osztogat szinonimái

ige
 • kioszt, szétoszt, adakozik, kimér, szétszór, elherdál, pazarol

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

pocsolya

főnév
 • dagonya, tocsogó (tájnyelvi), tócsa, kátyú, posvány, latyak, morotvány (régies), pocséta (régies), pocsalék (tájnyelvi)
 • esővíz
 • fertő (régies), szenny, züllöttség, romlottság, undokság, posvány, kloáka (pejoratív)

putri

főnév
 • kunyhó, kalyiba, vityilló, földkunyhó, kulipintyó (bizalmas), viskó, bódé, barakk, nyomortanya, kutri (tájnyelvi), kotéc (tájnyelvi), gurgying (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a osztogat szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

odatalál

ige
 • eljut, odatanál (tájnyelvi), eltalál

mozdony

főnév
 • lokomotív (régies), mozdonygép (szaknyelvi), masina (régies), vasparipa (tájnyelvi), acélparipa (régies), gőzös (régies), gőzgép, töf-töf (bizalmas), kávédaráló (tréfás), gép (bizalmas), bözzön (tájnyelvi), kisbika (tájnyelvi)

minőségű

melléknév
 • kiképzésű, alkatú

megmásíthatatlan

melléknév
 • megváltoztathatatlan, végleges, végérvényes, megingathatatlan, befejezett, szilárd, jóvátehetetlen, visszavonhatatlan, megfellebbezhetetlen, változhatatlan (választékos), immutábilis (idegen)

óramutató

főnév
 • cájger (tájnyelvi), kismutató

paksaméta

főnév
 • iratcsomó, iratköteg
 • (jelzőként): köteg, nyaláb, halom, csomó, rakás, kupac, csomag

lúg

főnév
 • lúgkő, marónátron, nátrium-hidroxid (szaknyelvi), marószóda (tájnyelvi), marólúg, bázis (szaknyelvi)

leveses

melléknév
 • lédús, leves, nedvdús, zaftos, lecses (tájnyelvi), lüccsedt (tájnyelvi), succulens (idegen)(tájnyelvi)

kaszárnya

főnév
 • laktanya, katonaszállás (régies), katonalakház (régies)

marháskodik

ige
 • marhul (bizalmas), ökörködik (szleng), hülyül (bizalmas), barmul (szleng), idétlenkedik, bolondozik, mókázik, komédiázik, bomol

paragrafus

főnév
 • törvénycikk, rendelet, kaccs (régies)
 • szakasz, passzus, cikkely, bekezdés, fejezet, egység

pofa

főnév
 • arc, orca, ábrázat, fizimiska (bizalmas), blatt (szleng)
 • (durva): száj
 • fintor, arckifejezés, grimasz
 • (szleng): ember, alak, férfi, pasas (bizalmas), krapek (szleng), pacák, figura, tag, szivar, ipse, fazon

elpaterol

ige
 • (szleng): eltüntet, eltávolít, kidob, kihajít

származtat

ige
 • eredeztet, visszavisz, levezet, visszavezet, dedukál (idegen), derivál (idegen)
 • juttat, átszármaztat

rosta

főnév
 • szita, szűrő
 • rázószekrény
 • bírálat, elbírálás, kritizálás, kritika

otthon I.

főnév
 • lakás, hajlék, fészek, családi tűzhely, fedél, magánház, kvártély, tanya, rezidencia, lak, kuckó, zug, barlang, odú
 • menhely, szeretetház (régies), szegényház (régies), konviktus (régies)
 • panzió
 • szülőföld, hon

odahaza

határozószó
 • otthon, idehaza (bizalmas)

összeilleszt

ige
 • összedug, összeereszt, összeró, összekapcsol, összeszerkeszt, egybeszerkeszt, összeigazít, összepasszít (bizalmas), összetesz, összerak
 • összehangol (színeket)

rivaldafény

főnév
 • nyilvánosság, közérdeklődés, közfigyelem

önkény

főnév
 • zsarnokság, rabiga, önkényeskedés, tekintélyuralom, hatalmaskodás, basáskodás, önkényuralom, elnyomás, erőszak, terror

munkás II.

főnév
 • dolgozó, munkavállaló, alkalmazott, melós (szleng), iparos (régies)
 • proletár, proli (pejoratív)

összevarr

ige
 • összeölt, összeerősít, összefércel, megvarr, összedolgoz (szaknyelvi), beaggat (tájnyelvi), összetűz, összeöltöget, összegányol (tájnyelvi)

rongy I.

főnév
 • szövethulladék, fecni (bizalmas), cafat, pöszlék (tájnyelvi), foszlány, lafanc (tájnyelvi), condra (tájnyelvi), fracli (tájnyelvi), ringy-rongy
 • törlőrongy, kendő, portörlő, padlórongy
 • roncs, foszlány
 • (pejoratív): kurva (durva), céda, ribanc (durva), utcanő
 • (szleng): ezres, ezerforintos, róka (szleng), rugó (szleng), rugedli (szleng)