szégyenfolt szinonimái

főnév
 • szégyenbélyeg, szégyenfolt, szeplő, makula (idegen), stigma, szennyfolt, mocsok, pecsét, bélyeg
 • szégyen, gyalázat

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tényező

főnév
 • mozzanat, rész, alkotórész, alkotóelem, összetevő, kellék, faktor, komponens (szaknyelvi)
 • együttható, mutatószám, szorzó, szorzandó

kéretlen I.

melléknév
 • hívatlan, felesleges, nemkívánatos, váratlan
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szégyenfolt szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

szagtalanít

ige
 • dezodorál
 • szellőztet

ritmus

főnév
 • hullámzás, lüktetés, ütem, ütemesség, lejtés, numerus (régies), taktus
 • időmérték, versmérték, tempó

rendszerető

melléknév
 • tisztaságszerető, rendes, pedáns, ápolt, tiszta, takaros
 • precíz, akkurátus, gondos

pofa

főnév
 • arc, orca, ábrázat, fizimiska (bizalmas), blatt (szleng)
 • (durva): száj
 • fintor, arckifejezés, grimasz
 • (szleng): ember, alak, férfi, pasas (bizalmas), krapek (szleng), pacák, figura, tag, szivar, ipse, fazon

szántó

főnév
 • szántóföld, föld, tábla, talaj, termőföld
 • ekés

szívgyengeség

főnév
 • szívelégtelenség

összeesik

ige
 • összeroskad, összeomlik, összerogy, összecsuklik, elterül, lerogy, leroskad, lerogyad (tájnyelvi), elesik, elbukik, felbukik, eldől, elnyal (szleng)
 • eszméletét veszti, elájul, elalél, kollabál (idegen), laskad (tájnyelvi)
 • elagg, megrokkan, összemegy, meglottyan (tájnyelvi), összetöpörödik, elerőtlenedik, legyengül
 • egybeesik
 • megegyezik, összevág

önkritika

főnév
 • önbírálat
 • megbánás, belátás
 • (régies): önismeret, önértékelés

mázol

ige
 • fest, beken, bevon (valamivel), pamacsol (bizalmas), ken-fen, kiszínez, pingál, maszatol, ecsetel, pacsmagol, kencefencél (tájnyelvi)
 • (bizalmas): odacsap, odavág

páhol

ige
 • üt, ver, csépel, elporol, püföl, dögönyöz, dönget, nyüstöl (tájnyelvi), abriktol (tájnyelvi), lazsnakol (tájnyelvi), taglal (tájnyelvi)

szórványos

melléknév
 • elszórt, szétszórt, ritka, ritkás, elszigetelt, gyér, kisszámú, sporadikus (idegen)

társadalomrajz

főnév
 • társadalomábrázolás, szociográfia

hálózat

főnév
 • szövedék, vezeték, rendszer, láncolat, szervezet, apparátus, organizáció (idegen)

vérbaj

főnév
 • szifilisz (szaknyelvi), luesz (szaknyelvi), franc (régies), rosseb (régies), bujakór (régies), francia betegség (régies)

tunkol

ige
 • (bizalmas): mártogat, kimárt, itatgat

székely

melléknév, főnév
 • góbé (tájnyelvi)

szabados I.

melléknév
 • illetlen, feslett, féktelen, kicsapongó, zabolátlan, könnyűvérű, laza erkölcsű, léha, ledér, erkölcstelen, gátlástalan
 • szókimondó, sikamlós, vulgáris
 • (régies): emancipált (idegen), felszabadított

szétmegy

ige
 • széjjelmegy, elszéled, szétszéled, széjjelszéled, feloszlik, szétoszlik
 • elágazik, szétágazik, kettéágazik, szétválik, szétfut
 • (hír): elterjed, szétterjed, szétfut, széjjelfut
 • elszakad, elreped, elrongyolódik, szétesik, széjjelesik, szétbomlik, szétfoszlik, szétfeslik
 • szétmállik, ellapul, szétlapul, szétnyomódik, porig megy (tájnyelvi)
 • szétterjed, szétfolyik, szétfut, elömlik
 • (kapcsolat): felbomlik, megszakad, megbomlik, megromlik

trónörökös

főnév
 • királyi herceg, koronaherceg, koronaörökös, királyfi, várományos
 • cárevics
 • (bizalmas): fiúgyermek, fiú utód, elsőszülött

szemes II.

főnév
 • szemfüles
 • szemestakarmány
 • (tájnyelvi): gabonatároló

rop

ige
 • jár, táncol, lejt, szaporáz

színészet

főnév
 • színjátszás, színművészet, játékszín (régies), színészkedés, komédiázás

túlméretezett

melléknév
 • hatalmas, nagy
 • felnagyított, túlzott, felfújt