összebújik szinonimái

ige
 • összesimul, összeölelkezik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

így I.

határozószó
 • ekképp, ekképpen, ekként, ilyenképpen, ilyeténképpen, ilyenformán, ilyesformán, ilyen módon, ehhez hasonlóan, hasonlóképpen, ennek megfelelően, következőképpen, ennek szellemében, imigyen (választékos), igyen (régies), ezenképpen (tájnyelvi)

varr

ige
 • összeölt, összetűz
 • beszeg, eldolgoz
 • foltoz, javít, stoppol
 • letűz, steppel
 • kézimunkázik, öltöget
 • hímez, kivarr
 • (gombot): felvarr, rávarr, felerősít, ráerősít
 • (nyakába varr): ráerőltet, rásóz (bizalmas), rátukmál
 • (vkire varrja magát): ráakaszkodik, a nyakába varrja magát
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a összebújik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ószövetség

főnév
 • ótestamentum

nagyravágyó

melléknév
 • becsvágyó, ambiciózus, nagyra törő, karrierista (pejoratív), nagyralátó (régies), törtető, könyöklő (pejoratív), dicsvágyó, dicsszomjas (régies), polcleső (bizalmas) Sz: az ágon jár a szeme; mély vízbe veti a hálóját; nagy fára akar hágni

munkanap

főnév
 • hétköznap, munkásnap (tájnyelvi), művesnap (régies), dologtevő nap (tájnyelvi)

megtáviratoz

ige
 • megsürgönyöz, megtelegrafál (régies), megüzen

önzetlen

melléknév
 • áldozatos, áldozatkész, odaadó, önfeláldozó, altruista (választékos), altruisztikus (idegen), emberbaráti, nemes lelkű, jószívű, jólelkű, jóindulatú, jóakaratú, filantróp

patetikus

melléknév
 • ünnepélyes, emelkedett, fenséges, fennkölt, szárnyaló, magasztos, méltóságteljes
 • dagályos, fellengzős, szenvelgő, sallangos, cikornyás
 • hatásvadász, teátrális, színpadias
 • lángoló, heves, szenvedélyes

masiniszta

főnév
 • (régies): cséplőgépkezelő, gépkezelő, gépész
 • (régies): mozdonyvezető

magyaros

melléknév
 • magyar, hazai, honi
 • (étel): fűszeres, csípős, nehéz
 • (szaknyelvi): hangsúlyos, ütemhangsúlyos

kereskedelmi

melléknév
 • üzleti, üzletszerű, merkantilis (idegen), kommerciális (idegen)
 • áruszállító (hajó)

megdarál

ige
 • megtör, megőröl, porrá őröl, felaprít

pénztáros

főnév
 • pénztárnok (régies), kasszír (régies), pénzkezelő

prosztata

főnév
 • dülmirigy (szaknyelvi)

elvileg

határozószó
 • elméletben, elméletileg, teoretikusan, in thesi (idegen)

szentimentális

melléknév
 • érzelmes, érzelgős, emocionális (idegen), romantikus, regényes, áradozó, szívdöglesztő (bizalmas), limonádé, szirupos, szenvelgő, ábrándos

séf

főnév
 • (szleng): főnök, vezető, elöljáró, fölöttes, tulaj (szleng), góré (szleng), diri (szleng), fejes (szleng)
 • főszakács, konyhafőnök

összecsuk

ige
 • összezár
 • összeszorít, bezár, behuny, összenyom
 • összehajt

országnagy

főnév
 • főnemes, főúr, zászlósúr (régies)
 • bán
 • nádor
 • országbíró

papírkereskedés

főnév
 • papírbolt, papírüzlet, papír- és írószerbolt, papír- és írószer-kereskedés, ápisz (bizalmas)

sámfa

főnév
 • kaptafa, kapta (régies)
 • ráma

összes

melléknév
 • egész, teljes, valamennyi
 • minden, valamennyi, mind, együttes, valahány, mindannyi

nebuló

főnév
 • tanuló, diák, kisdiák, növendék, tanítvány, diákgyerek, seszta (szleng)
 • kisfiú, srác, fickó, serdülő
 • gyerek, gyerkőc, kölyök, csemete, lurkó (bizalmas), poronty (bizalmas)

parlagi

melléknév
 • pusztai
 • durva, közönséges, alpári, otromba, ocsmány, ordenáré, útszéli, mucsai (durva), vulgáris, paraszt (durva), primitív, faragatlan, bárdolatlan, műveletlen, pallérozatlan, nyers, barbár, goromba

savtúltengés

főnév
 • savbőség, savasság, acidózis (szaknyelvi)