varangy szinonimái

főnév
 • varangyos béka, varas béka, göröngyösbéka (tájnyelvi), göröngyibéka (tájnyelvi), asszonybéka (tájnyelvi), banyabéka (tájnyelvi)
 • csúfság, rondaság

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ölelés

főnév
 • átölelés, átkarolás, ölelgetés
 • szeretkezés, közösülés, egyesülés
 • (régies): csókolgatás, apolgatás (régies)

elgurul

ige
 • tovagördül, elgurigázik (tájnyelvi)
 • elmegy, elkerekezik, elhajt
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a varangy szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

üszkös

melléknév
 • parázsló, hamvadó
 • megégett, elszenesedett

tocsog

ige
 • cuppog, captat, copákol (tájnyelvi), pocsog (tájnyelvi)

tespedtség

főnév
 • tétlenség, tétlenkedés, semmittevés, mozdulatlanság
 • közöny

szűk körű

melléknév
 • részleges, helyi, partikuláris (idegen)
 • baráti, rokoni
 • exkluzív, zártkörű

válaszol

ige
 • felel, választ ad, megválaszol (valamit), reflektál, felesel, visszapattog, visszavág, replikáz (választékos), riposztozik, megfelel, visszafelel (tájnyelvi)
 • viszonoz, reagál
 • visszaír, visszahív

viharzik

ige
 • hullámzik
 • tombol, forrong, háborog
 • rohangál, száguldoz

szarvastehén

főnév
 • szarvasgím, gímszarvas, szarvasünő

szakszerűtlen

melléknév
 • dilettáns, kontár, elfuserált (bizalmas), amatőr, műkedvelő, avatatlan, laikus

összeaszik

ige
 • összezsugorodik, összeszárad, kiszárad, megfonnyad, megtöpped (tájnyelvi), összetöpörödik, összesömörödik (tájnyelvi)

szemorvos

főnév
 • szemész, szemspecialista, okulista (régies), ophthalmologus (idegen)

viszontagságos

melléknév
 • hányatott, küzdelmes, viharos, nehéz, megpróbált, válságos, hányt- vetett
 • kalandos, izgalmas, kimerítő

zsibbad

ige
 • bizsereg, zsibog
 • lankad, bénul, gémberedik

kikristályosodik

ige
 • kijegecesedik (választékos), megszilárdul, összeáll
 • (oldatból) kiválik
 • megvilágosodik, kiderül, egyértelművé válik

vargánya

főnév
 • úrigomba, úrgomba, kenyérgomba, kenyérbélű gomba, tinóru, tinórugomba

ültet

ige
 • hellyel kínál, leültet
 • (hivatalba): iktat, beiktat, helyez
 • keltet, kotoltat, fészekre ültet
 • palántáz, palántál, plántál (régies), tűzdel, pikíroz (szaknyelvi), veteményez, vet, telepít, dugványoz
 • olt, elhint
 • (járműre): helyez, tesz, feltesz, felrak

versenyez

ige
 • verseng, vetélkedik, küzd, mérkőzik, viaskodik, harcol, tusázik, csatázik
 • pályázik, folyamodik, licitál
 • konkurál, rivalizál

védnökség

főnév
 • oltalom, pártfogás, patronálás
 • védelem, támogatás, patronátus (régies), protektorátus (szaknyelvi)

torzít

ige
 • fintorít, fintorgat
 • ferdít, kifacsar, karikíroz, felnagyít, hamisít
 • csúsztat (bizalmas)

vetítés

főnév
 • filmvetítés, projekció (idegen)
 • (szleng): hallucináció, érzékcsalódás, káprázat, képzelődés, utazás (szleng), mozi (szleng)