyelvi): szennyes, szurtos
 • undorító, ronda, visszataszító

rajtol

ige
 • indul, elindul, nekiindul, startol

mozdulatlanság

főnév
 • moccanatlanság, merevség, görcs, szoborszerűség, nyugalom, csönd, tétlenség, állóvíz (bizalmas)
 • mozdíthatatlanság, stabilitás, immobilitás (idegen)(idegen)

részrehajló

melléknév
 • elfogult, előítéletes, pártos (régies), egyoldalú, személyválogató (választékos)
 • igazságtalan

tud

ige
 • bír, képes (valamire)
 • vél, gondol, tart (választékos), ismer, hisz
 • ért, fölér (ésszel), felfog, érzékel, érez, észlel
 • alkalmaz, átlát, tisztában van (valamivel), jártas (valamiben), tudomással bír, konyít (valamihez), tudatában van

ügykezelés

főnév
 • ügyintézés, adminisztráció, adminisztrálás, irodai munka

iskolaköteles

melléknév
 • tanköteles (szaknyelvi)

visszautasítás

főnév
 • megtagadás, negáció (idegen), elutasítás, elvetés, repulzió (idegen), elhárítás, rejekció (idegen), kikosarazás
 • tiltakozás

termálfürdő

főnév
 • melegfürdő, gyógyfürdő, hévíz (régies), hévfürdő (régies)

tasli

főnév
 • pofon, füles, nyakleves, frász (bizalmas), pofleves (régies)

torokgyulladás

főnév
 • angina (szaknyelvi), toroklob (szaknyelvi), torokgyuszi (szleng)

viszontlát

ige
 • találkozik
 • visszakap
 • (szleng): kihány

tetőfedő

főnév
 • cserepes, cserepező, házfedő (tájnyelvi)

szétválaszt

ige
 • elkülönít, elválaszt, különválaszt, széjjelválaszt, leválaszt, kettéválaszt, szétszed, széjjelszed, szétbont, széjjelbont, széttagol, diszjungál (szaknyelvi), szeparál, szétvesz (tájnyelvi)
 • megkülönböztet, differenciál (idegen)
 • felbont, szétbont, széjjelbont

tömérdek, temérdek II.

melléknév
 • (tájnyelvi): nagy, roppant, jókora, kolosszális (bizalmas), vaskos, tömzsi

visszaszív

ige
 • visszavon, visszacsinál, visszavesz, érvénytelenít, hatálytalanít
 • visszalép, visszatáncol, retirál (régies), lemond, felmond