pulykaméreg szinonimái

főnév
 • hirtelen méreg, düh, lúdméreg (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megdöbbenés

főnév
 • meghökkenés, megrendülés, döbbenet, megrökönyödés, elképedés, konsternáció (idegen), perplexitás (idegen), megbotránkozás

kilopódzik

ige
 • kilopakodik, kiszökik, kimegy, kiorozkodik (tájnyelvi), kioson, kisurran, kiosonkodik (tájnyelvi), kiosont (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a pulykaméreg szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

politika

főnév
 • államtudomány, államtan, országászat (régies)
 • (tájnyelvi): fortély, ravaszság, taktika

őrült II.

főnév
 • elmebeteg, bolond
 • megszállottja (valaminek), bolondja (valaminek)

őfelsége

főnév
 • őméltósága, felség, fenség
 • király, királynő, császár, császárnő, főherceg, főhercegnő

népbolt

főnév
 • vegyesbolt, hangya (régies)

privát

melléknév
 • egyéni, magán, személyes, saját, bizalmas, nem hivatalos, családi, belső, intim, diszkrét

repülőtér

főnév
 • légikikötő, reptér, aerodrom (idegen), madártér (szleng)

merre

határozószó
 • hová?, merrefelé?, mely irányba?
 • hol
 • amerre

mellőz

ige
 • mulaszt, elmellőz, elhanyagol, hanyagol, elhallgat, eltekint, felhagy, tartózkodik, kitér, őrizkedik
 • elutasít, elhárít, figyelmen kívül hagy, átsiklik (valamin), fumigál, ad acta tesz, ignorál (idegen), visszautasít, negligál (idegen), megtagad, bojkottál, kerül, hatálytalanít, érvénytelenít
 • félretesz, talonba tesz, elnéz valaki feje fölött, keresztülnéz (valakin), félreállít, félretol, levált, kirúg (bizalmas), kizár, kihagy, háttérbe szorít, eltávolít, elbocsát
 • semmibe vesz, átnéz (valakin), kicsinyel, levegőnek néz

kopogás

főnév
 • zaj, kalapálás, kopácsolás, dobolás, kattogás, kotyogás, csörömpölés, zakatolás
 • kopogtatás, zörgetés, kocogtatás, dörömbölés

misszionárius

főnév
 • hittérítő, hitszónok, prédikátor, evangélista (idegen), igehirdető

rikkancs

főnév
 • újságárus, újságos
 • kikiáltó
 • (régies): őrző, csősz, kerülő, őr
 • (tájnyelvi): tehénpásztor
 • kanász, disznópásztor

sérv

főnév
 • hernia (szaknyelvi), sérvés (régies), szakadás (régies)
 • tökösödés (régies)
 • (tájnyelvi): sérülés, seb

feloldozás, föloldoz

főnév
 • bűnbocsánat, abszolúció (szaknyelvi), felmentés, oldozat (régies)

telített

melléknév
 • impregnált (idegen), telült (szaknyelvi), koncentrált, tömény, szaturált (szaknyelvi)
 • (bizalmas): jóllakott, eltelt

széthull

ige
 • szétszóródik, széjjelszóródik, elszóródik, szétpereg, széjjelpereg, szétgurul, széjjelgurul
 • szétesik, szétbomlik, felbomlik, feloszlik

púpoz

ige
 • tetéz, felhalmoz, telerak, tetejez (tájnyelvi)

pofacsont

főnév
 • járomcsont, zigóma (szaknyelvi)

redves

melléknév
 • korhadt, korhadó, reves (tájnyelvi), taplós, pudvás, rothadt
 • szuvas (fog), romlott, lyukas
 • (régies): kopott, hitvány, ócska, gyatra, silány, alávaló
 • (tájnyelvi): szennyes, szurtos
 • undorító, ronda, visszataszító

szerelem

főnév
 • vonzalom, szenvedély, erósz (idegen), odaadás, rajongás
 • szívszerelem, ideál, választott, szerelmes
 • viszony, kapcsolat, kaland
 • szeretkezés, szerelmeskedés, közösülés
 • (régies): szeretet, imádat
 • vesszőparipa, hobbi, mánia

ráförmed

ige
 • rákiált, rákiabál, ráordít, ráijeszt, ráparancsol, rátámad, megfélemlít, rárivall, ráripakodik, rámordul, lebaltáz (szleng), felförmed (régies), rárivakodik (régies), ráagyarkodik (tájnyelvi), ráacsarkodik (régies), ráberzenkedik (régies), rádördül, brüszkíroz (idegen), összeszid, letol (bizalmas), lebarnít (bizalmas)

összegez

ige
 • összesít, kiszámít, summáz, konszummál (idegen), összeszámol, számba vesz, megszámlál
 • összefoglal, kivonatol, rekapitulál (régies), szintetizál (idegen)

rémület

főnév
 • ijedtség, ijedelem, félelem, rettegés, rettenet, döbbenet, riadalom, pánik, kétségbeesés

szerződtet

ige
 • alkalmaz, felvesz, felfogad, szegődtet (tájnyelvi), angazsál (régies)