reklamál szinonimái

ige
 • tiltakozik, panaszkodik, panaszt tesz, panaszol, lamentál (bizalmas)
 • visszakövetel
 • sürget, szorgalmaz, siettet, megsürget
 • hiányol, kifogásol

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szentély

főnév
 • szanktuárium (idegen), szentségtartó, főoltár
 • frigyszekrény
 • kápolna, imaház, kegyhely

léghajózás

ige
 • léggömbrepülés
 • léghajóvezetés, aviatika (szaknyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a reklamál szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ráfekszik

ige
 • ráhasal, ráhever, ráheveredik, végignyúlik, rálapul (régies), rádől, ráborul, ráterül, rátámaszkodik, rátehénkedik (bizalmas)
 • ráborul, ránehezedik, rátelepedik, megül
 • ellep, elborít, betakar
 • nekikezd, elkezd, nekifekszik, nekibuzdul, nekilendül, nekigyürkőzik, nekilát, bedobja magát (szleng)

papucscipő

főnév
 • mokaszin (idegen), pantonett (idegen), pantolett (idegen), klumpa, cókó (tájnyelvi)

összevegyül

ige
 • összekeveredik, összeelegyedik (választékos), összeolvad, egybeolvad, összevegyülődik (tájnyelvi)(szaknyelvi)

óbester

főnév
 • (régies): ezredes

rátarti

melléknév
 • öntelt, önhitt, magahitt (régies), elbizakodott, beképzelt, felfuvalkodott, hetyke, begyes (tájnyelvi), büszke, fölényes, peckes, kevély, dölyfös, gőgös, pökhendi, fennhéjázó, önérzetes, magabízó (választékos), rátartós (régies), kivagyi (tájnyelvi), gangos (tájnyelvi), kackiás (tájnyelvi), nyakavági (tájnyelvi), tollaskalapos (tájnyelvi)

sajog

ige
 • fáj, lüktet, hasogat, ég, éget, zsibong (tájnyelvi), zsiborog (tájnyelvi), bizsereg (tájnyelvi)
 • (régies): csillog, ragyog, fénylik

mozgó I.

melléknév
 • futó, járó
 • utazó, házaló
 • változó, ingó (szaknyelvi), mobilis (idegen), mobil (idegen), mobilizálható (idegen)(idegen)

mizerábilis

melléknév
 • nyomorúságos, szánalmas, siralmas
 • nyomorgó, szűkölködő
 • silány, gyatra, gyarló, hitvány, selejtes, értéktelen, szegényes, ócska, rossz, vacak, olcsó, dibdáb, gyepér (tájnyelvi), tré (szleng)
 • rossz, alávaló, semmirekellő, semmiházi, senkiházi, nyavalyás, cudar
 • szerencsétlen, boldogtalan

középen

határozószó
 • középütt, közbül (tájnyelvi), középhelyt (tájnyelvi), középül (tájnyelvi), középaránt (régies)

nagyhírű

melléknév
 • híres, hírneves, neves, nevezetes, nagynevű, ismert, közismert, ünnepelt, koszorús (választékos), népszerű, menő (szleng)
 • kiváló, jelentős, tekintélyes, elismert, illusztris (választékos), prominens (választékos)

seftel

ige
 • (szleng): üzletel, kereskedik, ad-vesz, csereberél, csencsel (szleng), üzérkedik, nyerészkedik, kufárkodik (régies), feketézik (szleng), spekulál

sürgős

melléknév
 • égető, sürgető, szorongató, szorító, halaszthatatlan, sürgetős (tájnyelvi), szoros (tájnyelvi), szorgos (tájnyelvi), elodázhatatlan, múlhatatlan, késedelem nélküli, haladék nélküli, sietős, azonnali, imminens (szaknyelvi), soron kívüli
 • dringend (bizalmas), expressz

figyelemre méltó

melléknév
 • jelentős, fontos, nevezetes, érdekes, számottevő

tocsog

ige
 • cuppog, captat, copákol (tájnyelvi), pocsog (tájnyelvi)

szövődmény

főnév
 • komplikáció

relief

főnév
 • (szaknyelvi): dombormű
 • (szaknyelvi): domborzat

raboskodik

ige
 • ül (bizalmas), be van börtönözve, le van csukva, rabságban van, börtönben ül, hűvösön van, hűsöl (szleng)

romantikus

melléknév
 • regényes, vadregényes, kalandos, meseszerű, meglepő, délibábos
 • ábrándos, ábrándozó, álmodozó, érzelmes, szentimentális, fellegjáró, holdvilágos (régies)
 • érzelgős

szorítás

főnév
 • nyomás, préselés, sajtolás, markolás
 • fogás

reprodukció

főnév
 • másolat, műnyomat, művészlap
 • lenyomat
 • sokszorosítás
 • felidézés
 • újratermelés

párol

ige
 • dinsztel (bizalmas), puhít, főz, gőzöl, párgol (tájnyelvi), senyveszt (tájnyelvi)
 • abál, abárol (tájnyelvi), köveszt (tájnyelvi)
 • lepárol, desztillál

rögvest

határozószó
 • rögtön, most, nyomban, haladéktalanul, azon nyomban, azonnal, tüstént, mindjárt, íziben (tájnyelvi), ízibe (tájnyelvi), gyorsan, menten, egyszerre, egyszeriben, üstöllést (tájnyelvi), csakhamar, azonhamar (régies), azonhelyt (régies), azon hevenyében (régies)

szőrtelen

melléknév
 • csupasz, meztelen, sima bőrű, kopasz, tar
 • borotvált