rikkancs szinonimái

főnév
 • újságárus, újságos
 • kikiáltó
 • (régies): őrző, csősz, kerülő, őr
 • (tájnyelvi): tehénpásztor
 • kanász, disznópásztor

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

főbűnös

főnév
 • főkolompos (pejoratív), bandavezér, fővezér

figyelmeztet

ige
 • felhívja a figyelmet, figyelmébe ajánl, avizál (régies), felszólít, felhív
 • int, óva int, megint, pisszent (tájnyelvi)
 • megszid, megdorgál, megfedd, rászól, megró, rendre int, rendreutasít, megleckéztet
 • eszébe juttat, emlékeztet, emlékezetébe idéz, utal
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a rikkancs szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

regényíró

főnév
 • író, szépíró, románíró (régies), románköltő (régies)

pendül

ige
 • csendül, kondul, zendül
 • (tájnyelvi): gyarapodik, növekedik
 • fejlődik, okosodik

parfüm

főnév
 • kölni, illatszer, pálfing (durva), toalettvíz, otkolon (régies), szagos víz (tájnyelvi), rózsavíz (tájnyelvi), egykisjószagú (tájnyelvi)

optika

főnév
 • fénytan (szaknyelvi)
 • lencse, objektív
 • (választékos): szemléletmód, látásmód

restancia

főnév
 • hátralék, elmaradás, lemaradás, késedelem

siettet

ige
 • sürget, nógat, noszogat, hajt, gyorsít, ösztökél, szorgat (tájnyelvi)
 • szorgalmaz, elősegít, előmozdít, megsürget

nagyobbít

ige
 • nagyít, felnagyít, erősít
 • növel, emel, fokoz, szaporít
 • bővít, tágít, szélesít, told, öblösít, mélyít, kiegészít, megnyújt

murva

főnév
 • kavics, zúzottkő, zúzalék
 • (tájnyelvi): (töredezett) szalma, széna, nád

kutató I.

melléknév
 • fürkésző, vizsgálódó, cirkáló, nyomozó, kereső
 • átható (tekintet), vizsla (pillantás)
 • tanulmányozó, vizsgáló, elemző, analizáló (idegen)

népes

melléknév
 • forgalmas, zsúfolt, tömött, élénk, hemzsegő
 • lakott, látogatott
 • kiterjedt (rokonság)
 • nagy létszámú

sokan

határozószó
 • számosan, többen, nagy számmal, nagy számban, tömegesen, tömegével, százával, ezrével

szándékozik

ige
 • szándékszik, szándékol, akar, szándékában áll, kíván, eltökél, elhatároz, tervez, tervel, intendál (idegen), feltesz magában, tervbe vesz, fontolgat, készül (valamire), célul tűz ki, céloz, előirányoz, eltervez

fordul

ige
 • perdül, penderedik
 • irányt vált, eltér
 • kanyarodik, kanyarul
 • (valaki, valami felé): irányul, terelődik
 • támad
 • (valakihez, valamihez): szól, beszél
 • folyamodik, föllebbez, kérést intéz
 • (valamilyenné): változik, alakul, válik

törtetés

főnév
 • úttörés
 • előrehatolás, iparkodás, sietés, rohanás
 • karrierizmus, becsvágy, ambíció, nagyravágyás, karrierhajhászás, stréberség (bizalmas), törekvés, hajtás (bizalmas), pedálozás (bizalmas), nyomulás (bizalmas), gázolás, taposás (bizalmas), könyöklés

támadó II.

főnév
 • csatár, középcsatár, center (régies)
 • agresszor

ringlispíl

főnév
 • körhinta, ördögmalom, karusszel (régies), ringlispíl (bizalmas), bolondkocsi (tájnyelvi), bolondmalom (tájnyelvi), bolondszekér (tájnyelvi), csikarittyú (tájnyelvi)

reakciós

melléknév
 • retrográd (szaknyelvi), maradi, haladásellenes

sarkantyúka

főnév
 • bírósarkantyú, kapucinusvirág, sarkantyúvirág

táj

főnév
 • tájék, vidék, környék, környezet, terület, térség, régió

ropogtat

ige
 • pattogtat, porcogat (régies), csikorgat, recsegtet, cirmolyál (tájnyelvi)
 • rágcsál, rág, harapdál, morcogtat (tájnyelvi)
 • tagol, artikulál

permetez

ige
 • hint, szór, pulverizál (szaknyelvi), locsol, fröcsköl, spriccel, fecskendez, fecskend (tájnyelvi), paráhol (tájnyelvi)
 • szitál, szemerkél, csepereg, szemereg (tájnyelvi)

selyemmályva

főnév
 • bársonymályva, díszmályva, sárda

tallóz, tallózik

ige
 • szedeget, gyűjtöget, gyűjt, tarlóz (régies), babrikál (tájnyelvi), csikészik (tájnyelvi), kórász (tájnyelvi), mezgerél (tájnyelvi), kalászol (tájnyelvi)
 • böngész, szemelget, válogat
 • (lapot) szemléz