rozs szinonimái

főnév
 • rozsbúza (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ferencjóska

főnév
 • szalonkabát, császárkabát, Ferenc József-kabát, gérokk

javall

ige
 • ajánl, javasol, tanácsol, rendel, előír, projektál (régies)
 • jelöl, kommendál (régies)
 • kezdeményez, indítványoz, felterjeszt, benyújt, proponál (régies), előáll (valamivel)(valami ellen)
 • (régies): helyesel, jóváhagy
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a rozs szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

repülőszerencsétlens

főnév
 • légi katasztrófa

pincelakás

főnév
 • szuterén, szuterénlakás

pehely

főnév
 • pehelytoll, tollpihe, pihe, pöhöly (tájnyelvi), pihőke (tájnyelvi), pelyh (régies)
 • hópehely, hópihe
 • szakáll, legénytoll (tájnyelvi)

őgyeleg

ige
 • lépdegél, jár-kel, ődöng, csavarog, kóvályog, csatangol, csámborog, tekereg, kujtorog, kódorog, lődörög, sétálgat, flangál, ténfereg, lézeng, kóborol, kószál, lófrál, bolyong, kavillál (tájnyelvi), tészeleg (tájnyelvi), császkál, andalog, cselleng

ródli

főnév
 • szán, szánkó

sorra

határozószó
 • rendre, sorban, sorjában, időrendben, rendben
 • sorba

nélkül

névutó
 • hiányában, híjával, híján

nagyobbrészt

határozószó
 • nagyrészt, jórészt, jóformán, többnyire, jobbára, nagyobbára, javarészt, javarészben, legnagyobbrészt, túlnyomórészt, többségében, többé-kevésbé, zömmel, főként, inkább, leggyakrabban, jobbadán (régies)

langaléta

főnév, melléknév
 • magas, hosszú, nyurga, hórihorgas, égimeszelő, colos (bizalmas), nyakigláb

nyakas

melléknév
 • makacs, konok, akaratos, engedetlen, makrancos, önfejű, csökönyös, ellenkező, dacos, megátalkodott, megrögzött, hajthatatlan, hajlíthatatlan, keménynyakú (régies), keményfejű, merev, kérlelhetetlen, ellenálló, kuruc (régies), kálvinista (tréfás)

stóla

főnév
 • kendő, sál
 • (szleng): pénz, lóvé (szleng), bagó (szleng), suska (szleng)

szelíd

melléknév
 • gyöngéd, jámbor, békés, béketűrő, jószívű, nyájas, csendes, nyugodt, higgadt, szelíded (régies), szófogadó, türelmes, angyalarcú, galamblelkű, ártatlan
 • engedékeny, barátságos, kedves, jóindulatú, szívélyes, udvarias, emberszerető, emberbaráti, együtt érző, békességes, békeszerető Sz: a légynek sem árt; csendes, mint a holdvilág; csizmájában a követ is elszenvedi; el lehetne vele egy kuckóban hálni; eltűrné, ha fát vágnának a hátán; ha égeti, se fújja; ha egyik arcát ütöd, a másikat is odatartja; hagyja, hogy a fején táncoljanak; kebelében találja a jó meleget; kenyérre lehet kenni; mindegy neki, akár a szélső háznak; olyan jó ember, mint egy falat kenyér; olyan jó lélek, mint a meleg málé; olyan, mint az angyal; szelíd, mint a galamb; szíjat lehetne hasítani a hátából; ujjadra tekerheted; üres szekérnek is kitér
 • szelídített, házi, nemesített
 • kezes
 • kellemes
 • enyhe, mérsékelt
 • csendes, nyugalmas
 • (régies): kegyes (régies), irgalmas, kegyelmes

frissítő II.

főnév
 • üdítőital, üdítő, innivaló
 • (régies): harapnivaló, uzsonna

tulajdon I.

főnév
 • birtok, vagyon, ingóság, jószág (régies), vagyontárgy, javak, holmi
 • birtoklás, bírás
 • (régies): tulajdonság, jellem, vonás, viselkedés

tárna

főnév
 • táró, vágat, folyosó, járat
 • akna

rozsdavörös

melléknév, főnév
 • rőt, vörösesbarna, bronzvörös, rozsdabarna, rozsdaszínű, rozsdaszín
 • vörös

rendszerint

határozószó
 • nagyrészt, többnyire, gyakran, gyakorta, általában, szokásszerűen, rendszeresen, rendesen, ismételten

sértődékeny

melléknév
 • sértődős, érzékeny, érzékenykedő, túlérzékeny, kényes, kényeskedő, sebezhető, mimóza

tanti

főnév
 • (bizalmas): nagynéni, néni, nénike (tájnyelvi)

sajtóközlemény

főnév
 • közlemény, újságcikk, újsághír
 • kommüniké (szaknyelvi)

plébánia

főnév
 • paplak, papház, parókia, plébániahivatal
 • egyházközség, eklézsia

sivít

ige
 • visít, sipít, sikít, rikít (tájnyelvi), sikolt
 • (szél): süvít, fütyül, süvölt, üvölt, zúg, tutul (tájnyelvi)

tárgyilagos

melléknév
 • objektív
 • elfogulatlan, pártatlan, józan, korrekt, részrehajlatlan, előítélet-mentes, semleges