pici I. szinonimái

melléknév
 • picuri, pirinyó, parányi, tupsi (tájnyelvi), apró, kicsiny, pöttöm, pilinkó (régies), popotyi (tájnyelvi), picurkó, icipici, icurka-picurka, icike-picike, icinke-picinke, pinduri, pindurka, indurka (tájnyelvi), kicsi, filigrán
 • némi, egy kevés

pici II. szinonimái

főnév
 • csöppség, apróság, baba, csecsemő, újszülött, kisded, kisgyermek

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

csekk-könyv

főnév
 • csekkfüzet

föveg

főnév
 • süveg, sapka, sipka (tájnyelvi), kucsma, kalpag, csákó
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a pici szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

paróka

főnév
 • vendéghaj, álhaj, póthaj, máshaj (tájnyelvi), dupé (régies)

okmány

főnév
 • okirat, dokumentum, oklevél
 • irat, ügyirat, bulla (régies), akta
 • tanúsítvány, bizonyítvány
 • igazolvány

nyomtáv

főnév
 • nyomtávolság, nyomköz, fesztáv

mozdony

főnév
 • lokomotív (régies), mozdonygép (szaknyelvi), masina (régies), vasparipa (tájnyelvi), acélparipa (régies), gőzös (régies), gőzgép, töf-töf (bizalmas), kávédaráló (tréfás), gép (bizalmas), bözzön (tájnyelvi), kisbika (tájnyelvi)

penicilus

főnév
 • (régies): tollkés, zsebkés, bicska

pünkösd

főnév
 • Szentlélek ünnepe

megriad

ige
 • megijed, megrémül, megretten, megszeppen, megrezzen, meghőköl, megneszül (tájnyelvi), megdermed
 • (választékos): megharsan, felhangzik (kürt)

meglazul

ige
 • kilazul, fellazul, tágul, enged, lötyög (bizalmas), megereszkedik, meggyengül, elernyed (választékos), lanyhul (választékos)
 • kibomlik, kifűződik, kioldódik

kiselejtez

ige
 • kiválogat, kiválaszt, kiszed, kiemel, kirostál, kiszuperál (bizalmas), kimustrál, szanál (bizalmas), eltávolít, kidob, eldob, kivet, kilök, félredob, szemétre dob, sutba dob, túlad (valamin), megszabadul, akolbólít (tájnyelvi)

megvásárol

ige
 • megvesz, megszerez, beszerez, bevásárol, összevásárol, felvásárol
 • (pejoratív): megveszteget, lepénzel, lefizet, megken (szleng), lehengerel, megvesz, korrumpál (idegen)

rájár

ige
 • eszeget, nassol (bizalmas), kieszeget, torkoskodik, nyalakodik, pákosztoskodik (tájnyelvi)

ritmus

főnév
 • hullámzás, lüktetés, ütem, ütemesség, lejtés, numerus (régies), taktus
 • időmérték, versmérték, tempó

fásult

melléknév
 • érzéketlen, elfásult, közönyös, közömbös, érdektelen, kérges, kiégett, tompult, tompa, egykedvű, enervált, blazírt, kedvetlen, kedélytelen, apatikus, életunt, unott, kiélt, megcsömörlött, csüggedt, letargikus, szenvtelen, flegmatikus, részvétlen, kábult, tespedt

takarodik

ige
 • eltávozik, elmegy, elvonul, tisztul (bizalmas), elkotródik, tágul (bizalmas), elhordja magát

számos

számnév
 • sok, nagyszámú, nem egy, fölös (régies), számtalan, megszámlálhatatlan, töméntelen, tömérdek, hemzsegő, sokféle, több, sereg, rengeteg, megannyi

pikáns

melléknév
 • erotikus, sikamlós, frivol, csiklandós, érzékcsiklandó, pajzán, pajkos, kétértelmű, malac
 • érzéki, kihívó, szexi, merész, izgató, ingerlő, érdekes
 • borsos, szaftos, illetlen, szemérmetlen, trágár, malac
 • csípős, fűszeres

parázs I.

főnév
 • tűz, szikra, üszök, zsarátnok (választékos), zsarát (régies), pörzs (régies), eleven szén (régies), élő szén (régies), éltűz (régies)

prédikátor

főnév
 • pap, lelkipásztor, tiszteletes, hitszónok, igehirdető, térítő, hittérítő

szakkönyv

főnév
 • kézikönyv, szakkiadvány

plagizál

ige
 • ollóz, ellop, lop, oroz, kalózkodik

olvasó

főnév
 • rózsafüzér, szentolvasó, rozárium (régies)
 • (bizalmas): olvasóterem
 • közönség, befogadó (szaknyelvi), vevő (szaknyelvi)

provincializmus

főnév
 • vidékiesség, lokálpatriotizmus
 • korlátoltság, elmaradottság, szűklátókörűség
 • (szaknyelvi): tájszó, tájnyelvi sajátság

szamártövis

főnév
 • bogáncs
 • ördögszekér
 • iglice (tájnyelvi)