stadion szinonimái

főnév
 • sportpálya, pálya, versenypálya, küzdőtér, aréna, sportcsarnok

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

éget

ige
 • felgyújt, meggyújt, feléget, leéget, felperzsel, kiéget, eltüzel, elemészt, hamvaszt
 • lemarat, marat
 • (nap): barnít, süt, tűz, perzsel, pörköl, pirít
 • mar, csíp, körmöz (tájnyelvi)
 • (szleng): zavarba hoz, cikiz (szleng), lebőget (szleng)(szleng)

értekezik

ige
 • tanácskozik, tárgyal, ülésezik, gyűlésezik, konferenciázik (régies), megvitat, dévánkodik (régies)
 • fejteget, tárgyal, taglal, előad, disszertál (régies)
 • (régies): tudakozik, tudakol
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a stadion szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

sértett

főnév
 • kárvallott, károsult, áldozat, panaszos

rákapcsol

ige
 • ráerősít, odaerősít, rászerel, hozzáfűz, hozzákapcsol, összeköt, rögzít, odaköt, ráakaszt, odakapcsol, összeilleszt
 • gyorsít, fokoz, erősít, növel, szaporáz (tájnyelvi)
 • igyekszik, beleerősít (bizalmas), nekiered, nekifekszik, ráhajt, belehúz (bizalmas), belelendül, iparkodik, ráhajt (bizalmas), hajt (bizalmas), ráver (szleng), pedáloz (szleng) Sz: megnyomja a gombot (szleng)

pukkaszt

ige
 • mérgesít, hergel, heccel, bosszant, szekál (bizalmas), ingerel, ugrat, kötekedik, incselkedik, élcelődik

parasztszármazású

melléknév
 • paraszt, falusi, vidéki

sorfal

főnév
 • kordon, őrvonal, emberfal
 • spalír (szaknyelvi)

szélesít

ige
 • bővít, tágít, nagyít, nagyobbít
 • növel, terjeszt, gyarapít

oldalt

határozószó
 • féloldalt, oldalvást, félre

óceán

főnév
 • tenger, világtenger

levő, lévő

melléknév
 • létező, található
 • való

óvás

főnév
 • intés, figyelmeztetés, intelem
 • védés, védelem, oltalom
 • ellenvetés, ellenvélemény, panasz, tiltakozás, exceptíva (idegen), remonstráció (idegen)(szaknyelvi)

szemrehányás

főnév
 • rosszallás, pirongatás, feddés, dörgedelem, intelem, bírálat, letolás (bizalmas), arcázás (régies), dorgálás, korholás, szidás, rekrimináció (idegen), szemrevetés (régies), kifogásolás

szög2

főnév
 • (régies): szeglet, sarok, zug

gyáripar

főnév
 • nagyipar

vádló

főnév
 • ügyész
 • panaszos, felperes, aktor (régies), vádtevő (régies)
 • bepanaszló, hibáztató, okoló

titkos

melléknév
 • rejtett, ezoterikus (szaknyelvi), elrejtett, leplezett, titkolt, álcázott
 • titokzatos, megmagyarázhatatlan, okkult
 • ismeretlen (imádó), névtelen, anonim
 • burkolt, észrevétlen
 • földalatti

stég

főnév
 • kikötőhíd, ponton (szaknyelvi), kikötőpalló, palló, hajóhíd
 • hajóállomás, kikötő
 • (szaknyelvi): űrtöltő

semmittevő

melléknév, főnév
 • dologtalan, tétlen, léha, tétlenkedő, léhűtő, mihaszna, naplopó, henye, lusta, tunya, semmirekellő, ingyenélő, hétlusta, here (pejoratív)

szamovár

főnév
 • teafőző, teakatlan (régies)

tévedés

főnév
 • félreértés, melléfogás, elnézés, elvétés, balfogás, baklövés, baki (bizalmas), gikszer (bizalmas), botlás, csalhit (régies), tévhit, káprázat, illúzió

sürgönyöz

ige
 • táviratozik, telegrafál (régies)

rászokik

ige
 • rákap, hozzászokik(valamivel)

szavazás

főnév
 • választás, voksolás
 • döntés

tiszteltet

ige
 • tisztel, üdvözöl, köszönt, üdvözletét küldi