színésznő szinonimái

főnév
 • színművésznő, művésznő, Thália papnője (választékos)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szőke II.

főnév
 • szöszi, szöszke, szőkeség

kövez

ige
 • burkol, kirak (kővel)
 • megdobál (kővel)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a színésznő szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szemléltet

ige
 • ábrázol, illusztrál, megvilágít, bemutat, megmutat, megjelenít, értelmez, interpretál
 • bizonyít, demonstrál, reprezentál, megerősít

senkiházi

főnév, melléknév
 • semmiházi, sehonnai, jöttment, alávaló, senkifia, senki, honnanjött (tájnyelvi), szarházi (durva), nulla (bizalmas), nímand (bizalmas), semmirekellő, semmirevaló

sajnálat

főnév
 • sajnálkozás, részvét, bánat, együttérzés, szánalom, szánakozás, szánat (régies), könyörület, irgalom
 • megbánás

ráfázik

ige
 • (szleng): ráfizet, pórul jár, felsül, koppan, megjárja, megüti a bokáját, csalódik, bevásárol (szleng), befürdik (szleng), megszívja (szleng)

szétbomlaszt

ige
 • széjjelbomlaszt, felbomlaszt, szétzülleszt, széjjelzülleszt, szétzilál, dezorganizál, felrobbant
 • tönkretesz

talon

főnév
 • letét, letétel
 • tartalék

párt

főnév
 • pártszervezet
 • politikai csoport
 • fél, oldal, csoport, álláspont, tábor
 • felekezet (régies)
 • védelem, oltalom
 • (régies): pártoskodás, pártütés

pályázó

főnév
 • induló, nevező, jelentkező, résztvevő, versenyző, játékos
 • jelölt, aspiráns (szaknyelvi), kandidátus (régies)

megkárosít

ige
 • megrövidít, becsap, kifoszt, rászed, tönkretesz, megcsal, meglop, kinulláz (bizalmas), megránt (régies), megkisebbít (tájnyelvi), árt (valakinek), kárára van, kizsebel(vki számára)

perfekció

főnév
 • tökéletesség, teljesség
 • jártasság, ügyesség, készség

tapasztalat

főnév
 • tapasztalás, élmény, megfigyelés, észlelés, észlelet (régies), észrevétel, benyomás, tudás, ismeret, empíria (választékos), obszerváció (régies)
 • gyakorlat, jártasság, rutin, praxis

terül

ige
 • elnyúlik, fekszik, kiterjed, elterül

hegyvidék

főnév
 • hegység, felvidék, felföld

visszanyúlik

ige
 • visszavezet, visszamegy

ügynök

főnév
 • üzletszerző, üzletkötő, közvetítő, ágens (régies), vigéc (régies), házaló, utazó, alkusz (régies)
 • kém, spion, tégla (bizalmas)

színjátszó2

főnév
 • színész, színművész, előadóművész, komédiás, aktor (régies), teátrista (régies)

szemenszedett

melléknév
 • aljas, hitvány, alávaló
 • (régies): válogatott, kiválogatott, kiszemelt

szúrós

melléknév
 • hegyes, tüskés, tövises
 • borotválatlan, borostás, sörtés, szőrös
 • (szag): kellemetlen, csípős, éles, penetráns, metsző, erős
 • (tekintet): barátságtalan, átható, fürkésző
 • csípős, éles, fullánkos, maró, gúnyos, epés, szatirikus, bántó, sértő

útjelző

főnév
 • jelzőtábla, útmutató
 • határkő
 • bója

szociográfia

főnév
 • társadalomrajz

síkság

főnév
 • sík vidék, sík, alföld, róna, rónaság, lapály (választékos)
 • puszta

taglal

ige
 • fejteget, kifejt, tárgyal, ecsetel, ismertet, részletez, magyaráz, elemez, analizál
 • (tájnyelvi): páhol, fenekel, dögönyöz, agyabugyál

ügyel

ige
 • őrködik, vigyáz, óv, kímél
 • szemmel tart, figyel, őriz, felügyel
 • ügyeletet tart, inspekciózik
 • törődik (valamivel), szem előtt tart