parancs szinonimái

főnév
 • felszólítás, utasítás, parancsolat, meghagyás, parancsolás (régies), ukáz (régies), vezényszó, kommandó (régies)
 • rendelet, szabályzat, diktátum, rendelkezés, fermán (régies), ordré (régies), ediktum (régies)
 • előírás, akarat

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

sustorog

ige
 • sistereg, serceg, bizseg (tájnyelvi), bizsereg (régies), csisztereg (régies), sustorékol (tájnyelvi), süstörög (tájnyelvi)
 • suttog, pisszeg, susmog (tájnyelvi), sugdolózik
 • (tájnyelvi): méltatlankodik, zúgolódik

tisztességtelen

melléknév
 • becstelen, erkölcstelen, immorális, inkorrekt, amorális, piszkos, aljas, alávaló, alantas, nemtelen (régies), csalárd, galád, gaz, gyalázatos, lelkiismeretlen, jellemtelen
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a parancs szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

összekuporodik

ige
 • összehúzódik, összehúzza magát, összehúzódzkodik, összekucorodik (tájnyelvi), összegubbaszkodik (tájnyelvi), leguggol, összezsugorodik Sz: karikába fekszik, mint a kutya

nyakas

melléknév
 • makacs, konok, akaratos, engedetlen, makrancos, önfejű, csökönyös, ellenkező, dacos, megátalkodott, megrögzött, hajthatatlan, hajlíthatatlan, keménynyakú (régies), keményfejű, merev, kérlelhetetlen, ellenálló, kuruc (régies), kálvinista (tréfás)

nemiség

főnév
 • szexualitás (idegen), szex (bizalmas)

mesterkélt

melléknév
 • csinált, erőltetett, keresett, megjátszott, affektált, modoros, erőszakolt, negédes, cikornyás, szertartásos, mondvacsinált, nyakatekert, dagályos, színészies, színpadias, teátrális, kényszeredett, természetellenes, feszes, kimért, merev, maníros (idegen), tettetett, színlelt, hamis

palavessző

főnév
 • íróvessző (régies), grifli (régies), írópala, vadplajbász (tájnyelvi)

pohos

melléknév
 • pocakos, potrohos, kövérkés, testes, hasas, dagadt, nagyhasú, hordóhasú, pókhasú, bendős (tájnyelvi), pocók (tájnyelvi), pöhös (tájnyelvi)(tájnyelvi)

meggyón

ige
 • bevall, megvall, beismer, megmond, feltár

megcsontosodott

melléknév
 • megmeszesedett, megrögződött, megrögzött, merev, begyepesedett, meggyökerezett, megmerevedett, maradi, régimódi, vaskalapos, idejétmúlt
 • beleivódott, beleevődött, bevett

kifiguráz

ige
 • kicsúfol, kigúnyol, nevetségessé tesz, kiénekel, karikíroz, pellengérre állít, kipellengérez, csúffá tesz, csúfot űz, gúnyt űz (valakiből), parodizál, szatirizál (régies), nevetség tárgyává tesz

megmentés

főnév
 • megszabadítás, megváltás, kiszabadítás
 • megóvás, megoltalmazás, megvédés, megkímélés

potroh

főnév
 • has, pocak, bendő, poh (régies)

realizál

ige
 • megvalósít, megcsinál, teljesít, elintéz, kivitelez, véghezvisz, végrehajt, nyélbe üt, valóra vált, kieszközöl, keresztülvisz, effektuál (idegen)

érzület

főnév
 • lelkület, érzésvilág, érzelemvilág
 • érzelem, affektus (idegen), emóció (idegen)

szokásos

melléknév
 • szokott, megszokott, szokásszerű, hagyományos, tradicionális, bevett, kurrens, általános, meghonosodott, normális, szokványos, rendes, közönséges, átlagos, mindennapos, mindennapi, köznapi, sablonos, sztereotip, szabványos, rituális, habituális (idegen), konvencionális, tipikus, uzuális (idegen), beidegződött, elmaradhatatlan, közkeletű

sportklub

főnév
 • sportegyesület, klub, egyesület, csapat, sportkör, tornaklub (régies)

paraszt II.

melléknév
 • paraszti, falusi, vidéki
 • (durva): bugris, mucsai (durva), bárdolatlan, faragatlan, durva, goromba, parlagi
 • (tájnyelvi): dísztelen, díszítetlen, mázolatlan, festetlen

összegyűjt

ige
 • összehord, összeszed, akkumulál (idegen), felhalmoz, felgarmadol, egybegyűjt, gyűjt, összetarhál (pejoratív), begyűjt, felgyűjt (tájnyelvi), megszed, szerez, szert tesz, elraktároz, betakarít
 • megtakarít, összekuporgat, összekapar (bizalmas), összehoz (bizalmas), összead, összedob (bizalmas), felhalmoz, összeharácsol, félretesz, félrerak, félrerakosgat, takarékoskodik
 • összetoboroz, összeverbuvál, összedobol, összekürtöl, összetrombitál, összehív, egybehív

petúnia

főnév
 • tölcsérke

sorkatona

főnév
 • baka, kiskatona (bizalmas), mazsola (bizalmas), zöldfülű, kopasz (szleng)

passz

főnév
 • (bizalmas): leadás, átadás, labdaátadás
 • (bizalmas): vége, nincs tovább

nyíl

főnév
 • nyílvessző, íj
 • mutató

pisi

főnév
 • vizelet, kisdolog, pipi (bizalmas), húgy (durva), urina (szaknyelvi), brunya (durva), pisa (durva)

spenót

főnév
 • paraj, barátparéj (régies), spinót (tájnyelvi), pinóta (tájnyelvi), zöldlapu (tájnyelvi), laboda (tájnyelvi)
 • (szleng): zöldhasú (szleng), dohány (szleng)