tanácstalanság szinonimái

főnév
 • tehetetlenség, határozatlanság, tétovázás, habozás, zavar, zavartság, döntésképtelenség

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szuggerál

ige
 • sugall, sugalmaz, beleszól
 • hat (valakire), befolyásol, belebeszél

munkaterület

főnév
 • munkakör, tevékenységi kör
 • szektor (szaknyelvi), tárca (szaknyelvi), asztal (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a tanácstalanság szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szöveggyűjtemény

főnév
 • szemelvénygyűjtemény, olvasókönyv, kresztomátia (szaknyelvi), antológia, analekta (szaknyelvi)

szakkör

főnév
 • önképzőkör, szakmai kör, hivatáskör (régies)

sugár

főnév
 • fénysugár
 • fény
 • rádiusz (választékos), félátmérő (régies)
 • röntgenkezelés
 • radioterápia, sugárkezelés
 • (régies): küllő
 • (tájnyelvi): sudár, csapó, suhogó (ostoré)

rivális

főnév
 • vetélytárs, versenytárs, konkurens, ellenfél, ellenlábas
 • haragos

tájékoztató I.

melléknév
 • ismertető, felvilágosító, informatív, információs

térítésmentes

melléknév
 • ingyenes, díjtalan, díjmentes, bérmentes, költségmentes, illetékmentes, potya (bizalmas)

potroh

főnév
 • has, pocak, bendő, poh (régies)

plebejus

melléknév, főnév
 • pór, paraszt, proli (pejoratív)
 • pórias (régies)
 • (régies): jogfosztott, elszegényedett

méltóságteljes

melléknév
 • dicső, daliás, tiszteletet parancsoló, tekintélyes, komoly, büszke, fejedelmi, emelkedett, fennkölt, patetikus, felséges, magasztos, ünnepélyes, ünnepi, impozáns, nagyszerű, méltóságos

pusztít

ige
 • tönkretesz, rombol, tör-zúz, rongál, kárt okoz, elront, összeront
 • meggyilkol, öl, megöl, leöl, irt, rabol, fosztogat, dúl, garázdálkodik, haramiáskodik (régies)
 • eszik, fogyaszt, zabál (durva)
 • (vihar): tombol

tetőfedő

főnév
 • cserepes, cserepező, házfedő (tájnyelvi)

tropa

melléknév
 • (szleng): tönkrement, használhatatlan
 • (szleng): fáradt, kimerült, kész (bizalmas)

hurcolkodik

ige
 • cipekedik, vonszolkodik (régies), cühekedik (tájnyelvi)
 • költözik, költözködik, hordozkodik (tájnyelvi)

vegyít

ige
 • kever, elegyít, kavar, zagyvál, összekavar, habar, kotyfol (tájnyelvi), zatyifál (tájnyelvi), zapatyol (tájnyelvi), egyvelez (régies)
 • egyesít, egybeolvaszt, ötvöz, hozzáad

táncos II.

főnév
 • táncművész, balettművész

szőke I.

melléknév
 • szöszi, szöszke, szöszhajú (tájnyelvi), kese hajú, kese, aranyszőke, aranyhajú, lenszőke, keseszőke, lenhajú, hirtelenszőke, tejfelszőke, tejfelhajú, platinaszőke, platinahajú, cserhajú (tájnyelvi)
 • (választékos): sárga, sárgás, aranyszínű

tekintélyuralom

főnév
 • parancsuralom, zsarnokság, zsarnokoskodás, önkény, önkényuralom, egyeduralom, elnyomás, rabiga (választékos), despotizmus (idegen), tirannizmus (régies), autokratizmus (idegen), diktatúra, totalitarizmus (idegen)

védő I.

melléknév
 • védelmező, óvó, oltalmazó
 • defenzív (idegen), elhárító, mentő
 • megelőző, profilaktikus (szaknyelvi)

tárgyatlan

melléknév
 • határozatlan, intranzitív (szaknyelvi)(szaknyelvi)

számkivet

ige
 • kiközösít, kiutasít, elzavar, kiűz, kipenderít, kitilt, kitagad, kitoloncol, száműz, hontalanít, deportál, kitelepít, expatriál (választékos)

tenger

főnév
 • víztömeg, óceán, világtenger, víz
 • (jelzőként): tengernyi, végtelenül sok, rengeteg, roppant nagy, halom, rakás, csomó, temérdek, megszámlálhatatlan, határtalan

végtelen III.

főnév
 • végtelenség
 • korlátlanság
 • világmindenség, világűr