gyáripar szinonimái

főnév
 • nagyipar

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

miféle

névmás
 • milyenfajta, minemű
 • micsoda, milyen, mily

szelel

ige
 • átjár, átenged, huzata van
 • szelet csap
 • (tájnyelvi): szellent, púzik (bizalmas), elszólja magát (tréfás), fingik (durva)
 • (szleng): szökik, iszkol, eltűnik, elszelel
 • rostál, megtisztít, palol (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gyáripar szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

gerjeszt

ige
 • éleszt, szít, gyullaszt, lobbant, gyújt, táplál, lángít (régies), permeszt (tájnyelvi)
 • kelt, kivált, támaszt, ingerel (valamire), izgat, lobbant, fakaszt, ösztönöz, felvillanyoz, stimulál, buzdít, indít, okoz, készt, késztet, serkent, excitál (idegen)
 • (áramot): indukál

felüdít, fölüdít

ige
 • felfrissít, felpezsdít, rekreál (szaknyelvi), pihentet, regenerál

felnőtt, fölnőtt

melléknév, főnév
 • nagy, kifejlett, meglett, embernyi, érett, kinőtt (régies), teljes korú, nagykorú, önjogú, dolgozó, pénzkereső
 • emberes, férfias
 • anyányi

esket

ige
 • összead, összeházasít
 • fölesket, megesket, esküdtet

gránátoskocka

főnév
 • krumplistészta, grenadírmars (bizalmas)

hangaőszirózsa

főnév
 • fátyolvirág, menyasszonyfátyol, mirtuszaszter

páncélautó

főnév
 • páncélgépkocsi, páncélszekrény (szleng)

elnagyol

ige
 • összecsap, összeüt, hevenyész (választékos), elhandrikáz (tájnyelvi), elnagyjáz (tájnyelvi)

elképzelhető

melléknév
 • hihető, lehetséges, valószínű, megvalósítható, keresztülvihető, használható, ésszerű, elgondolható

bérlet

főnév
 • haszonbér, árenda (régies)
 • bérlemény
 • előfizetés, abonnement (régies), járatás, bérletjegy (régies)

elrak

ige
 • eltesz, elrámol, elpakol, elcsomagol, eltakarít
 • elmozdít, áthelyez, elcsuszakol (tájnyelvi), félrerak, félretesz, eltüntet, elrejt, eldug
 • elhány, elbodonyáz (tájnyelvi), elkalabál (tájnyelvi), elkavarcol (tájnyelvi)
 • befőz, konzervál
 • elver, elpáhol, megrak (bizalmas), elnáspángol, elfenekel, elnadrágol, elagyabugyál, eltángál, elkalapál (bizalmas), elpüföl, eldönget, megcsapkod

harmadik

számnév
 • tertius (idegen), tertia (idegen)
 • köb

hirtelen II.

határozószó
 • rögtön, hirtelenében, gyorsan, sietősen, sietve, hamar, hamarjában, tüstént, hevenyében, ripsz-ropsz, egykettőre, egyszerre, egyszer, egyszeriben, egyszer csak
 • váratlanul, rögtönözve, elhamarkodva, meglepetésszerűen, egyik napról a másikra Sz: mint derült égből a villámcsapás; mint derült égből a lórúgás; mintha az égből esett volna; hopp hírével; hűbelebalázs módjára

kiég

ige
 • elég, elfogy, elhasználódik
 • kialszik
 • kihűl
 • kilyukad, tönkremegy
 • kivágódik, kicsapódik, kiolvad, kimegy
 • megsemmisül, porig ég, a tűz martaléka lesz
 • (növény): kiszárad, kisül, kiperzselődik, elszárad, elsül (tájnyelvi)
 • elfásul, közönyös lesz
 • kiapad, kivész

jegyzék

főnév
 • lista, lajstrom, felsorolás
 • névsor, nyilvántartás, katalógus, kimutatás, regiszter, szillabus (régies)
 • adattár, index, elenchus (régies), leltár, inventár (régies)
 • gyűjtemény, repertórium (szaknyelvi)
 • számla, blokk, bizonylat, elszámolás, konszignáció (szaknyelvi), faktúra (régies)
 • (szaknyelvi): feljegyzés, felszólítás, kommüniké (szaknyelvi), nuncium (régies)

gyártásvezető

főnév
 • (filmé): producer (idegen)

gép

főnév
 • szerkezet, gépezet, készülék, berendezés, motor, erőgép, erőmű (régies), mechanizmus, masina (bizalmas), gépely (régies), műköny (régies), mozgony (régies)
 • mozdony (régies)

hajlott

melléknév
 • görbe, görnyedt, horgas, ívelt, kampós, púpos, deformált
 • (kor): idős, öreg, vén, éltes, jóbeli (tájnyelvi), élemedett

jaj II.

főnév
 • kín, fájdalom, panasz, nyomor

gyorsfagyasztás

főnév
 • mélyhűtés

fenőkő

főnév
 • köszörűkő, kaszakő

haldokló II.

főnév
 • moribundus (szaknyelvi)

jégeső

főnév
 • jégverés, jég, kőeső (tájnyelvi)