pálma szinonimái

főnév
 • pálmafa
 • (régies): datolyafa, datolya (régies)
 • (választékos): siker, dicsőség, babér

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

dorgál

ige
 • korhol, fedd, ostoroz, pirongat, iskoláz, leckéztet, szid, megró, bírál, bírálgat, regnál (tájnyelvi), acogat (régies), korpáz (régies), megint, lehord (bizalmas), rendreutasít, ráncba szed, szapul, fejét mossa, leszedi a keresztvizet (valakiről), kritizál, kárpál (tájnyelvi), feddőz (tájnyelvi), hurrogat (tájnyelvi)

gyárt

ige
 • előállít, készít, létrehoz, fabrikál (régies), termel, csinál, produkál
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a pálma szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

őszirózsa

főnév
 • aszter, ősz csillaga
 • (szaknyelvi): gerebcsin
 • katalinvirág, krizantém

nevezett

melléknév
 • említett, címzett, szóban forgó, szólított
 • felsorolt
 • alulírott

nebuló

főnév
 • tanuló, diák, kisdiák, növendék, tanítvány, diákgyerek, seszta (szleng)
 • kisfiú, srác, fickó, serdülő
 • gyerek, gyerkőc, kölyök, csemete, lurkó (bizalmas), poronty (bizalmas)

mentség

főnév
 • kifogás, ürügy, kibúvó, igazolás, alibi, mentegetőzés, védekezés, exkuzálás
 • kiút, kiskapu (bizalmas)
 • (régies): megmenekülés, szalmaszál, menedék

összeütközés

főnév
 • csata, háború, ütközés
 • karambol, szerencsétlenség, baleset
 • összetűzés, összecsapás, csetepaté, megütközés, incidens, konfliktus, nézeteltérés, nézetkülönbség, affér (bizalmas), viszály, kollízió (idegen), csatározás, civakodás, civódás, perpatvar, veszekedés

piramis

főnév
 • (régies): gúla

megérdemelt

melléknév
 • megérdemlett (régies), méltó, jogos, igazságos, kiérdemelt, illő
 • megdolgozott

megalapozott

melléknév
 • indokolt, jogos, jogszerű, jogosult, motivált, helyes, helyénvaló, reális, bizonyos, vitathatatlan, tagadhatatlan, megcáfolhatatlan, megingathatatlan, kétségbevonhatatlan, szilárd, stabil
 • átgondolt, logikus, tudatos, felépített

kicserél

ige
 • felvált, helyettesít, pótol, átcserél, felújít, felcserél, vált, kivált
 • elcserél, csereberél

megjutalmaz

ige
 • megajándékoz, kitüntet, megdicsér, megbecsül, kiemel, díjaz, honorál, megkoszorúz (régies), javadalmaz (régies)

poliklinika

főnév
 • rendelőintézet, járóbeteg-kezelő

ráncigál

ige
 • rángat, cibál, húzkod, húzgál, huzigál, húzogat, tépáz, tépdes, cincál (tájnyelvi), gyámbál (tájnyelvi)
 • (bizalmas): zaklat, nyaggat, nyúz, rángat, ugráltat

erkölcstelenség

főnév
 • tisztességtelenség, feslettség, léhaság, ledérség, istentelenség (régies), szabadosság, szemérmetlenség, züllöttség
 • becstelenség, aljasság, romlottság, immoralitás (idegen)

színpompás

melléknév
 • színdús, sokszínű, tarka, tarkabarka, változatos

során

névutó
 • folyamán, közben, idején, alatt
 • kapcsán, kapcsolatban

pályamunka

főnév
 • pályamű, beadvány, dolgozat, pályázat

örömittas

melléknév
 • örömmámoros, elragadtatott, boldog, jókedvű, önfeledt, vidám

penicilus

főnév
 • (régies): tollkés, zsebkés, bicska

siralom

főnév
 • sírás, kesergés, jajgatás, jajveszékelés, keserv
 • kesergés, siránkozás, panasz, lamentáció (régies), sopánkodás, zokszó
 • (szaknyelvi): sirám, panaszdal
 • (régies): kesergés, gyászolás

paraszthajszál

főnév
 • kicsi, kevés

növeszt

ige
 • terem, hoz, hajt, nevel, ereszt
 • nagyít, növel, fejleszt

petíció

főnév
 • fellebbezés, tiltakozás
 • folyamodvány, felterjesztés, kérvény, kérelem, kérés, beadvány, követelés, panasz, kereset (szaknyelvi), instancia (idegen)

sok-sok

számnév
 • sok, rengeteg, töméntelen, temérdek, se szeri, se száma