sértett szinonimái

főnév
 • kárvallott, károsult, áldozat, panaszos

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megmásít

ige
 • megváltoztat, módosít, helyesbít, átalakít, átformál, modifikál (szaknyelvi), transzformál, reformál
 • érvénytelenít, visszavon, visszaszív (bizalmas), revideál
 • meghamisít, átkölt, elferdít, félremagyaráz, átigazít

röpke

melléknév
 • könnyed, szárnyaló, röpködő, repkedő, röpdöső, repdeső, szállongó
 • változékony, állhatatlan, ingatag
 • rövid, múló, mulandó, múlékony, futó, futólagos, tűnő, tünékeny, efemer (idegen), tiszavirág-életű, kérészéletű
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a sértett szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

rövidnadrág

főnév
 • sort, sortnadrág, kisnadrág

próbálkozik

ige
 • kísérletezik, megkísérel, kísérletet tesz, belefog, nekilát, megpróbál, igyekszik, erőlködik, mesterkedik, ügyeskedik, manőverez

polgári I.

melléknév
 • polgárosodott, polgárosult, városi
 • burzsoá, tőkés
 • civil
 • magánjogi

összeragaszt

ige
 • összetapaszt, összeenyvez
 • vulkanizál

sebesült

melléknév
 • megsebzett, sebes, sérült, vérző, fájó, felsértett, felhorzsolt, szárnyaszegett (madár)

szakirodalom

főnév
 • irodalomjegyzék, irodalom, könyvészet, bibliográfia

nyitás

főnév
 • kitárás, kitátás
 • nyílás, feslés

novella

főnév
 • elbeszélés, történet, sztori (bizalmas), beszély (régies)
 • (szaknyelvi): póttörvény, törvényzáradék

lekötelez

ige
 • lekenyerez, angazsál (régies), kaptivál (idegen), obligál (idegen)

odú

főnév
 • üreg, kotorék, lyuk, odor (tájnyelvi), búvóhely, búvólyuk, padmaly (tájnyelvi), vacok (tájnyelvi), borta (tájnyelvi)
 • vájat, gödör, verem
 • barlang
 • kunyhó, fészek (választékos), kalyiba (bizalmas), viskó, bódé (régies), kulipintyó (bizalmas), lebuj (szleng), patkányfészek (pejoratív)
 • (pejoratív): lakóhely, lakás, lak, hajlék, szálláshely, otthon, rezidencia, kégli (szleng)

szánakozik

ige
 • szánalmat érez, részvétet érez, sajnálkozik, megszán, szán, sajnál, részvéttel van, osztozik (valamiben), együtt érez, fájlal, bánkódik, könyörületet érez, szánakodik (tájnyelvi)

szezon

főnév
 • idény, évad

gerjeszt

ige
 • éleszt, szít, gyullaszt, lobbant, gyújt, táplál, lángít (régies), permeszt (tájnyelvi)
 • kelt, kivált, támaszt, ingerel (valamire), izgat, lobbant, fakaszt, ösztönöz, felvillanyoz, stimulál, buzdít, indít, okoz, készt, késztet, serkent, excitál (idegen)
 • (áramot): indukál

utálat

főnév
 • utálkozás, undor, undorodás, iszony, iszonyat, iszonyodás, csömör, irtózat, hányinger, émelygés, ellenérzés, averzió (régies), borzadás, ellenszenv, antipátia, visszarettenés, utálság (tájnyelvi), gyűlölet
 • ocsmányság, undokság, borzadály

tépáz

ige
 • ráncigál, szaggat, megtép, cibál, cincál (tájnyelvi), kötyögtet (tájnyelvi), gyámbál (tájnyelvi)

seszínű

melléknév
 • színtelen, vízszínű, fakó, jellegtelen, halvány, halavány (régies)
 • homályos, zavaros

rozsda

főnév
 • patina (idegen), grünspan (idegen), rozsdásodás, korrózió (idegen)
 • ragya, üszög, peronoszpóra (szaknyelvi), lisztharmat, penész

sugaraz

ige
 • (bizalmas): besugároz, sugárkezelést alkalmaz

telér

főnév
 • érctelep, telep, ércér, ér, érckőzet, réteg, véna (régies)

slepp

főnév
 • uszály, uszályhajó
 • ruhauszály
 • kíséret, díszkíséret, személyzet, környezet, pereputty (bizalmas)

puffad

ige
 • dagad, duzzad, domborodik, emelkedik, felhúzódik (tájnyelvi), püffed, felfúvódik, feszül

szabadalmaztat

ige
 • patentíroz (idegen), engedélyeztet, elsőbbséget szerez

tenorista

főnév
 • tenor énekes, tenor