rost szinonimái

főnév
 • szál, fibra (idegen), szálag (régies)
 • mócsing

rost szinonimái

főnév
 • sütőrostély, rostélyrács, rostély, sütőrács

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

totózik

ige
 • (bizalmas): találgat, tippel

foszlik

ige
 • kopik, szakadozik, szétmegy, elvásik, elmállik, elrongyolódik, kirojtosodik, feslik, hámlik, vásik, foszladozik, málladozik, koszlik (tájnyelvi), koszol (tájnyelvi), fejlik (tájnyelvi)
 • semmivé válik, ködbe vész, szétoszlik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a rost szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

rendszerető

melléknév
 • tisztaságszerető, rendes, pedáns, ápolt, tiszta, takaros
 • precíz, akkurátus, gondos

pici I.

melléknév
 • picuri, pirinyó, parányi, tupsi (tájnyelvi), apró, kicsiny, pöttöm, pilinkó (régies), popotyi (tájnyelvi), picurkó, icipici, icurka-picurka, icike-picike, icinke-picinke, pinduri, pindurka, indurka (tájnyelvi), kicsi, filigrán
 • némi, egy kevés

patt

főnév
 • patthelyzet, holtverseny, döntetlen

osztogat

ige
 • kioszt, szétoszt, adakozik, kimér, szétszór, elherdál, pazarol

ringat

ige
 • dajkál, renget (választékos), hintál, csucsujgat (tájnyelvi), hajcál (tájnyelvi), beleget (régies)
 • altat
 • (derekat, csípőt): riszál, mórikál Sz: jár a fara, mint a csík, mint akit a bolha csíp; jár-kel a farával, mint a szitás malom
 • (ringatja magát vmiben): ringatódzik, kecsegteti magát, áltatja magát, illúziót táplál

sokaság

főnév
 • mennyiség, számosság
 • légió (régies), miriád (régies), sereg (választékos), regiment (régies)
 • sokadalom, embertömeg, tömeg, néptömeg, csoportosulás, népáradat, emberáradat
 • népség, massza, plebs (pejoratív), csőcselék, falka, csődület

néha

határozószó
 • időnként, időközönként, esetenként, elvétve, olykor, időről időre, némelykor, néhanapján, néha-néha, koronként, olykor-olykor, hébe-hóba, hébe-korba, egyszer-másszor, alkalomadtán, egyszer-egyszer, ritkán, gyéren, hellyel-közzel, imitt-amott, itt-ott, alig, nagy ritkán, kivételesen, alkalmilag
 • (régies): hajdan, egykor, régen

nagybőgős

főnév
 • bőgős, brúgós (tájnyelvi), búrogós (tájnyelvi), búgós (tájnyelvi), barborás (régies), gordonos (régies)

lakbér

főnév
 • házbér

nőgyógyászat

főnév
 • ginekológia (szaknyelvi)

spontán I.

melléknév
 • szabad, önkéntes
 • ösztönös, önkéntelen, akaratlan, keresetlen, automatikus
 • őszinte, közvetlen, átérzett
 • rögtönzött, pillanatnyi, esetleges

szégyenfolt

főnév
 • szégyenbélyeg, szégyenfolt, szeplő, makula (idegen), stigma, szennyfolt, mocsok, pecsét, bélyeg
 • szégyen, gyalázat

főpincér

főnév
 • fizetőpincér, főúr (bizalmas)

truccol

ige
 • dacol, ellenkezik, makacskodik, dacoskodik, durcáskodik, csökönyösködik, makrancoskodik, berzenkedik, duzzog

tapogatódzik, tapoga

ige
 • keresgél, matat, tapogat, kotorászik
 • puhatolódzik, puhatolózik, kérdezősködik, kérdezget, tudakozódik, érdeklődik, felvilágosítást kér, faggat, firtat

rosszabbodik

ige
 • romlik, rosszabbra fordul, súlyosbodik, gyengül
 • korcsosodik, elfajul

rendel

ige
 • hozat, küldet, megrendel
 • leköt, lefoglaltat
 • citál, idéz, kéret, hív, hí, küld
 • beoszt, alárendel
 • (régies): elrendel, előír, parancsol, utasít, végez, határoz, szab
 • predesztinál (régies), meghatároz
 • felír, javasol, javall, előír
 • rendelést tart, fogad

senki I.

névmás
 • senki emberfia, egy árva lélek se, egy teremtett lélek sem, a kutya se (bizalmas), a herkópáter sem
 • (jelzőként): semmirekellő, semmirevaló, haszontalan, mihaszna, hitvány, jelentéktelen

tanácstalan

melléknév
 • tehetetlen, határozatlan, tétovázó, tétova, habozó, zavart, zavarodott, döntésképtelen

ruhanemű

főnév
 • ruházat, öltözet, öltözék, cula (tájnyelvi), ruhaféle
 • fehérnemű
 • kendő, rongy
 • asztalnemű

piskóta

főnév
 • babapiskóta, biszkvit (idegen), kétszersült
 • (bizalmas): lábfej
 • piskótaláb

simítás

főnév
 • (szaknyelvi): egyengetés, glettelés
 • (szaknyelvi): finomítás
 • csiszolás
 • (tájnyelvi): vasalás, mángorlás

tapasztal

ige
 • észlel, érez, érzékel, átél, megfigyel, észrevesz, felfedez, lát, konstatál