mivel szinonimái

kötőszó
 • mert, minthogy, merthogy, mivelhogy, hiszen

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

műgyűjtő

főnév
 • gyűjtő, műpártoló, műbarát (régies), amatőr (régies)

fenomenális

melléknév
 • kitűnő, nagyszerű, kiváló, príma, pompás, felséges, óriási, fantasztikus, szenzációs (bizalmas), kolosszális (bizalmas), isteni (bizalmas)
 • bámulatos, csodálatos, tüneményes, káprázatos, mesés, lenyűgöző
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a mivel szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

mennyezet

főnév
 • plafon, födém, boltozat, fedél, tetőzet, padmaly (tájnyelvi), padlás (tájnyelvi)
 • baldachin, ágytető, ágysátor, ágymennyezet

megbotránkoztat

ige
 • visszatetszést kelt, sokkol, megütközést kelt, felháborít, megdöbbent, kihoz a sodrából

masiniszta

főnév
 • (régies): cséplőgépkezelő, gépkezelő, gépész
 • (régies): mozdonyvezető

legott

határozószó
 • (régies): legottan (régies), azonnal, azon nyomban, rögtön, rögvest, hamar, tüstént, mindjárt, máris, nyomban, haladéktalanul, menten, egyszerre, íziben (tájnyelvi), azonhamar (régies), azonhelyt (régies), azon hevenyében (régies)

mikró

főnév
 • mikrohullámú sütő

negyedikes

melléknév, főnév
 • negyedéves
 • ballagó, végzős (gimnazista)

könnyezik

ige
 • sírdogál, pityereg, felsír, sír, rí, sír-rí, könnyeket ont, könnyeket hullat, itatja az egereket (tréfás), nicsköl (tájnyelvi), picsog (tájnyelvi), ereszt (tájnyelvi), bőg, zokog, oázik (bizalmas), bömböl
 • gyöngyözik

korbács

főnév
 • ostor, nagajka (idegen), flagellum (szaknyelvi), kancsuka (tájnyelvi)
 • korbácsütés, korbácscsapás, korbácsolás

horganylemez

főnév
 • bádoglemez

középfok

főnév
 • komparatívusz (szaknyelvi)

népköltészet

főnév
 • folklór (szaknyelvi)

okmány

főnév
 • okirat, dokumentum, oklevél
 • irat, ügyirat, bulla (régies), akta
 • tanúsítvány, bizonyítvány
 • igazolvány

dínomdánom

főnév
 • mulatság, mulatozás, dáridó, dáridózás, hejehuja (bizalmas), muri (bizalmas), buli (bizalmas), tivornya, tobzódás, vigalom, evés-ivás, eszem-iszom, lakoma, lakmározás, dőzsölés, dőzs (bizalmas), ivászat, dárombadárom (tájnyelvi)

rémuralom

főnév
 • terror, terrorizmus
 • zsarnokság, diktatúra

pedz

ige
 • kap, ráharap, rángat, érint, megpenget, bizget (tájnyelvi), pacal (tájnyelvi), bekapja a horgot (bizalmas)
 • ért, megért, rájön, sejt, gyanít, kapisgál

mocsár

főnév
 • fertő (régies), posvány, ingovány, láp, állóvíz, hany (tájnyelvi), posványhely (tájnyelvi), morotvás, semlyékes, zsombék
 • (régies): pocsolya, pocsalék (tájnyelvi), pocsaj (tájnyelvi)
 • züllöttség, romlottság, szenny, fertő

menetjegy

főnév
 • jegy, biléta (tájnyelvi)

műves

melléknév
 • míves, kidolgozott, aprólékos, díszes, finom
 • (tájnyelvi): munkás, dolgos

partvidék

főnév
 • tengerpart, partvonal, tengermellék, partmellék (régies), strand

mosdószappan

főnév
 • pipereszappan, szagos szappan

megérdemelt

melléknév
 • megérdemlett (régies), méltó, jogos, igazságos, kiérdemelt, illő
 • megdolgozott

nagytőkés

főnév
 • nagykapitalista, iparmágnás, monopolista, iparbáró, burzsuj (régies)

pech

főnév
 • balszerencse, kellemetlenség, szerencsétlenség, malőr (bizalmas), baj, galiba(bizalmas)(tájnyelvi)