sorfal szinonimái

főnév
 • kordon, őrvonal, emberfal
 • spalír (szaknyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

napéjegyenlőség

főnév
 • napforduló (régies), napállás (régies), solstitium (szaknyelvi)

pallérozatlan

melléknév
 • műveletlen, csiszolatlan, tanulatlan, iskolázatlan, képzetlen, neveletlen, kulturálatlan, civilizálatlan
 • közönséges, durva, barbár, modortalan, bárdolatlan, faragatlan, bugris (durva)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a sorfal szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

sebesült

melléknév
 • megsebzett, sebes, sérült, vérző, fájó, felsértett, felhorzsolt, szárnyaszegett (madár)

rabság

főnév
 • fogság, börtön, őrizet, raboskodás, börtönbüntetés, rablánc, szabadságvesztés, elzárás, fogvatartás
 • elnyomás, leigázottság, sanyargatás, szolgaság, iga, szolgasors, járom, béklyó (választékos), rabiga (választékos)

priccs

főnév
 • faágy, rabágy, deszkaágy, tábori ágy, fekvőpad, fekvőhely, dikó (tájnyelvi)

palota

főnév
 • kastély, vár, rezidencia, úrlak (régies), fénylak (régies), díszlak (régies), fejedelemlak (régies), (török) szeráj
 • királyi udvar

simogat

ige
 • cirógat, becézget, dédelget, szeretget, tapogat, cirókál (bizalmas), lapogat, babusgat
 • (szellő) legyezget

szárnyvonal

főnév
 • mellékvonal, mellékút, vicinális (régies)

odakerül

ige
 • odaérkezik, odajut, odavetődik, odaszármazik (tájnyelvi)(valahonnan)

nyomakodik

ige
 • furakodik, tolakodik, tolakszik, tolong, nyomakszik, nyomul, dúvádik (tájnyelvi), tülekedik
 • előrenyomul, előrefurakodik, előrehatol

leszámítol

ige
 • (a kamat levonásával) kifizet, diszkontál, diszkomptál, ellenró (régies)

szélhámosság

főnév
 • csalás, szemfényvesztés, ámítás, rászedés, becsapás, szédelgés, humbug (bizalmas), svindli (bizalmas), svihákság (bizalmas), szélhámoskodás, stikli (bizalmas), bunda (szleng), trükk

szocialista

melléknév, főnév
 • baloldali, szoci (bizalmas)
 • MSzP-s

gránátoskocka

főnév
 • krumplistészta, grenadírmars (bizalmas)

ültetés

főnév
 • palántázás, palántálás, plántálás (régies), telepítés, dugványozás

tetőtér

főnév
 • padlástér

sorozat

főnév
 • (szaknyelvi): számsor, sor, haladvány, szekvencia (régies)
 • sor, láncolat, füzér
 • filmsorozat
 • széria
 • gyűjtemény, készlet, garnitúra
 • géppuskasorozat, sorozatlövés
 • (régies): sorozás, állítás (régies), újoncozás

sarló

főnév
 • toló (régies), gyaluszka (tájnyelvi)
 • karéj, félkörív

szakáll

főnév
 • legénytoll (tréfás), borosta (bizalmas), tokataréj (tréfás), pofaszőr (durva), bárba (tájnyelvi), burnyak (tájnyelvi)
 • (növényé): bajusz, toklász

termelőszövetkezet

főnév
 • tsz, téesz, téeszcsé, mezőgazdasági szövetkezet, közös, kolhoz (régies)
 • kisipari szövetkezet

stadion

főnév
 • sportpálya, pálya, versenypálya, küzdőtér, aréna, sportcsarnok

ráhúz

ige
 • felhúz, behúz, beránt, beborít, betakar
 • ráad, ráborít, ráterít, rátesz, ráhelyez, rárak, felhúz, ráerőltet, rákényszerít, rátukmál, rásóz (bizalmas)
 • ráver, rávág, rácsap, rásújt, rásuhint, végigvág (valamin, valakin), setten (régies), rásuppant (régies), rácsíp (régies)
 • ráépít, megtold, kitold
 • hozzátold, hozzáad
 • alkalmaz, rávonatkoztat, rászab
 • rázendít, rákezd, ráránt (régies)

számérték

főnév
 • nagyság, összeg
 • adat, számadat

tetanusz

főnév
 • merevgörcs
 • (bizalmas): tetanuszoltás