oldalt szinonimái

határozószó
 • féloldalt, oldalvást, félre

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

választóvíz

főnév
 • királyvíz (régies), salétromsav, légsav (régies), aqua fortis (idegen)

köröm

főnév
 • karom, pata
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a oldalt szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

nyitás

főnév
 • kitárás, kitátás
 • nyílás, feslés

miniszteri

melléknév
 • miniszteriális (idegen)

mérnök

főnév
 • inzsellér (régies), földmérő, kultúrmérnök, ködvágó (tájnyelvi)

meghajlás

főnév
 • görbülés, billenés, horgadás, görbedés, meggörbülés
 • bókolás, pukedli (régies), hajlongás, főhajtás, térdhajtás, tiszteletnyilvánítás, üdvözlés
 • alázat
 • tudomásulvétel, belenyugvás, engedékenység, engedelmesség

odakerül

ige
 • odaérkezik, odajut, odavetődik, odaszármazik (tájnyelvi)(valahonnan)

összehajt2

ige
 • teker, göngyölít, összegöngyöl, összerétel (tájnyelvi), összegöngyölít, hajtogat, rétegez, behajt

leugrik

ige
 • (járműről): leszáll, lelép
 • lemegy, leutazik, lefárad, lerándul, leruccan (bizalmas)(bizalmas)
 • leválik, leesik, lepattan, lejön

lendületes

melléknév
 • energikus (idegen), dinamikus (idegen), életerős
 • határozott, erőteljes, erélyes, kemény
 • tüzes, élénk, friss, eleven lelkes, lelkesítő

kálvária

főnév
 • keresztút
 • hányattatás, kínszenvedés, pokoljárás, szenvedés, tortúra

macerál

ige
 • piszkál, babrál
 • zaklat, bosszant, szekíroz, szekál, háborgat, bánt, nyaggat, abajgat, buzerál (szleng), cikiz (bizalmas), inzultál, baszogat (durva), cseszeget (durva)(valakiről)(szleng)

összevissza I.

határozószó
 • ide-oda, erre-arra, keresztül-kasul, tél-túl (tájnyelvi), jobbra-balra (tájnyelvi), mindenfelé
 • rendetlenül, válogatás nélkül, rendszertelenül, rendezetlenül, egymás hegyén-hátán, átabotába (tájnyelvi), tővel-heggyel (tájnyelvi)
 • zavarosan, ellentmondásosan Sz: tővel-heggyel össze
 • (bizalmas): összesen, összevéve (tájnyelvi), összevetve, egybevéve, együttesen

periféria

főnév
 • külterület, külváros, kültelek, peremváros
 • peremvidék, határvidék, határterület, határ, szél

elnagyol

ige
 • összecsap, összeüt, hevenyész (választékos), elhandrikáz (tájnyelvi), elnagyjáz (tájnyelvi)

szajha

főnév
 • utcalány, utcanő, prostituált, prosti (szleng), kitartott, ká (szleng), rosszféle (tájnyelvi), örömlány, hivatásos, presszótündér (tréfás), lepedőakrobata (szleng), sarkangyal (tréfás), sarkcsillag (tréfás), pillangó (bizalmas), valutapillangó (tréfás), rosszlány (tréfás), hetéra (választékos), céda, cemende (tájnyelvi), kokott (régies), kurtizán (választékos), perdita (régies), rima (tájnyelvi), kéjnő (régies), kéjhölgy (régies), kéjleány (régies), szuka (durva), ringyó (durva), ribanc (durva), kurva (durva), lotyó (durva), cafka (szleng), darab (szleng), fürdős (szleng), kuruc (szleng), cafrang (tájnyelvi), dajna (tájnyelvi), cula (tájnyelvi), szotyka (tájnyelvi), riherongy (tájnyelvi), csávásdézsa (tájnyelvi)

retek

főnév
 • (bizalmas): piszok, kosz, szutyok, mocsok

ollóz

ige
 • kivág
 • összevág, kompilál (idegen)
 • ellop, plagizál

nyerít

ige
 • (ló): nyihog, nyeheg, nyihaház
 • (pejoratív): vigyorog, viháncol, vihog, röhög

öntevékeny

melléknév
 • aktív
 • műkedvelő, amatőr

rendszám

főnév
 • sorszám
 • nyilvántartási szám

ormány

főnév
 • orrony (régies), arcorr (régies), szippancs (régies)
 • (bizalmas): orr, nózi (bizalmas), hefti (szleng), kapli (szleng), trombita (szleng)
 • (szleng): gázálarc (szleng), szimat (szleng), szimatszatyor (szleng)

mohóság

főnév
 • falánkság, torkosság, mértéktelenség, nagyétkűség
 • kapzsiság, sóvárság, pénzsóvárság, bírvágy (régies), nyereséghajhászás

örvend

ige
 • örül, vigad, örvendezik, jubilál (idegen), ujjong, örömet érez

reszkíroz

ige
 • kockáztat, kockára tesz, kockázatot vállal