népbolt szinonimái

főnév
 • vegyesbolt, hangya (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

felcsigáz, fölcsigáz

ige
 • felajz, felfokoz, felkorbácsol, feszültté tesz, felsrófol (bizalmas), felizgat, stimulál, végsőkig fokoz
 • (régies): (árat) felsrófol, felver
 • (régies): kínoz, (csigára) felhúz

kisorsol

ige
 • sorsot vet, kockára bocsát, kockázással eldönt, kihúz
 • szétoszt
 • kijelöl
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a népbolt szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

náció

főnév
 • (régies): nép, nemzet, lakosság
 • (pejoratív): fajta, szerzet, népség

megszolgál

ige
 • megérdemel, kiérdemel, megkeres
 • meghálál, revanzsál (régies), viszonoz, visszaszolgál (tájnyelvi)

megnyilatkozik

ige
 • megnyilvánul, megszólal, kifejez, tudtára ad, üzen, bejelent, kinyilatkoztat
 • megmutatkozik, előtűnik, láthatóvá válik, kiütközik
 • megnyílik, kitárulkozik, feltárja szívét, kinyílik

magzat

főnév
 • embrió, fétus (szaknyelvi)
 • (választékos): gyerek, utód, ivadék, leszármazott, csemete, sarj, sarjadék, fiacska (régies)

negyed2

főnév
 • negyedhang, kvart (szaknyelvi)

okoskodás

főnév
 • mérlegelés, bölcselkedés, következtetés, érvelés, elmélkedés, fejtegetés, töprengés, spekuláció, okfejtés
 • kifogásolás, akadékoskodás, vitatkozás, szócsavarás, rabulisztika (választékos), szőrszálhasogatás, szofisztika (pejoratív)
 • feleselés

langymeleg

melléknév
 • langyos
 • lagymatag, határozatlan, erélytelen, bátortalan, gyenge, gyengekezű; se hideg, se meleg
 • (tájnyelvi): őszintétlen

kutyagol

ige
 • gyalogol, megy, jár, talpal, baktat, ballag, cammog, caplat, masíroz, vánszorog, poroszkál, lóstol (tájnyelvi)

írástudatlan

főnév, melléknév
 • analfabéta, írni-olvasni nem tudó, iskolázatlan
 • tanulatlan, műveletlen, képzetlen, pallérozatlan, kulturálatlan

legkevesebb

számnév
 • minimális, legkisebb, legcsekélyebb

optika

főnév
 • fénytan (szaknyelvi)
 • lencse, objektív
 • (választékos): szemléletmód, látásmód

összesároz

ige
 • besároz, összefröcsköl, összespriccel, beszennyez, bepocskol (tájnyelvi)

elandalodik

ige
 • elandalog, elmereng, elábrándozik, álmodozik

sejtelem

főnév
 • sejtés, előérzet, gyanú, megérzés, érzet, sugallat, érzés, ándung (idegen), intuíció, szimat (bizalmas), spuri (szleng)

pumpa

főnév
 • szivattyú, fújtató
 • szív

népnevelő

főnév
 • (régies): néptanító (régies)
 • iskolamester (régies), rektor (régies)
 • (tréfás): gumibot, gumlájderbot (szleng), hátdörgős (szleng), Kádár-kolbász (szleng), sűrített marxizmus (szleng), tomfa (szleng), ütleg

műselyem

főnév
 • műszál, vitrátselyem (szaknyelvi), nitrocellulóz (szaknyelvi)

nyugalom

főnév
 • béke, csend, szélcsend, eseménytelenség, rend, háborítatlanság, harmónia, békesség, nyugvás (választékos), nyugság (tájnyelvi), nyugovás (régies), nyugvópont
 • szünet, pauza (idegen), félbeszakítás, veszteglés, tétlenség, semmittevés
 • pihenés, nyugodalom (régies), pihenő, megnyugvás, alvás
 • nyugodtság, kiegyensúlyozottság, türelem, csigavér (bizalmas), megfontoltság, higgadtság, hidegvér, önuralom, belenyugvás, rendíthetetlenség, lélekjelenlét, nyugi (bizalmas)
 • nyugállomány, nyugdíj, penzió (régies)

produktum

főnév
 • termék, gyártmány, készítmény

nótázik

ige
 • dalol, énekel, danászik (bizalmas), danáz (tájnyelvi), danol (tájnyelvi)

megtüzesít

ige
 • átizzít, hevít, izzít, meghevesít (tájnyelvi)

odafigyel

ige
 • odafülel, odahallgat, hegyezi a fülét, kinyitja a fülét
 • meghallgat

pufog

ige
 • csattog, durrog, huppog, püffög, robban, dörög
 • (szleng): fingik (durva), ereszt (bizalmas), szelel, elszólja magát (tréfás)
 • (tájnyelvi): zsörtölődik, dohog, duzzog, füstölög, dunnyog (tájnyelvi)