rángás szinonimái

főnév
 • rángatódzás, rángatózás, vonaglás, görcs, vergődés, konvulzió (szaknyelvi), tekergés
 • (régies): földrengés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ramaty

melléknév
 • (szleng): gyenge, hitvány, vacak, silány, gyatra, ócska, szemét

lehány

ige
 • ledob, ledobál, levet, leszór, lehajigál, lehullat
 • letép, leszaggat
 • lerókáz, leokád, összehány, bemocskol
 • (szleng): lenéz, megvet, semmibe vesz
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a rángás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

prosztata

főnév
 • dülmirigy (szaknyelvi)

ösztön

főnév
 • instinktus (idegen)
 • indíttatás, késztetés, motiváció
 • sugallat, sejtelem, sejtés, megérzés, intuíció, spuri (szleng)
 • (régies): ösztönzés, ösztönző erő
 • (tájnyelvi): ösztöke, karó, pálca

összebújik

ige
 • összesimul, összeölelkezik

nyelvtudomány

főnév
 • nyelvészet, lingvisztika (szaknyelvi), glottológia (szaknyelvi)

ráfordít

ige
 • rázár, bezár, rácsavar, elfordít, lezár, becsuk, bereteszel
 • (tekintetet): ráirányít, ráemel
 • befektet, beruház, rááldoz, áldoz, rászán
 • rákölt, rápazarol, belefektet (tájnyelvi)

rongyos

melléknév
 • szakadozott, lyukas, foszladozó, lafanc (tájnyelvi), snassz (bizalmas), elrongyolt, elrongyolódott, toprongyos, tépett, cefet, elnyűtt, viseltes, cafatos (tájnyelvi), cafrangos (tájnyelvi) Sz: olyan, mint a kányától megkopasztott tyúk; olyan, mint a küldött ördög; úgy kiöltözött, mint az árva malac a sárban
 • szegény, nyomorult, ágrólszakadt, toprongyos, topis (szleng), toplák (szleng), mazuri (tájnyelvi)
 • vedlő, szőrt hányó, szőrét hullató, bőrt váltó, tollát hullató, melledő (tájnyelvi), küklő (tájnyelvi)
 • megrongálódott, ütött-kopott, ócska, kopott
 • jelentéktelen, értéktelen, haszontalan, vacak

mivel

kötőszó
 • mert, minthogy, merthogy, mivelhogy, hiszen

metsző I.

melléknév
 • (tájnyelvi): levágnivaló
 • (fájdalom, hideg): éles, hasító, csontig ható, dermesztő, átható, kegyetlen
 • (megjegyzés): sértő, maró, gúnyos, szúrós, csípős, mardosó, szarkasztikus (választékos), fülsértő, elevenbe vágó, szatirikus, kíméletlen, fullánkos, égető, epés

körítés

főnév
 • hozzávaló, mellékétel, köret, garnírung (bizalmas)

munkaképtelen

melléknév
 • keresőképtelen, szolgálatképtelen (szaknyelvi), dologképtelen (tájnyelvi), dologtehetetlen (tájnyelvi), hasznavehetetlen, beteg, tehetetlen, rokkant, fogyatékos, nyomorék, béna, gyenge

rugdos

ige
 • rugdal, rugdoz (tájnyelvi)
 • rugdalódzik, rúgkapál, rúg

spanyolfal

főnév
 • paraván, védőfal (régies), ellenző, tűzellenző (régies), kályhaellenző (régies)

felvisz, fölvisz

ige
 • felhord, felcipel, felcűgöl (tájnyelvi), felvonszol, (járművel) felszállít
 • felvezet, felkísér
 • (út, lépcső): felvezet, felmegy
 • (árat): felemel, felver
 • (régies): fellebbez
 • ráken, rávisz

teszt

főnév
 • próba
 • dolgozat, írásbeli feladat, írásbeli

szófukar

melléknév
 • szűkszavú, szótlan, hallgatag, kevés beszédű, csendes

rántott

melléknév
 • panírozott, bundázott

probléma

főnév
 • gond, nehézség, dilemma, bonyodalom, zűr, baj, bökkenő, difi (bizalmas), gáz (szleng), gubanc (szleng), hézag (szleng)
 • fogas kérdés, sarkalatos kérdés, feladat
 • fejtörő

rét

főnév
 • mező, kaszáló, legelő, gyep, rétség, pázsit, tisztás, lapos (tájnyelvi), berek (tájnyelvi)
 • róna

színtartó

melléknév
 • színálló, napálló

reflexió

főnév
 • tükrözés, tükröződés, visszaverődés
 • megjegyzés, észrevétel
 • elmélkedés, eszmélés, megfontolás

pálma

főnév
 • pálmafa
 • (régies): datolyafa, datolya (régies)
 • (választékos): siker, dicsőség, babér

ripsz-ropsz

határozószó
 • gyorsan, egykettőre, hamar, sietve, hamarjában, hirtelen, tüstént, azonnal, rögtön, üstöllést (tájnyelvi)
 • sebtében, íziben (tájnyelvi), ukmukfukk (bizalmas), mirniksz dirniksz (régies), késedelem nélkül, tétovázás nélkül, mindjárást (tájnyelvi), egykettőben (tájnyelvi)

szobalány

főnév
 • komorna, szobaasszony, szobacica (tréfás), frájla (régies)