szeminárium szinonimái

főnév
 • tanulókör, tankör
 • gyakorlat, praktikum
 • intézet
 • papnevelde, papnevelő intézet
 • konviktus (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

lampion

főnév
 • papiroslámpa

elnevet

ige
 • (elneveti magát): felnevet, kitör a nevetés (valakiből), nevetésben tör ki, jókedvre derül, elkacagja magát, megkacagja magát (tájnyelvi), elviccsantja magát (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szeminárium szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

számottevő

melléknév
 • jelentős, tekintélyes, nem elhanyagolható, lényegbevágó, lényeges, fontos, mértékadó, kiemelkedő, nyomós, meglehetős (tájnyelvi), komoly, figyelemre méltó, jelentékeny
 • tetemes, nagy, sok, jókora, nagyfokú
 • nagyhírű, híres, tekintélyes

rozs

főnév
 • rozsbúza (tájnyelvi)

rezsi

főnév
 • rezsiköltség, üzemköltség, fenntartási költség

potom

melléknév
 • kis összegű, olcsó, potya, bagó (bizalmas), csekély, jelentéktelen
 • (régies): hiábavaló, haszontalan, semmirekellő

szektariánus

főnév
 • szektás (régies), szektárius (idegen)
 • vakbuzgó, dogmatikus, elhajló, elvakult, rajongó (régies)

szóvivő

főnév
 • szószóló, szócső, képviselő, vezérszónok
 • (régies): hírvivő, hírnök, fullajtár (régies)
 • (bizalmas): hangadó

összetűz

ige
 • összefog, összeerősít, kapcsol, egybekapcsol, összecsatol, megtűz, összeköt, összefűz
 • (választékos): összevész, összekap, összeszólalkozik, összekülönbözik, összekoccan, összezördül, összezörren, összeakaszkodik, ujjat húz, hajba kap Sz: csúfra kel; felrázta az abroszt; összerúgja a patkót; nem pászol a szavuk; tengelyt akaszt; üstökbe kap valakivel
 • összevarr, összeölt

összeállít

ige
 • rendbe állít, sorba rak
 • összeválogat, összehoz (bizalmas), felállít
 • fűz, montíroz (idegen), összeszerkeszt, szerkeszt, egyesít, összerak, konstruál, összebarmol (tájnyelvi), összetákol, eszkábál, összefércel, összeüt, egybeépít, összeilleszt, összekapcsol, összeszerel, összeollóz (pejoratív), egybeszerkeszt
 • kompilál (idegen), komponál (régies), megszerkeszt

megcsal

ige
 • becsap, rászed, megkárosít, megrövidít, megtéveszt, bepaliz (bizalmas), csőbe húz (szleng), átejt (bizalmas), lóvá tesz, kijátszik, jégre visz, elhitet, orránál fogva vezet, szédít (bizalmas), felültet (bizalmas), túljár az eszén, félrevezet
 • áltat, elbolondít, elámít
 • felszarvaz, hűtlenkedik, félrelép, félredug (durva), félrebaszik (durva)

parancs

főnév
 • felszólítás, utasítás, parancsolat, meghagyás, parancsolás (régies), ukáz (régies), vezényszó, kommandó (régies)
 • rendelet, szabályzat, diktátum, rendelkezés, fermán (régies), ordré (régies), ediktum (régies)
 • előírás, akarat

szutykos

melléknév
 • piszkos, maszatos, mocskos, koszos, szennyes, szurtos, mosdatlan, fekete, kormos

teher

főnév
 • súly, rakomány, fuvar, raksúly, ballaszt, málha, poggyász
 • batyu, kutyakolonc (tájnyelvi)
 • megpróbáltatás, megterhelés, szenvedés, kereszt, kolonc, nyűg, gond, baj, nehézség, teherviselés, fáradság, kényszerűség, nyomor, szomorúság
 • adó, adósság, hátralék, tartozás
 • tehervonat
 • teherautó

harcképtelen

melléknév
 • fegyvertelen, erőtlen, eszköztelen, tehetetlen, legyőzött

veszteség

főnév
 • deficit, károsodás, kár, ráfizetés, érvágás
 • csökkenés, gyengülés, fogyatkozás, hiány
 • csapás, fájdalom

ugrabugrál

ige
 • ugrándozik, szökdécsel, ficánkol, fickándozik, viháncol
 • (tájnyelvi): kapkod, hirtelenkedik

szemléltetés

főnév
 • ábrázolás, bemutatás, illusztráció
 • bizonyítás, demonstráció, magyarázat

szalonkabát

főnév
 • (régies): ferencjóska (régies), szalonrokk (régies), gérokk (régies), redingot (régies)

szipákol

ige
 • szipog, szepeg, szimmog (tájnyelvi)
 • pipázik, pipál, pöfékel

tutul

ige
 • kürtöl, tülköl
 • süvít, süvölt, sivít, visít, zúg, üvölt, fütyül
 • (tájnyelvi): (farkas, róka, kutya) vonít

szerény

melléknév
 • szolid, csendes, visszahúzódó, tartózkodó, modestus (idegen), mérsékelt, mértékletes
 • bátortalan, szégyenlős, szemérmes, szende Sz: szerény, mint az ibolya
 • igénytelen, takarékos Sz: kevéssel beéri; a kicsit is megbecsüli; meghúzza magát; kis helyen is megfér
 • egyszerű, mesterkéletlen
 • szegényes, gyér, gyenge, olcsó
 • kevés

rutinos

melléknév
 • gyakorlott, jártas, ügyes, tapasztalt
 • technikás(bizalmas)
 • rutinszerű, sablonos

szól

ige
 • megszólal, beszél, mond, (egy-két szót) ejt, nyikkan, mukkan, kottyant (tájnyelvi), vakkant (pejoratív)
 • szót vált, beszélget, megbeszél, értekezik, tanácskozik
 • (valamihez): hozzászól, megjegyzést tesz, beleszól
 • figyelmeztet, értesít, tudtul ad, tudtára ad, tudomására hoz
 • rászól, rendre int, leint
 • hangot ad, hallat
 • (tücsök): ciripel
 • (madár): fütyül, csivitel, énekel
 • (harang): zeng, kong, zúg
 • (orgona): búg
 • (dob): pereg
 • (kürt): rikolt, rian
 • (zene): hangzik, hallatszik, zeng, harsog
 • tárgyal, tárgyaz (régies)
 • (valakinek): van szánva, van címezve
 • (valamire): érvényes
 • (valami, valaki mellett, valami, valaki ellen): érvel, állást foglal, kiáll

tyúkhúr

főnév
 • libafű, lúdhúr, madárhúr, pipehúr, tyúkbegy