prosztata szinonimái

főnév
 • dülmirigy (szaknyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

forma

főnév
 • alak, megjelenés, kinézés, külalak, fizimiska (bizalmas), fizikum, testforma, termet, kép (régies), ábrázat (régies)
 • kiállítás, kivitel
 • mód, módszer, módozat (szaknyelvi), eljárás, stílus, elrendezés, rendszer
 • versforma
 • hangalak (szaknyelvi), megnyilatkozás
 • alakulat (szaknyelvi), alakzat (szaknyelvi)
 • minta, kapta, kaptafa, sablon, keret
 • idom
 • külsőség, előírás, formaság

felfüggeszt, fölfügg

ige
 • felakaszt, felköt, fellógat, feltágít, ráakaszt, feltesz, felcsatol, biggyeszt, bigyerít (régies)
 • szüneteltet, elnapol, elhalaszt, késleltet, elodáz, megszakít
 • hatálytalanít, eltöröl, megszüntet, érvénytelenné tesz
 • felment, szuszpendál (idegen)
 • felmond, kirúg (bizalmas), elbocsát
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a prosztata szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

pletykál

ige
 • pletyózik (bizalmas), pletykázik, karattyol (bizalmas), trécsel, traccsol (bizalmas), temondál (tájnyelvi), tereferél, cseveg, fecseg, híresztel, rebesget, terjeszt, csacsog-fecseg, locsog, suttog, súg-búg, kotyog, dumál, jabdos (tájnyelvi), toplakodik (régies), megszól, nyelvére vesz Sz: szájára vesz; megcsuszamodik az ajka

öregember

főnév
 • öregapó, apó, öregúr, öreg, aggastyán, matuzsálem, vénember, vénség, öreglegény, bácsi, bácsika, salabakter (bizalmas), tata (bizalmas), agg, vén, trotli (bizalmas), fater (szleng), trotty (bizalmas), kriptaszökevény (szleng)

ószövetség

főnév
 • ótestamentum

nekivadul

ige
 • nekiszilajodik, belelovalja magát, bevadul (szleng), beindul (szleng)

pózol

ige
 • megjátssza magát, nagyképűsködik, színészkedik, affektál, kényeskedik, felfújja magát, adja a bankot (szleng), tetszeleg

rendjel

főnév
 • érdemrend, ordó (idegen), kitüntetés, dekoráció (bizalmas)
 • kitűző, jelvény, érem, plecsni (pejoratív)
 • csillag

mennyezet

főnév
 • plafon, födém, boltozat, fedél, tetőzet, padmaly (tájnyelvi), padlás (tájnyelvi)
 • baldachin, ágytető, ágysátor, ágymennyezet

meggyszín

melléknév, főnév
 • meggyszínű, sötétpiros, sötétvörös, vörös, meggyvörös, rubinpiros, vérpiros, vérvörös, borvörös

kongresszus

főnév
 • értekezlet, tanácskozás, konferencia, gyűlés
 • törvényhozás, országgyűlés, parlament

mindenség

főnév
 • világmindenség, világegyetem, világ, végtelenség
 • univerzum, makrokozmosz (idegen), kozmosz

reumás

melléknév
 • reumatikus, ízületes, csúzos (régies)

semmiféle

névmás
 • semmilyen, semminemű (választékos), semmi néven nevezendő (választékos), semminő (régies)
 • (pejoratív): értéktelen, akármilyen

felkutat, fölkutat

ige
 • átkutat, átvizsgál, kémlelődik, kifürkész, kikémlel, felkajtat (tájnyelvi)
 • megkeres, előkeres, kinyomoz, felderít, kiderít, kipuhatol, kimotoz (régies), felkurkál (régies), felszuszakol (régies), felkutúszik (tájnyelvi), felmatat (tájnyelvi)
 • kiás, előás, előkapar, napfényre hoz
 • megtalál, rátalál, rálel, felfedez

tekinget

ige
 • nézeget, kacsingat, körülnéz

szerkesztő

főnév
 • tervező, konstruktőr (idegen), rovatvezető
 • lektor (idegen)
 • redaktor (idegen)

provinciális II.

főnév
 • (szerzetesrendben): tartományfőnök

piszlicsáré

melléknév
 • (bizalmas): jelentéktelen, lényegtelen, piti (bizalmas), apró-cseprő, csip-csup
 • értéktelen

rátapint

ige
 • megtapint, megérint
 • rájön, eltalál, kitalál, ráhibáz, rátalál

szénfekete

melléknév, főnév
 • koromfekete, éjfekete, szurokfekete, ébenfekete

rábír

ige
 • rábeszél, rávesz, meggyőz, megnyer, rászorít (választékos), megpuhít (bizalmas), megdolgoz (bizalmas), meggyúr (bizalmas), megfőz (bizalmas), megdumál (szleng), elkésztet (tájnyelvi), fölkésztet (régies), kényszerít, felbujt

őszirózsa

főnév
 • aszter, ősz csillaga
 • (szaknyelvi): gerebcsin
 • katalinvirág, krizantém

rejlik

ige
 • lakozik, leledzik, lappang, rejtőzik, rejtőzködik, benne van, fekszik

szerencsétlenség

főnév
 • balszerencse, pech, sorscsapás, istencsapás, csapás, baj, vész, malőr (bizalmas)
 • katasztrófa, baleset, karambol
 • végveszély, végromlás, pusztulás, tragédia, kataklizma (idegen), vakeset (tájnyelvi)