ripsz-ropsz szinonimái

határozószó
 • gyorsan, egykettőre, hamar, sietve, hamarjában, hirtelen, tüstént, azonnal, rögtön, üstöllést (tájnyelvi)
 • sebtében, íziben (tájnyelvi), ukmukfukk (bizalmas), mirniksz dirniksz (régies), késedelem nélkül, tétovázás nélkül, mindjárást (tájnyelvi), egykettőben (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

javítóintézet

főnév
 • javító (bizalmas), intézet, internátus, dologház (régies)

alkalmazkodik

ige
 • igazodik, illeszkedik, idomul, simul, beilleszkedik, adaptálódik, hozzászokik, megszokik, hozzáedződik, akklimatizálódik (szaknyelvi), akkomodálódik (idegen), szabja magát (régies), tartja magát (valamihez)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ripsz-ropsz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

rejlik

ige
 • lakozik, leledzik, lappang, rejtőzik, rejtőzködik, benne van, fekszik

pénzes

melléknév
 • jövedelmező, busás, nyereséges, kamatozó, kifizetődő, megtérülő, előnyös, rentábilis (szaknyelvi)
 • gazdag, jómódú, tehetős, módos, vagyonos, vastag, zsíros

parlagi

melléknév
 • pusztai
 • durva, közönséges, alpári, otromba, ocsmány, ordenáré, útszéli, mucsai (durva), vulgáris, paraszt (durva), primitív, faragatlan, bárdolatlan, műveletlen, pallérozatlan, nyers, barbár, goromba

ordítozik

ige
 • kiáltozik, lármázik, hangoskodik, ricsajozik, ordibál, üvöltözik
 • veszekedik, perlekedik

részestárs

főnév
 • társtulajdonos, csendestárs

sikló

főnév
 • vízisikló
 • drótkötélpálya, függővasút
 • (tájnyelvi): zsurló

nagytőkés

főnév
 • nagykapitalista, iparmágnás, monopolista, iparbáró, burzsuj (régies)

muzeális

melléknév
 • múzeumi
 • régi, ósdi, ódon, idejétmúlt, elavult

küldönc

főnév
 • kézbesítő, levélhordó, kifutófiú, kifutó, boy (idegen), hivatalszolga, hordár (régies)
 • futár, gyorsfutár, kengyelfutó, kurír (idegen), fullajtár (régies), hírvivő, hírnök, herold (régies)
 • ordonánc (régies)

népszerűség

főnév
 • közkedveltség, felkapottság, reflektorfény, közismertség, popularitás (idegen), közszeretet (választékos)

somfordál

ige
 • sompolyog, oson, oldalog, kullog, sullong (tájnyelvi), somporgyál (tájnyelvi) Sz: oldalaz, mint amelyik kutya botot lát
 • ólálkodik, settenkedik, sündörög

szar I.

főnév
 • (durva): széklet, bélsár, ürülék, végtermék, salak, nagydolog (bizalmas), fekália (szaknyelvi), fécesz (szaknyelvi), excrementum (szaknyelvi), kaka (bizalmas), trutyi (szleng), trágya, ganéj (tájnyelvi)
 • (durva): baj, probléma, nehézség, akadály, kellemetlenség, gubanc (szleng), pác, lekvár (szleng), slamasztika (bizalmas)
 • (szitokszóként): fene

forgó I.

melléknév
 • keringő, pörgő, forduló, forgatható, örvénylő, kavargó, gomolygó
 • (régies): forgandó

törvényszolga

főnév
 • hivatalsegéd, küldönc, kifutó, futár (régies), altiszt, poroszló (régies), hajdú

tanács

főnév
 • javaslat, javallat, ajánlás, idea, ötlet, tipp, útmutatás, ajánlat, útbaigazítás, intelem, éca (bizalmas), écesz (szleng)
 • tanácskozás, megbeszélés, értekezés, eszmecsere, gyűlés
 • kabinet
 • önkormányzat

rivális

főnév
 • vetélytárs, versenytárs, konkurens, ellenfél, ellenlábas
 • haragos

recseg

ige
 • nyikorog, nyög (választékos), csikorog, (rádió) serceg, ropog, dörcög (tájnyelvi)

sátáni

melléknév
 • gonosz, kegyetlen, embertelen, ördögi, démoni
 • alvilági, pokoli
 • gúnyos, kárörvendő, kísérteties, hátborzongató

takaratlan

melléknév
 • leplezetlen, kendőzetlen, álcázatlan, nyílt, egyenes

rosszakaratú

melléknév
 • rosszindulatú, rosszhiszemű, rosszlelkű, gonosz, rossz szándékú, gyűlölködő, hupolyagos (tájnyelvi), komisz, ellenséges, acsarkodó, mostoha

petíció

főnév
 • fellebbezés, tiltakozás
 • folyamodvány, felterjesztés, kérvény, kérelem, kérés, beadvány, követelés, panasz, kereset (szaknyelvi), instancia (idegen)

semmikor

határozószó
 • soha, sohasem, sohase, sohanapján (bizalmas), semmi időben (régies), sohádon soha (régies), majd ha fagy (tréfás), holnapután kiskedden, borjúnyúzó pénteken (tréfás), május negyvenben (tájnyelvi)

támadó II.

főnév
 • csatár, középcsatár, center (régies)
 • agresszor