szajkóz szinonimái

ige
 • ismétel, utánamond, hajtogat, mondogat
 • tanul, magol, bifláz

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

széttép

ige
 • széjjeltép, összetép, szétszakít, széjjelszakít, széthasít, széjjelhasít, összeszaggat
 • szétszaggat, széjjelszaggat, szétmarcangol, széjjelmarcangol
 • (kapcsolatot): megszakít, megszüntet, felszámol

kantni

főnév
 • szegély, szél, perem, él
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szajkóz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

sömör

főnév
 • herpesz, sömörög (tájnyelvi), bőrszenny (régies), kiütés, pörsenés

reklám

főnév
 • hirdetés, hírverés, felhívás, propaganda, reklámozás
 • plakát, falragasz, transzparens
 • reklámfilm

raktároz

ige
 • tárol, tároz, felhalmoz, félretesz, elhelyez, deponál (szaknyelvi)
 • bespejzol (bizalmas)

pendlizik

ige
 • ingázik, ide-oda közlekedik

süketnéma, siketnéma

melléknév
 • kuka (tájnyelvi), kukanéma (tájnyelvi), sükebóka (tájnyelvi)

szerencse

főnév
 • jószerencse, mázli (bizalmas), fortuna (idegen), disznó, főnyeremény (bizalmas), mák (szleng), malac (bizalmas)
 • szerencsecsillag
 • véletlen, végzet
 • boldogulás
 • (tájnyelvi): jóslat

otthoni

melléknév
 • hazai, házi, családi, familiáris, otthonos, otthonias, házias, bensőséges, meghitt

olykor-olykor

határozószó
 • néha, ritkán, néha-néha, hébe-hóba, egyszer-egyszer, időnként, esetenként, egyszer-másszor, hellyel-közzel, némelykor, néhanapján

magányos

melléknév
 • (hely): félreeső, elhagyatott, elhagyott, magában álló, elszigetelt, elkülönült (régies), különálló
 • gazdátlan
 • (ember): egyedülálló, társtalan, facér, árva, elhagyatott, elhagyott, magára maradt, magára hagyott, egyedül való (tájnyelvi), egyedüles (régies)
 • elvonult, visszavonult, magának való

őrült II.

főnév
 • elmebeteg, bolond
 • megszállottja (valaminek), bolondja (valaminek)

szétválaszt

ige
 • elkülönít, elválaszt, különválaszt, széjjelválaszt, leválaszt, kettéválaszt, szétszed, széjjelszed, szétbont, széjjelbont, széttagol, diszjungál (szaknyelvi), szeparál, szétvesz (tájnyelvi)
 • megkülönböztet, differenciál (idegen)
 • felbont, szétbont, széjjelbont

tagozat

főnév
 • szervezet, egység, szak, fakultás, szekció, szakosztály

gyűrűsujj

főnév
 • aranyujj (tájnyelvi), neveletlenujj (tájnyelvi)

várakozik

ige
 • vár, áll, parkol, vesztegel, rostokol, ácsorog, álldogál, időz, időt tölt, öli az időt, strázsál, silbakol (régies), dekkol (szleng), szobrozik (szleng), darvadozik (tájnyelvi), kustorog (tájnyelvi), várítkozik (tájnyelvi)
 • pihen, pihenőt tart
 • kivár, kitart, marad, ott marad
 • parkírozik

tömör

melléknév
 • tömörített, kompakt (idegen), masszív, szilárd
 • sűrű, tömött
 • velős, magvas, lakonikus, lapidáris (idegen), szűkszavú, rövid, összefogott, summás, epigrammatikus (idegen), sommás

szakadozott

melléknév
 • rongyos, cafatos (tájnyelvi), elnyűtt, lyukas, feslett, toprongyos, topis (szleng), foszlányokban lógó, foszladozó, foszláncos (tájnyelvi), ütött-kopott, tépett, viselt, elmállott, rojtos, kafac (tájnyelvi), lafanc (tájnyelvi)
 • szaggatott, akadozó

sorakozó

főnév
 • gyülekező, szemle, mustra (régies), létszámolvasás, névsorolvasás, névsor (bizalmas), gléda (régies), appel (idegen)

szélmalom

főnév
 • szélkelep, szélerőmű (régies)

torzkép

főnév
 • karikatúra, gúnyrajz, gúnykép (régies), torzrajz (régies), paródia

számkivet

ige
 • kiközösít, kiutasít, elzavar, kiűz, kipenderít, kitilt, kitagad, kitoloncol, száműz, hontalanít, deportál, kitelepít, expatriál (választékos)

rendszerető

melléknév
 • tisztaságszerető, rendes, pedáns, ápolt, tiszta, takaros
 • precíz, akkurátus, gondos

szemrevaló

melléknév
 • csinos, bájos, takaros, fess, nett, mutatós, dekoratív, formás, hercig (bizalmas), jóképű, elegáns, helyre (tájnyelvi), jóvágású, vonzó, kívánatos, szimpatikus, elbűvölő, megnyerő
 • tetszetős, piacos (tájnyelvi), kelendő

tömeg

főnév
 • halmaz, halom, kásahegy, rakás, massza, tömb
 • (szaknyelvi): súly
 • sokaság, sokadalom, tömkeleg, sereg, regiment, forgatag, csődület, tolongás, tumultus, tülekedés, áradat, özön
 • köznép, népség, plebs (pejoratív), az átlag