összegez szinonimái

ige
 • összesít, kiszámít, summáz, konszummál (idegen), összeszámol, számba vesz, megszámlál
 • összefoglal, kivonatol, rekapitulál (régies), szintetizál (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

pénzeszsák

főnév
 • milliomos, tőkepénzes

bekecs

főnév
 • félkabát, zubbony, ködmön, bőrmellény, berbécs (tájnyelvi), zeke (tájnyelvi), birkamellény (tájnyelvi), bujka (tájnyelvi), csurapé (tájnyelvi), besmet (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a összegez szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

óvóhely

főnév
 • bunker, légópince, légoltalmi pince, fedezék, menedékhely
 • rejtekhely

naplopó

melléknév, főnév
 • (pejoratív): munkakerülő, dologkerülő, dologtalan, kasza-kapa kerülő (tréfás), munkátlan, léhűtő, lézengő ritter, semmittevő, lusta, ingyenélő, csavargó, haszontalan, csirkefogó, henye, henyélő, aszfaltkoptató (bizalmas), lajha (régies), kupcihér (tájnyelvi), semmirekellő, mihaszna, hétlusta, pernahajder, here (pejoratív), potyaleső, lógós (bizalmas), flaszterkoptató (bizalmas), himpellér (régies), lustazsák (tájnyelvi), csoszoli (tájnyelvi), naplesi (tájnyelvi) Sz: borsót gömbölyít; büdös neki a munka; ecetet darál; elmenne a munka temetésére; homokot kötöz; jeget aszal; lencsét laposít; nem kap sérvet a munkától; nem szakad meg a dolgában; pénztáros az ingyenuszodában; repülőtéren sínváltó; úgy áll a munkához, hogy más is odaférjen; ül, mint a kopott gyöngy; várja, hogy a sült galamb a szájába repüljön; verebet patkol; vinné a zászlót a munka temetésén; zabot hegyez; napnál fűtő

mű-

melléknév
 • művészi, művészeti
 • mesterséges, művi, csinált, szintetikus
 • hamis, színlelt, tettetett, utánzott, ál
 • műszaki
 • szakmai

megtüzesít

ige
 • átizzít, hevít, izzít, meghevesít (tájnyelvi)

örökkévalóság

főnév
 • örök élet, aeternitas (idegen), örökéletűség, öröklét
 • eón (idegen)
 • másvilág, túlvilág, menny

pedagógus

főnév
 • tanár, oktató, nevelő, nevelőtanár, tanító, tanárember, tanerő, tanférfiú (régies), mester (régies), iskolamester (régies)

materiális

melléknév
 • anyagi, kézzelfogható, tényleges, valóságos, fizikai, konkrét
 • testi
 • pénzbeli, financiális

malícia

ige
 • (választékos): gúny, kajánság, rosszmájúság
 • rosszindulat, rosszhiszeműség, rossznyelvűség

kerít

ige
 • körülfog, körülvesz, gyepűz, karóz, rácsoz, karít (tájnyelvi), kertel, sövényel, sövényez, rekeszel
 • szegélyez, határol, korlátol
 • (tájnyelvi): kört alkot
 • (tájnyelvi): terít, borít
 • felhajt, felhajhász (tájnyelvi), felhajszol (bizalmas), szerez, előteremt, kaparint
 • lop, rabol, elemel

megenged

ige
 • engedélyez, beleegyezik, lehetővé tesz, jóváhagy, helybenhagy, hozzájárul, megad, felhatalmaz, meghatalmaz, autorizál (idegen)
 • ráhagy, rááll, kötélnek áll, eltűr, tolerál, elnéz (valakinek, valamit)
 • elfogad, elismer
 • megnyit, kienged, meglazít, kilazít, megereszt, kitágít
 • (tájnyelvi): felenged, megenyhül, megbocsát

permetez

ige
 • hint, szór, pulverizál (szaknyelvi), locsol, fröcsköl, spriccel, fecskendez, fecskend (tájnyelvi), paráhol (tájnyelvi)
 • szitál, szemerkél, csepereg, szemereg (tájnyelvi)

puhul

ige
 • lágyul, gyengül, petyhüdik, porhanyul, lottyad, fő, fől, köved (tájnyelvi)
 • enged, enyhül

emberszeretet

főnév
 • filantrópia (idegen), altruizmus (szaknyelvi), felebaráti szeretet

szerbtövis

főnév
 • cigánymogyoró, diákmogyoró, szamárlapu

semerre

határozószó
 • sehova, sehová, sehol sem, sehol se

összehasonlít

ige
 • összemér, egybevet, összevet, viszonyít, kollacionál (régies), komparál (idegen), összenéz, párhuzamba állít, párhuzamot von, hasonlít, hozzámér, egyeztet, azonosít, összeegyeztet, szembeállít, összeolvas, ellenőriz

osztályozás

főnév
 • csoportosítás, válogatás, divízió (idegen), elválasztás, szortírozás (bizalmas), klasszifikáció (idegen), szeparáció (idegen), elrendezés, felosztás, tagolás, kartotékolás, rendszerezés
 • osztályzás, értékelés, minősítés

parányi

melléknév
 • parány, pirinyó, mákszemnyi, apró, pici, szemernyi, morzsa, csipetnyi, morzsányi, icurka-picurka, szikra, szikrányi, mikroszkopikus (idegen), miniatűr, mini (bizalmas), liliputi (választékos), infinitezimális (idegen), pöttöm, makulányi (tájnyelvi), cseppnyi, csipi (tájnyelvi), csipszem (tájnyelvi), pirinkó (tájnyelvi)

saroglya

főnév
 • taliga, targonca
 • (régies): hordágy
 • gyaloghintó (régies)

összevág

ige
 • felvág, aprít, összevagdal, felaprít, összeaprít, feldarabol, felmetél
 • megvág, megsebez, összekaszabol
 • összecsap, összeüt, összetákol, összeeszkábál, összeábdál (tájnyelvi), rögtönöz, improvizál
 • egybevág, összeesik, összeillik, egyezik, megegyezik, passzol (bizalmas), klappol (bizalmas), stimmel, kongruál (idegen), kvadrál (régies), egyenlik (tájnyelvi)

nekiáll

ige
 • nekikezd, nekifog, nekilát, hozzálát, hozzákezd, munkához lát, nekibuzdul, belefog, belekap, megteszi az első lépést
 • (tájnyelvi): nekiesik, nekitámad

pártvezér

főnév
 • pártvezető, vezető, korifeus (régies), főkolompos (pejoratív), előcsahos (pejoratív)

sejtelem

főnév
 • sejtés, előérzet, gyanú, megérzés, érzet, sugallat, érzés, ándung (idegen), intuíció, szimat (bizalmas), spuri (szleng)