pukkaszt szinonimái

ige
 • mérgesít, hergel, heccel, bosszant, szekál (bizalmas), ingerel, ugrat, kötekedik, incselkedik, élcelődik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

cédula

főnév
 • papírdarab, cédulka, papírlap, noteszlap, címke, sajtpapír (bizalmas), cetli (bizalmas), fecni (bizalmas)
 • biléta (régies), igazolás, bárca (régies)

sipirc

módosítószó
 • sicc!, mars!, hess!
 • takarodj!, lódulj innen!, ki innen!, tűnés! (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a pukkaszt szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

polgári I.

melléknév
 • polgárosodott, polgárosult, városi
 • burzsoá, tőkés
 • civil
 • magánjogi

őrség

főnév
 • silbak, strázsa, várta (régies), készültség, őrjárat, gárda, patrul (régies)
 • őr
 • őrszolgálat, őrző-védő szolgálat
 • őrhely, állás

oxigén

főnév
 • éleny (régies), légeny (régies)

nemzetiségi

melléknév
 • etnikai, kisebbségi, nacionális (régies)

priccs

főnév
 • faágy, rabágy, deszkaágy, tábori ágy, fekvőpad, fekvőhely, dikó (tájnyelvi)

repülés

főnév
 • szállás, szárnyalás, repdesés
 • aviatika (szaknyelvi), légi közlekedés, repüléstan
 • suhanás, rohanás, száguldás

mérnök

főnév
 • inzsellér (régies), földmérő, kultúrmérnök, ködvágó (tájnyelvi)

melles I.

melléknév
 • nagy mellű, széles mellű, dús keblű, begyes (tájnyelvi), mellyes (tájnyelvi), csecses (tájnyelvi)

kópé

főnév
 • mákvirág, szélhámos, szemfényvesztő, kókler, himpellér, pernahajder, kófic, svindler (bizalmas), csirkefogó, kujon (bizalmas), selma (régies), kalefaktor (régies), góbé (tájnyelvi)
 • gézengúz, csibész, zsivány (régies), huncut, imposztor, lókötő

mirelit

melléknév
 • mélyhűtött, mélyhűtésű, fagyasztott, gyorsfagyasztott, konyhakész

ridegség

főnév
 • szívtelenség, szigorúság, könyörtelenség, részvétlenség, érzéketlenség, merevség, hidegség

sértett

főnév
 • kárvallott, károsult, áldozat, panaszos

felnőtt, fölnőtt

melléknév, főnév
 • nagy, kifejlett, meglett, embernyi, érett, kinőtt (régies), teljes korú, nagykorú, önjogú, dolgozó, pénzkereső
 • emberes, férfias
 • anyányi

telex

főnév
 • telefontávirat

szétcsap

ige
 • szétnyit, széjjelnyit, széttár, széjjeltár
 • szétver, széjjelver, szétvág
 • szétüt, (vkik között) rendet teremt, rendet tesz

pumpa

főnév
 • szivattyú, fújtató
 • szív

pocsékol

ige
 • pazarol, veszteget, fecsérel, tékozol, herdál, költekezik
 • (tájnyelvi): becsmérel, gyaláz
 • (tájnyelvi): gázol

recept

főnév
 • vény, recipe (régies), gyógyirat (régies), gyógyrendelet (régies), rendelvény (szaknyelvi), recefice (tájnyelvi)
 • módszer, eljárás, szabály, megoldás, példa

szépségtapasz

főnév
 • szépségflastrom, flastrom, legyecske (régies), lencse

ráfázik

ige
 • (szleng): ráfizet, pórul jár, felsül, koppan, megjárja, megüti a bokáját, csalódik, bevásárol (szleng), befürdik (szleng), megszívja (szleng)

összeforraszt

ige
 • behegeszt, begyógyít
 • összehegeszt, összenádol (tájnyelvi), összekovácsol
 • összekapcsol, összeköt

remete

főnév
 • anachoreta (idegen), aszkéta (választékos)
 • emberkerülő, embergyűlölő, mizantróp

szerzet

főnév
 • szerzetesrend, rend
 • fajzat (tájnyelvi), fajta (tájnyelvi), alak, fickó, figura, pofa (szleng), flótás, csodabogár
 • lény, teremtmény
 • (régies): találmány, csinálmány