ugrabugrál szinonimái

ige
 • ugrándozik, szökdécsel, ficánkol, fickándozik, viháncol
 • (tájnyelvi): kapkod, hirtelenkedik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

felelet

főnév
 • válasz, viszontválasz, válaszolás, válaszadás, viszonzás, visszavágás, riposzt (választékos), replika (régies)
 • válaszbeszéd (választékos)
 • számadás, beszámoló

étkezik

ige
 • eszik, táplálkozik, kosztol (bizalmas), fogyaszt, lakomázik, lakmározik, falatozik, eszeget, eddegél, majszol, kanalaz, bekebelez, tömi a majmot, zabál (szleng), kajál (szleng), kosztolódik (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ugrabugrál szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

trambulin

főnév
 • (szaknyelvi): ugródeszka

tárna

főnév
 • táró, vágat, folyosó, járat
 • akna

talár

főnév
 • palást, köpeny, köntös

szemközt

határozószó
 • szemben, átellen, átellenben, vizaví (idegen), szemtől szemben
 • szembe, homlokegyenest

túró

főnév
 • (szleng): pénz, guba (szleng), dohány (szleng)
 • (durva): semmiség, értéktelenség, nulla (bizalmas), nudli (szleng)

valamely

névmás
 • egy, egyik, némely
 • valamelyik
 • bizonyos, valamilyen, valamiféle (tájnyelvi)
 • (régies): amely

siló

főnév
 • tartály, tároló, raktár, verem, gabonaraktár, gabonatároló, gabonaverem
 • (szleng): étel, abrak, harapnivaló, hami (bizalmas), zaba (szleng), kaja (bizalmas)

sebez

ige
 • megvérez, sért, tép
 • megbánt, megsért

nyúzott

melléknév
 • elgyötört, megviselt, elkínzott, fáradt, elnyűtt
 • kialvatlan

sportklub

főnév
 • sportegyesület, klub, egyesület, csapat, sportkör, tornaklub (régies)

vánszorog

ige
 • mászik, vonszolódik, vonszolja magát, támolyog, kecmereg (bizalmas), kecmerkedik (tájnyelvi), gyartat (tájnyelvi), váncog (tájnyelvi), kertet (tájnyelvi), máncorog (tájnyelvi)

vigasztalhatatlan

melléknév
 • vigasztalan, gyógyíthatatlan, kétségbeesett, levert, reményvesztett, dezolált (idegen)

keménység

főnév
 • szilárdság
 • szívósság, kitartás, állhatatosság, erő, ellenállóképesség
 • szigor, szigorúság, erély, zordság, kérlelhetetlenség, könyörtelenség, ridegség, érzéketlenség

ugyan II.

kötőszó
 • bár, ámbár, habár, ámbátor, noha, jóllehet
 • különben, egyébként, egyébiránt

törvénytelen

melléknév
 • törvényellenes, törvénysértő, törvénybe ütköző, illegális, illegitim (idegen), szabálytalan, szabályellenes, jogtalan, tilos, engedély nélküli, tiltott, jogellenes, svarc (szleng), fekete (szleng)(idegen)
 • házasságon kívüli, természetes, elfajzott (pejoratív), fattyú, zabi (pejoratív), korcs (régies)

űr

főnév
 • távolság, hézag, hiátus (szaknyelvi), rés, szakadék, mélység
 • hiány
 • vákuum, üresség
 • világűr, kozmosz, világmindenség

uralom

főnév
 • uralkodás, hatalom, országlás, rendelkezés, igazgatás, vezetés, irányítás
 • zsarnokság
 • befolyás

távbeszélő

főnév
 • telefon, távrecsegő (tréfás)
 • mobil, rádiótelefon, maroktelefon (bizalmas), bunkofon (szleng), prosztofon (szleng)

vadházasság

főnév
 • (régies): együttélés, élettársi közösség (szaknyelvi), bagolyhit (tájnyelvi), összeállás (tájnyelvi)