reflexió szinonimái

főnév
 • tükrözés, tükröződés, visszaverődés
 • megjegyzés, észrevétel
 • elmélkedés, eszmélés, megfontolás

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

colstok

főnév
 • mérővessző, mérőpálca

önkényúr

főnév
 • zsarnok, diktátor, tirannus (régies), despota, kiskirály, kényúr
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a reflexió szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

rábír

ige
 • rábeszél, rávesz, meggyőz, megnyer, rászorít (választékos), megpuhít (bizalmas), megdolgoz (bizalmas), meggyúr (bizalmas), megfőz (bizalmas), megdumál (szleng), elkésztet (tájnyelvi), fölkésztet (régies), kényszerít, felbujt

páncélos II.

főnév
 • harckocsi, tank, páncélszekrény (szleng)
 • monitor (szaknyelvi)

összes

melléknév
 • egész, teljes, valamennyi
 • minden, valamennyi, mind, együttes, valahány, mindannyi

nyughatatlan

melléknév
 • nyugtalan, izgatott, maradhatatlan (tájnyelvi), bohém, vándor, békétlen, változékony, csavajda (tájnyelvi), izgő-mozgó, gyüszmész (tájnyelvi), fitringes (tájnyelvi), váslott (tájnyelvi), eleven, mozgékony, sürgölődő
 • izgága, rakoncátlan, megzabolázhatatlan, elégedetlen, férhetetlen (régies), ideges, nyüzsgölődő (tájnyelvi), zaklatott, izgékony, higany (tréfás) Sz: nem fér a bőrébe
 • (régies): hánykódó, hánykolódó

rángás

főnév
 • rángatódzás, rángatózás, vonaglás, görcs, vergődés, konvulzió (szaknyelvi), tekergés
 • (régies): földrengés

rugalmas

melléknév
 • hajlékony, hajlítható, plasztikus, rugékony, flexibilis, képlékeny, alakítható, idomítható, elasztikus
 • ruganyos, visszapattanó
 • alkalmazkodó, simulékony, bölcs, engedékeny, rávehető, rábírható

mosdószappan

főnév
 • pipereszappan, szagos szappan

minimum

határozószó
 • legalább, legkevesebb, legszerényebb számítás szerint(tájnyelvi)

követő

melléknév, főnév
 • hódoló, utánzó, bámuló, csodáló, rajongó, tisztelő, utód, tanítvány, epigon (idegen), hív, csatlós

műveltető

melléknév
 • kauzatív (szaknyelvi), faktitív (szaknyelvi)

sarlatán

főnév
 • kuruzsló, áltudós, csodadoktor, felcser, vajákos (régies), bűbájos (régies), csodaszerárus (régies)
 • szemfényvesztő, szélhámos, szédelgő, csaló, kókler, svihák (bizalmas)

súly

főnév
 • nehezék, nyűg, béklyó, kolonc, cölönk (régies)
 • megterhelés, teher, terhelés, rakomány, szállítmány
 • súlyzó
 • súlygolyó
 • jelentőség, fontosság, horderő
 • presztízs, nimbusz, autoritás (idegen), tekintély
 • erő, hatalom, befolyás
 • (régies): hangsúly, nyomaték

festék

főnév
 • festőanyag, színezék, színezőanyag, máz
 • tinta (régies)
 • smink

tiszteletreméltó

melléknév
 • tisztes, tekintélyes, respektábilis (régies)

szőke II.

főnév
 • szöszi, szöszke, szőkeség

regényes

melléknév
 • (régies): ábrándos, érzelmes, szentimentális, rajongó, romantikus, meseszerű, vadregényes
 • érdekes, fordulatos, színes, mozgalmas, kalandos, változatos

puska

főnév
 • lőfegyver, karabély, flinta (régies), muskéta (régies), mordály, mannlicher (régies), pukkantó (szleng), gitár (szleng)
 • segédeszköz, sillabusz (idegen), mankó (bizalmas)
 • (szleng): hímvessző, fallosz (szaknyelvi), pénisz (szaknyelvi), nemzőszerv, nemzőtag (választékos), fütyi (bizalmas), farok (bizalmas), kuki (bizalmas)
 • (szleng): injekciós tű, fecskendő, fecske (szleng)

robbanás

főnév
 • detonáció, dörej, explózió (idegen), explodálás (idegen), kitörés, durranás, dörrenés
 • árrobbanás, krach

szolgai

melléknév
 • alárendelt, kiszolgáltatott, elnyomott
 • szolgalelkű, szervilis (pejoratív), alázatos, megalázkodó, meghunyászkodó, talpnyaló, hajbókoló, lakájtermészetű, csúszó-mászó, seggnyaló (durva)

rendfokozat

főnév
 • rang, sarzsi (bizalmas)

paraszthajszál

főnév
 • kicsi, kevés

rosszakaratú

melléknév
 • rosszindulatú, rosszhiszemű, rosszlelkű, gonosz, rossz szándékú, gyűlölködő, hupolyagos (tájnyelvi), komisz, ellenséges, acsarkodó, mostoha

szótlanul

határozószó
 • némán, hangtalanul